Number of found documents: 682
Published from to

Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.
Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
2018 - Czech
Keywords: microreaktor; ionic liquid; hydrogenation Available at various institutes of the ASCR
Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.

Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
Ústav chemických procesů, 2018

Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro modelování kondenzace částečně těkavých sloučenin a také umožňuje lepší identifikaci zdrojů aerosolu (Wu et al., 2009). Nicméně, naše znalosti problematiky těkavosti atmosférických organických aerosolů a s tím souvisejících procesů jsou stále značně omezené. (Han et al., 2016). Volatility is an important characteristic of atmospheric aerosols as it affects their origin, lifetime and removal. Accurate description of aerosol volatilities is important for models calculating condensation of semi-volatile species and it also enables better identification of aerosol sources (Wu et al., 2009). However, our understanding of volatilities of organic atmospheric aerosols and the related processes is still rather poor (Han et al., 2016. Keywords: organic atmospheric aerosols; volatility; aerosol sources Available in a digital repository NRGL
Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.

Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Malé rozměrem, velké významem.
Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Keywords: atmospheric aerosols; global change; indoor sources Available in a digital repository NRGL
Malé rozměrem, velké významem.

Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.
Stavárek, Petr
2017 - Czech
Keywords: microreactor; process intesification; hydrogenations Available in a digital repository NRGL
Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.

Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.
Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
2017 - Czech
Keywords: breakage; anisotropic particle shape; uniaxial compression Available in a digital repository NRGL
Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.

Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
Ústav chemických procesů, 2017

Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý.
Topiař, Martin; Sovová, Helena; Sajfrtová, Marie
2017 - Czech
Keywords: modeling; fractionation; curcuma Available in a digital repository NRGL
Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý.

Topiař, Martin; Sovová, Helena; Sajfrtová, Marie
Ústav chemických procesů, 2017

Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů.
Orvalho, Sandra; Štiková, L.; Stanovský, Petr
2017 - Czech
Keywords: bubble; surfactant; coalescence Available in a digital repository NRGL
Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů.

Orvalho, Sandra; Štiková, L.; Stanovský, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.
Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Brynda, Jiří; Larkhayeva, K.; Zach, Boleslav; Šyc, Michal
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá materiálovou a energetickou bilancí pyrolýzy suchého stabilizovaného čistírenského kalu a základními vlastnostmi a složením pyrolýzních produktů. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; biochar Available in a digital repository NRGL
Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.

Příspěvek se zabývá materiálovou a energetickou bilancí pyrolýzy suchého stabilizovaného čistírenského kalu a základními vlastnostmi a složením pyrolýzních produktů.

Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Brynda, Jiří; Larkhayeva, K.; Zach, Boleslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2017

Vliv vody a etanolu při přípravě krystalického TiO2 ve formě aerogelů.
Cerhová, Marie; Sajfrtová, Marie; Matějová, L.; Dřínek, Vladislav; Daniš, S.; Jandová, Věra
2017 - Czech
Keywords: aerogel; crystallization; anatase Available in a digital repository NRGL
Vliv vody a etanolu při přípravě krystalického TiO2 ve formě aerogelů.

Cerhová, Marie; Sajfrtová, Marie; Matějová, L.; Dřínek, Vladislav; Daniš, S.; Jandová, Věra
Ústav chemických procesů, 2017

Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům: izolace látek z bio-odpadů a rostlin.
Hanika, Jiří; Šolcová, Olga; Rousková, Milena; Topiař, Martin; Hajšlová, J.; Kaštánek, P.
2017 - Czech
Keywords: biorefinering; natural resources; bio-waste Available in a digital repository NRGL
Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům: izolace látek z bio-odpadů a rostlin.

Hanika, Jiří; Šolcová, Olga; Rousková, Milena; Topiař, Martin; Hajšlová, J.; Kaštánek, P.
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases