Number of found documents: 21
Published from to

Trh práce (krajské srovnání) - 2015
Český statistický úřad
2016 - Czech
Příspěvek analyzuje a představuje trh práce v mezikrajovém srovnávání. The paper analyzes and presents the labor market in cross-border comparison. Keywords: trh práce; srovnávací analýza; organizace veřejné správy; zaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Trh práce (krajské srovnání) - 2015

Příspěvek analyzuje a představuje trh práce v mezikrajovém srovnávání.


The paper analyzes and presents the labor market in cross-border comparison.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Česká republika v číslech - 2015
Český statistický úřad
2016 - Czech
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU. Basic figures for the Czech Republic in the field of economy, demography and geography, supplemented by comparison with other EU countries. Keywords: demografie; ekonomická demografie; fyzická geografie; geografie sídel; kriminalita; zemědělství; průmysl Available in a digital repository NRGL
Česká republika v číslech - 2015

Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Čísla z první ruky Praha - 2015
Český statistický úřad
2016 - Czech
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2015. A promotional brochure containing the first available statistics for Prague, its administrative districts and city areas for 2015. Keywords: demografie; cestovní ruch; ekonomická demografie; geografie obyvatelstva; profese Available in a digital repository NRGL
Čísla z první ruky Praha - 2015

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2015....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Čísla z první ruky Praha - 2014
Krajská správa ČSÚ v hl.m. Praze
2015 - Czech
tento první souhrn statistických dat za rok 2014 je určen pro co nejširší veřejnost. Představuje výběr informací za hlavní město Prahu, které Český statistický úřad zpracovává a poskytuje uživatelům. Keywords: důchod; hustota zalidnění; geografie obyvatelstva; veřejné finance Available in a digital repository NRGL
Čísla z první ruky Praha - 2014

tento první souhrn statistických dat za rok 2014 je určen pro co nejširší veřejnost. Představuje výběr informací za hlavní město Prahu, které Český statistický úřad zpracovává a poskytuje uživatelům.

Krajská správa ČSÚ v hl.m. Praze
Český statistický úřad, 2015

Vynálezy pro budoucnost
Světová organizace duševního vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: patentové právo; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Vynálezy pro budoucnost

Světová organizace duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Vypadat dobře
Světová organizace duševního vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: průmyslové vzory; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Vypadat dobře

Světová organizace duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Vytvoření ochranné známky
Světová organizace duševního vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: právo průmyslového vlastnictví; ochranné známky Available in a digital repository NRGL
Vytvoření ochranné známky

Světová organizace duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Česká republika v číslech
Český statistický úřad
2014 - Czech
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU. Keywords: demografie; ekonomická demografie; ekonomika; fyzická geografie; geografie sídel Available in a digital repository NRGL
Česká republika v číslech

Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Čísla z první ruky Praha - 2013
Český statistický úřad
2014 - Czech
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2013. English version of "Čísla z první ruky 2013 Praha". Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city parts for 2013. Keywords: demografie; ekonomická demografie; cestovní ruch; geografie sídel Available in a digital repository NRGL
Čísla z první ruky Praha - 2013

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2013....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Informační společnost v číslech - 2014
Český statistický úřad
2014 - Czech
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Školství a Zdravotnictví. Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - Telecommunication and Internet Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, Public Authorities, Schools and Health Institutions. Keywords: informační společnost; telekomunikace; technologie Available in a digital repository NRGL
Informační společnost v číslech - 2014

Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases