Number of found documents: 682
Published from to

Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.
Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
2018 - Czech
Keywords: microreaktor; ionic liquid; hydrogenation Available at various institutes of the ASCR
Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.

Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
Ústav chemických procesů, 2018

Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro modelování kondenzace částečně těkavých sloučenin a také umožňuje lepší identifikaci zdrojů aerosolu (Wu et al., 2009). Nicméně, naše znalosti problematiky těkavosti atmosférických organických aerosolů a s tím souvisejících procesů jsou stále značně omezené. (Han et al., 2016). Volatility is an important characteristic of atmospheric aerosols as it affects their origin, lifetime and removal. Accurate description of aerosol volatilities is important for models calculating condensation of semi-volatile species and it also enables better identification of aerosol sources (Wu et al., 2009). However, our understanding of volatilities of organic atmospheric aerosols and the related processes is still rather poor (Han et al., 2016. Keywords: organic atmospheric aerosols; volatility; aerosol sources Available in a digital repository NRGL
Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.

Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Malé rozměrem, velké významem.
Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Keywords: atmospheric aerosols; global change; indoor sources Available in a digital repository NRGL
Malé rozměrem, velké významem.

Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.
Stavárek, Petr
2017 - Czech
Keywords: microreactor; process intesification; hydrogenations Available in a digital repository NRGL
Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.

Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.
Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
2017 - Czech
Keywords: breakage; anisotropic particle shape; uniaxial compression Available in a digital repository NRGL
Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.

Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
Ústav chemických procesů, 2017

Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý.
Topiař, Martin; Sovová, Helena; Sajfrtová, Marie
2017 - Czech
Keywords: modeling; fractionation; curcuma Available in a digital repository NRGL
Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý.

Topiař, Martin; Sovová, Helena; Sajfrtová, Marie
Ústav chemických procesů, 2017

Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů.
Orvalho, Sandra; Štiková, L.; Stanovský, Petr
2017 - Czech
Keywords: bubble; surfactant; coalescence Available in a digital repository NRGL
Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů.

Orvalho, Sandra; Štiková, L.; Stanovský, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.
Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Brynda, Jiří; Larkhayeva, K.; Zach, Boleslav; Šyc, Michal
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá materiálovou a energetickou bilancí pyrolýzy suchého stabilizovaného čistírenského kalu a základními vlastnostmi a složením pyrolýzních produktů. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; biochar Available in a digital repository NRGL
Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.

Příspěvek se zabývá materiálovou a energetickou bilancí pyrolýzy suchého stabilizovaného čistírenského kalu a základními vlastnostmi a složením pyrolýzních produktů.

Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Brynda, Jiří; Larkhayeva, K.; Zach, Boleslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2017

Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů. The optimum operating conditions for fluidized bed combustion of dry stabilized sewage sludge are evaluated and described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; combustion Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.

Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány na prvkové složení (PIXE) a vzorky z let 2009/2010 také na iontové složení (IC). K získání chemických profilů zdrojů a jejich příspěvku k PM2.5 byl použit model Positive Matrix Factorization (PMF). Pokles koncentrací téměř všech prvků za sledované období je zřejmý. Mírný nárůst koncentrací K odpovídá nárůstu spotřeby biomasy k domácímu vytápění. Výsledkem modelu bylo pět faktorů pro období let 1993/94/95 a 6 faktorů pro období let 2009/2010. Pět faktorů pro období let 1993/94/95 bylo určeno jako spalování hnědého uhlí, spalování topného oleje/ropy/nafty, prach z dálkového transportu, resuspendovaný prach/půda a spalování černého uhlí. Pro období let 2009/2010 bylo určeny faktory sírany, dusičnany, domácí spalování, průmysl, resuspendovaný prach a smíšený faktor mořský aerosol a prach z dálkového transportu. Hlavní zdroje, industriální zdroje regionálního původu, spalující uhlí/olej/ropu/naftu v devadesátých letech byly nahrazeny lokálními topeništi spalujícími uhlí/biomasu.\n The objective of this study is to compare the PM2.5 chemical composition and sources at a rural background site in Central Europe between the years 1993/1994/1995 and 2009/2010. Chemical analysis of PM2.5 for 29/26 elements by PIXE and water-soluble inorganic ions by IC (2009/2010) was performed. The Positive Matrix Factorization (PMF) was applied to the chemical composition of PM2.5 to identify its sources. The results of chemical analysis and source apportionment have been compared. The decrease in time of almost all elements concentrations especially the metals regulated by the EU Directive are evident. The median ratios show significant improvement in levels of analysed elements in PM2.5. Slight increase of K levels points to rise in the residential wood combustion. The apportioned sources in the years 1993/94/95 were brown coal combustion, oil combustion, dust – long-range transport, re-suspended dust/soil and black coal combustion. The industrial combustion of brown/black coal and oil of the regional origin dominated. The six factors in the years 2009/2010 were assigned as sulphate, nitrate, residential heating, industry, re-suspended dust, sea salt + dust/soil – LRT. The secondary sulphate from coal combustion and residential biomass burning of the local origin dominated. Keywords: chemical composition; rural background site; metals Available in a digital repository NRGL
Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.

Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases