Number of found documents: 572
Published from to

Postavení českého trhu práce v rámci EU- 4. Čtvrtletí 2015
Oddělení informačních služeb – ústředí
2016 - Czech
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí roku 2015 míra zaměstnanosti 20-64letých meziročně zvýšila. Ke stanovenému cíli členským zemím EU chybí v průměru 4,6 procentního bodu. V České republice u mužů v tomto věku byla zaměstnanost v rámci unie vůbec nejvyšší. Tomu odpovídá skutečnost, že naopak celková míra nezaměstnanosti dosáhla v ČR nejnižší úrovně. Keywords: míra nezaměstnanosti; vzdělání; zaměstnanost; trh práce Available in a digital repository NRGL
Postavení českého trhu práce v rámci EU- 4. Čtvrtletí 2015

Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí roku 2015 míra zaměstnanosti 20-64letých ...

Oddělení informačních služeb – ústředí
Český statistický úřad, 2016

Česká republika v mezinárodním srovnání
Odbor informačních služeb
2016 - Czech
Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek a grafů s vybranými ukazateli. Hlavní z použitých skupin zemí jsou přesně vymezeny níže. Výběr dat se řídil v první řadě zájmem ze strany veřejnosti a také existencí a dostupností údajů v mezinárodních zdrojích Available in a digital repository NRGL
Česká republika v mezinárodním srovnání

Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek ...

Odbor informačních služeb
Český statistický úřad, 2016

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
Odbor statistik rozvoje společnosti
2016 - Czech
Publikace přináší data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele, např. průměrný počet nemocensky pojištěných osob, průměrné procento pracovní neschopnosti, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, průměrnou dobu trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob či počet pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny. Keywords: nemoci; bezpečnost práce; úrazy; nemocenské pojištění Available in a digital repository NRGL
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice

Publikace přináší data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele, např. průměrný počet nemocensky pojištěných osob, průměrné procento pracovní ...

Odbor statistik rozvoje společnosti
Český statistický úřad, 2016

V ČR pracuje jen malá část mladých
Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav
2016 - Czech
Zaměstnanost ve věku 15-24 let od roku 1993 soustavně klesá a v současnosti je jedna z nejnižších v celé EU. Přitom zvýšení ekonomické aktivity mladých může být jedním z významných faktorů pozitivně ovlivňujících vývoj na trhu práce. Keywords: zaměstnanost; ekonomika Available in a digital repository NRGL
V ČR pracuje jen malá část mladých

Zaměstnanost ve věku 15-24 let od roku 1993 soustavně klesá a v současnosti je jedna z nejnižších v celé EU. Přitom zvýšení ekonomické aktivity mladých může být jedním z významných faktorů pozitivně ...

Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav
Český statistický úřad, 2016

Postavení českého trhu práce v rámci EU- 3. Čtvrtletí 2015
Oddělení informačních služeb – ústředí
2016 - Czech
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 3. čtvrtletí roku 2015 míra zaměstnanosti 20-64letých zvýšila a opět se přiblížila stanovenému cíli, ke kterému členským zemím EU chybí v průměru 4,5 procentního bodu. Česká republika přitom patří mezi země s nejvyšší zaměstnaností. Tomu odpovídá i skutečnost, že naopak míra nezaměstnanosti je v ČR druhá nejnižší. Keywords: míra nezaměstnanosti; vysokoškolské vzdělání; zaměstnanost; trh práce Available in a digital repository NRGL
Postavení českého trhu práce v rámci EU- 3. Čtvrtletí 2015

Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 3. čtvrtletí roku 2015 míra zaměstnanosti 20-64letých ...

Oddělení informačních služeb – ústředí
Český statistický úřad, 2016

K růstu zisků firem přispívá i jejich opatrná personální politika
Kučera, Lukáš
2015 - Czech
V roce 2014 česká ekonomika dále ožívala a firmám se dařilo. Jak vyplývá z nominálních údajů za první tři čtvrtletí, tržby v průmyslu, maloobchodě a službách meziročně posilovaly, stavební produkce se vymanila z poklesů. Pocítili tento příznivý vývoj i zaměstnanci? Ano, ale jen velmi mírně, personální politika firem totiž byla opatrná. Evidenční počty zaměstnanců v nefinančních podnicích narostly jen o 1,0 % meziročně, jejich průměrná nominální mzda posílila o 2,2 %. Zisky firem tak mohly růst – hrubý provozní přebytek nefinančních podniků se v úhrnu za první tři kvartály roku 2014 meziročně zvýšil o 14,8 %, více než ve srovnatelných obdobích jednotlivých let konjunktury 2005–2008. Keywords: tržní ceny; podnikání; mzda Available in a digital repository NRGL
K růstu zisků firem přispívá i jejich opatrná personální politika

V roce 2014 česká ekonomika dále ožívala a firmám se dařilo. Jak vyplývá z nominálních údajů za první tři čtvrtletí, tržby v průmyslu, maloobchodě a službách meziročně posilovaly, stavební produkce se ...

Kučera, Lukáš
Český statistický úřad, 2015

Postavení českého trhu práce v rámci EU- 2. Čtvrtletí 2015
Oddělení informačních služeb – ústředí
2015 - Czech
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní srovnání vybraných indikátorů trhu práce v rámci zemí EU28. Česká republika patří mezi země s nejvyšší zaměstnaností ve věku 20-64let. Ve 2. čtvrtletí roku 2015 byla ve skupině mužů v tomto věku v naší republice vůbec nejvyšší v rámci unie. Tomu odpovídá i skutečnost, že naopak míra nezaměstnanosti v produktivním věku je v ČR druhá nejnižší. Keywords: míra nezaměstnanosti; ekonomika; profese; trh práce Available in a digital repository NRGL
Postavení českého trhu práce v rámci EU- 2. Čtvrtletí 2015

Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní srovnání vybraných indikátorů trhu práce v rámci zemí EU28. Česká republika patří mezi země s nejvyšší zaměstnaností ve věku 20-64let. Ve 2. čtvrtletí ...

Oddělení informačních služeb – ústředí
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Karlovarském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Karlovarském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: populační vývoj; vzdělání; domácnost; staří lidé Available in a digital repository NRGL
Senioři v Karlovarském kraji - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Karlovarském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
Český statistický úřad, 2015

Postavení českého trhu práce v rámci EU
Savko, Lukáš; Český statistický úřad
2015 - Czech
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic in comparison with other EU countries. Keywords: trh práce; mezinárodní srovnávání; zaměstnanost; nezaměstnanost; věkové skupiny Available in a digital repository NRGL
Postavení českého trhu práce v rámci EU

Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.


Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic in comparison with other EU countries.

Savko, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka Hl. m. Prahy 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
2015 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji hl. m. Prahy v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Obsahuje data za správní obvody a městské části. Součástí publikace jsou statistická data za velká města ČR. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the capital of Prague in the years 2012 - 2014; selected indicators cover a longer time period. It contents data on administrative districts and city sections. Statistical data on big Czech cities is included. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: Praha; Prague; demografie; životní prostředí; geografie obyvatelstva; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Hl. m. Prahy 2015

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji hl. m. Prahy v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Obsahuje data za správní obvody a městské části. ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
Český statistický úřad, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases