Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38
Published from to

Technical Solutions and Their Legal Protection
Úřad průmyslového vlastnictví
2018 - English
Keywords: právo průmyslového vlastnictví; patentové právo Available in a digital repository NRGL
Technical Solutions and Their Legal Protection

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2018

Industrial Designs and Their Legal Protection
Úřad průmyslového vlastnictví
2018 - English
Keywords: právo průmyslového vlastnictví; právo k průmyslovému vzoru Available in a digital repository NRGL
Industrial Designs and Their Legal Protection

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2018

Informational and Educational Activities
Úřad průmyslového vlastnictví
2018 - English
Keywords: právo průmyslového vlastnictví; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Informational and Educational Activities

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2018

Trademarks and Their Legal Protection
Úřad průmyslového vlastnictví
2018 - English
Keywords: právo průmyslového vlastnictví; právo k ochranné známce Available in a digital repository NRGL
Trademarks and Their Legal Protection

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2018

The Czech Economy Development - 2nd Half-year of 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2018 - English
The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: ekonomika; hrubý domácí produkt; trh práce; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
The Czech Economy Development - 2nd Half-year of 2017

The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2018

The Czech Economy Development - 1st Half-year of 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2017 - English
The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: trh práce; hrubý domácí produkt; ekonomika; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
The Czech Economy Development - 1st Half-year of 2017

The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2017

Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA
Kvapil, Jiří
2015 - English
Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA

Kvapil, Jiří
CENIA, 2015

Green growth in the Czech Republic selected indicators
Český statistický úřad
2014 - English
Publikace obsahuje textovou část doplněnou o tabulky a grafy popisující sadu indikátorů vhodných pro hodnocení a popis problematiky "zeleného růstu" v České republice dle následujících témat: socio-ekonomické souvislosti, environmentální účinnost, přírodní zdroje, kvalita života, ekonomické možnosti a účinnost politiky. The publication consists of a text added by tables and graphs describing a set of indicators suitable for the assessment and description of "green growth" in the Czech Republic according to the following topics: socio-economic context, monitoring environmental and resource productivity/ intensity, natural asset base, environmental quality of life, economic opportunities and policy responses. Keywords: politika životního prostředí; přírodní zdroje; kvalita života; ekologické indikátory Available in a digital repository NRGL
Green growth in the Czech Republic selected indicators

Publikace obsahuje textovou část doplněnou o tabulky a grafy popisující sadu indikátorů vhodných pro hodnocení a popis problematiky "zeleného růstu" v České republice dle následujících témat: ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech
Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
2013 - English
Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého práva UNIDROIT. The study describing legal regulation of franchising in selected countries of EU and thereinafter international regulation on EU level, European Franchese Federation and UNIDROIT Keywords: Franchising; podnikatel; podnikání; podnikatelský nápad; právní úprava; EU; businessman; business; franchise; law regulation; EU; podnikání; podnikatelé Available in a digital repository NRGL
Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech

Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého ...

Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
Parlamentní institut, 2013

The Czech Economy Development in 2012
Český statistický úřad
2013 - English
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, demand, supply, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: ekonomika; hrubý domácí produkt Available in a digital repository NRGL
The Czech Economy Development in 2012

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases