Number of found documents: 1652
Published from to

Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
2017 - Czech
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu. In the report, there is assessment of the possibility of utilization of the solid residue from gasification of biomass in heating plant Energo Centrum Kozomín for production of sorbent. Keywords: gasification; biomass; biochar Available at various institutes of the ASCR
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.

Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu....

Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.
Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
2016 - Czech
V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). In the report, there are summarized the possibilities of thermal disposal of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). Keywords: anion exchanger; cation exchanger; MSO Available at various institutes of the ASCR
Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.

V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H)....

Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.
Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá vlastnostmi sodných a vápenatých sorbentů pro zachycování kyselých složek spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Důraz je kladen na porovnání vlastností sorpce při teplotách pod 250 °C a použití sorbentů v technologiích odstraňujících více polutantů v jednom kroku. The paper focuses on the properties of sodium and calcium based sorbents for removal of acid gases from flue gas form waste to energy plants. The emphasis is on the comparison of sorption under 250 °C and utilisation of sorbents in technologies that remove more pollutants in one step. Keywords: dry flue gas treatment; waste-to-energy; dry sorption Available in a digital repository NRGL
Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.

Příspěvek se zabývá vlastnostmi sodných a vápenatých sorbentů pro zachycování kyselých složek spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Důraz je kladen na porovnání vlastností sorpce při ...

Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2016

Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů.
Šyc, Michal
2016 - Czech
Keywords: waste; energy; trends Available at various institutes of the ASCR
Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů.

Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Recyklace fosforu pomocí termických metod.
Šyc, Michal; Pohořelý, Michael; Kruml, Matěj; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Svoboda, Karel
2016 - Czech
Přednáška byla zaměřena na vhodné termické metody pro získávání fosforu z čistírenských kalů. Ukázána byla jak vhodnost produkce biocharu z čistírenských kalů pomocí pyrolýzy, která je vhodná zejména pro menší ČOV, tak kombinace spalování čistírenského kalu s následnou recyklací fosforu z popela. Přednáška sumarizovala vyvíjené a dostupné technologie u nás i v zahraničí. Paper is focused on suitable methods of phosphorus recovery from sewage sludge. Pyrolysis of sewage sludge for biochar production seems to be perspective way for non-contaminated sewage sludge from small or medium size municipalities. Sewage sludge incineration with subsequent phosphorus recovery from sewage sludge ash can be suitable and effective solution for large cities. Keywords: sewage sludge; phosphorus recovery; pyrolysis Available in a digital repository NRGL
Recyklace fosforu pomocí termických metod.

Přednáška byla zaměřena na vhodné termické metody pro získávání fosforu z čistírenských kalů. Ukázána byla jak vhodnost produkce biocharu z čistírenských kalů pomocí pyrolýzy, která je vhodná zejména ...

Šyc, Michal; Pohořelý, Michael; Kruml, Matěj; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2016

Membrane Separation for Biogas Purification.
Sedláková, Zuzana; Žitková, Andrea; Kárászová, Magda; Šimčík, Miroslav; Vejražka, Jiří; Morávková, Lenka; Izák, Pavel
2016 - English
Keywords: biomass; membrane separation; purification Available in a digital repository NRGL
Membrane Separation for Biogas Purification.

Sedláková, Zuzana; Žitková, Andrea; Kárászová, Magda; Šimčík, Miroslav; Vejražka, Jiří; Morávková, Lenka; Izák, Pavel
Ústav chemických procesů, 2016

Measurement of Carbon-Carbon Coupling between Chemically Equivalent Nuclei.
Blechta, Vratislav; Strašák, Tomáš; Sýkora, Jan
2016 - English
We present here a modification of the above experiment with aim of increasing the sensivity. The experiment is discussed with respect to the sensivity and influence of strong couplings. Keywords: carbon-carbon; experiment; sensivity Available in a digital repository NRGL
Measurement of Carbon-Carbon Coupling between Chemically Equivalent Nuclei.

We present here a modification of the above experiment with aim of increasing the sensivity. The experiment is discussed with respect to the sensivity and influence of strong couplings.

Blechta, Vratislav; Strašák, Tomáš; Sýkora, Jan
Ústav chemických procesů, 2016

Využití membránových postupů v energetice.
Pěnkavová, Věra; Kárászová, Magda; Vejražka, Jiří; Veselý, Václav
2016 - Czech
Keywords: membrane; energy sector Available at various institutes of the ASCR
Využití membránových postupů v energetice.

Pěnkavová, Věra; Kárászová, Magda; Vejražka, Jiří; Veselý, Václav
Ústav chemických procesů, 2016

Preparation of Magnesium Silicide from Recycled Materials for Energy Storage.
Bumba, Jakub; Dytrych, Pavel; Šolcová, Olga; Koštejn, Martin; Fajgar, Radek; Maléterová, Ywetta; Kaštánek, František
2016 - English
Recycling technologies help to save energy, materials and environment. This is the main reason of their popularity. The recovery of semiconductors and metals depends on recycling treatment. A new multi-step technology, which enables to obtain pure silicon and hydrogen from waste materials,is reported in this study. The only by-product is magnesium phosphate, which is a desired fertilizer. Magnesium silicide was successfully prepared from milled silicon photovoltaic (PV) panels and milled Mg obtained from the scrap. The formed magnesium silicide was then hydrolysed by phosphoric acid to form a mixture of silanes. Gaseous products (silanes) were separated by cooling below their boiling temperature by liquid nitrogen and then thermally decomposed by a hot wire, e.g. Pt.This treatment leads to pure silicon and hydrogen release. In this study a deep-in characterization by various methods spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM) with Energy Dispersive X- Ray spectroscopy (EDX), etc.) of prepared samples was also done to explain the individual influences, e.g. reaction temperature and atmosphere. Keywords: magnesium silicide; multi-step technology; recycled materials Available in a digital repository NRGL
Preparation of Magnesium Silicide from Recycled Materials for Energy Storage.

Recycling technologies help to save energy, materials and environment. This is the main reason of their popularity. The recovery of semiconductors and metals depends on recycling treatment. A ...

Bumba, Jakub; Dytrych, Pavel; Šolcová, Olga; Koštejn, Martin; Fajgar, Radek; Maléterová, Ywetta; Kaštánek, František
Ústav chemických procesů, 2016

Lipid Extraction from Algae Trachydiscus Minutus.
Rousková, Milena; Kohoutková, J.; Bicová, M.; Šolcová, Olga; Kaštánek, František; Hanika, Jiří
2016 - English
It is characteristic for some species of algae that they contain lipids. Moreover, their structure contains unsaturated fatty acids. That is of particular importance mainly due to the presence of nutritionally valuable omega-3 fatty acids, which strongly supports the health condition of a person when consumed. An exceptional position belongs to eicosapentaenoic acid (EPA), so called 20:5n3 in physiological literature. EPA is an omega-3 fatty acid and it is sometimes called the timnodonic acid1. Its molecule contains 20 carbons with 5-cis-alkene bonds. The first double bond is located at the third carbon from the omega end. It is therefore polyunsaturated fatty acid (PUFA) and is a precursor for prostaglandin E3 and/or tromboxane synthesis with significant health support effects. Another important place in human metabolism is occupied by alpha-linolenic acid (ALA), which is also an essential fatty acid. A human body converts this acid to eicosapentaneoic acid (EPA). This process significantly reduces diabetes and some types of patient's allergies. Keywords: concentrations; species of algae; lipids Available in a digital repository NRGL
Lipid Extraction from Algae Trachydiscus Minutus.

It is characteristic for some species of algae that they contain lipids. Moreover, their structure contains unsaturated fatty acids. That is of particular importance mainly due to the presence of ...

Rousková, Milena; Kohoutková, J.; Bicová, M.; Šolcová, Olga; Kaštánek, František; Hanika, Jiří
Ústav chemických procesů, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases