Number of found documents: 539
Published from to

Formování kapek v systému dvou nemísitelných kapalin
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.; Jašíková, D.
2017 - Czech
Velikost kapek při míchání dvou vzájemně nemísitelných kapalin závisí především na působení vnějších sil. Smyková napětí působící na částici v závislosti na fyzikálních parametrech (povrchové napětí, hustota, viskozita) ovlivňují konečnou distribuci velikostí tvořených kapek. V první fázi jsme se pokusili modelovat dvě reálné nemísitelné kapaliny voda-silikonový olej, které jsou dány svými vlastnostmi. A to na jednoduchém případě výtoku z kapiláry, kde jsme se snažili ověřit, zda a jak moc přesně lze modelovat chování tohoto systému s různými odchylkami fyzikálních parametrů. Dále jsme se snažili určit rovnovážné a mezní stavy v závislosti na zadaných fyzikálních vlastnostech. Keywords: VOF; liquid; multiphase Available at various institutes of the ASCR
Formování kapek v systému dvou nemísitelných kapalin

Velikost kapek při míchání dvou vzájemně nemísitelných kapalin závisí především na působení vnějších sil. Smyková napětí působící na částici v závislosti na fyzikálních parametrech (povrchové napětí, ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.; Jašíková, D.
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Simulace pohybu částic v nakloněném potrubí pomocí kombinace CFD a DEM
Mildner, M.; Konfršt, Jiří; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2017 - Czech
Numerická simulace proudění rozplavených hrubozrnných suspenzí (hydrotransport, odlučovače atp.) vyžaduje použití výpočtů pro vícefázové proudění. Za předpokladu toku suspenze (např. vody a pevných částic) v uzavřených profilech bez přístupu vzduchu můžeme úlohu zjednodušit na dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Vhodným nástrojem pro výpočet takovéhoto dvoufázového proudění je kombinace metody konečných objemů FVM s metodou diskrétních elementů DEM. Metoda diskrétních elementů je použita na řešení kolizí mezi jednotlivými částicemi, což je nezbytnou podmínkou pro reálné řešení proudění více- koncentrovaných suspenzí. Numerická simulace byla provedena na jednoduché geometrii nakloněného potrubí, kde jsou získané výsledky porovnávány s výsledky získanými na experimentální trase pro transport suspenzí opatřené sklopnou částí. Keywords: CFD; FVM; DEM; transport of suspension Available on request at various institutes of the ASCR
Simulace pohybu částic v nakloněném potrubí pomocí kombinace CFD a DEM

Numerická simulace proudění rozplavených hrubozrnných suspenzí (hydrotransport, odlučovače atp.) vyžaduje použití výpočtů pro vícefázové proudění. Za předpokladu toku suspenze (např. vody a pevných ...

Mildner, M.; Konfršt, Jiří; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

The role of sonication of polyethyleneoxide solutions containing magnetic nanoparticles on morphology of nanofibrous mats
Peer, Petra; Stěnička, M.; Filip, Petr; Pizúrová, Naděžda; Babayan, V.
2017 - English
Properties of the resulting polymer nanofibers are often tailored by sonication technique applied prior or past\nan electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of nanofibrous mats formed\nby poly(ethylene oxide) with distributed magnetic nanoparticles (MNP) (about 20 nm in diameter) in\ndependence on time of sonication of the used polymer solutions. The solutions were exposed to sonication\n(intensity 200W, frequency 24 kHz) for 10, 30, and 60 minutes. It was shown that rheological characteristics\n(viscosity, storage and loss moduli) strongly depend on time of sonication (particularly phase angle) in contrast\nto electric conductivity and surface tension. For analysis of homogeneous distribution of MNP in polymer\nsolution, the rheological measurements were carried out also in presence of external magnetic field.\nMagnetorheological efficiency (a relation of corresponding viscosities) was determined for 80, 170, and 255\nmT. Consequently, changed rheological characteristics participate significantly in the process of\nelectrospinning and resulting quality of the obtained nanofibrous mats. Qualitative changes were described by\nmeans of scanning electron microscopy (variance of mean diameter of nanofibers), transmission electron\nmicroscopy (distribution of MNP within nanofibrous mats). Static magnetic properties were determined by a\nvibration sample magnetometer. It was shown that even distribution of MNP in the mats can be achieved by\nmere sonication process without application of external magnetic field during an electrospinning process.\nHowever, time of sonication generates a degree of embedding of MNP into individual nanofibers. Keywords: ultrasound; poly(ethylene oxide); magnetic nanoparticles; magnetorheology; electrospinning Available on request at various institutes of the ASCR
The role of sonication of polyethyleneoxide solutions containing magnetic nanoparticles on morphology of nanofibrous mats

Properties of the resulting polymer nanofibers are often tailored by sonication technique applied prior or past\nan electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of ...

Peer, Petra; Stěnička, M.; Filip, Petr; Pizúrová, Naděžda; Babayan, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Concentration distribution and slip velocity of coarse-particle-water mixture in horizontal and inclined pipe sections
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
2017 - English
Narrow particle size distribution basalt pebbles of mean particle size 11.5 mm conveyed by water in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. Mixture flow-behaviour and the concentration distribution were studied in a pipe viewing section and with the application of a gamma-ray densitometer. The study refers to the effect of mixture velocity, overall concentration, and angle of pipe inclination on chord-averaged concentration profiles and local concentration maps. The study revealed that the coarse particle-water mixtures in the inclined pipe sections were significantly stratified, the solid particles moved principally close to the pipe invert, and for higher and moderate flow velocities particle saltation becomes the dominant mode of particle conveying. Keywords: hydraulic conveying; concentration distribution; pipe inclination; Gamma-Ray radiometry; mixture flow behaviour Available on request at various institutes of the ASCR
Concentration distribution and slip velocity of coarse-particle-water mixture in horizontal and inclined pipe sections

Narrow particle size distribution basalt pebbles of mean particle size 11.5 mm conveyed by water in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody Chlornanem sodným
Drdová, Š.; Parschová, H.; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek je zaměřen na problematiku chlorečnanů, které vznikají jako vedlejší produkt desinfekce vody za využití chlornanu sodného. Pozornost byla věnována zejména době a způsobu skladování roztoku chlornanu sodného s ohledem na tvorbu chlorečnanů i dalších vedlejších produktů. The study deals with the formation of chlorate as a disinfection by-product when using sodium hypochlorite. The relationship between aging and storing conditions of sodium hypochlorite and the production of chlorite and other DBPs was investigated. Keywords: chlorate; DBPs (Disinfection By-Products); sodium hypochlorite; sodium hypochlorite Available on request at various institutes of the ASCR
Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody Chlornanem sodným

Příspěvek je zaměřen na problematiku chlorečnanů, které vznikají jako vedlejší produkt desinfekce vody za využití chlornanu sodného. Pozornost byla věnována zejména době a způsobu skladování roztoku ...

Drdová, Š.; Parschová, H.; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Discharged stream from radial impeller, comparison of LDA and PIV measurements
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Jašíková, D.; Němcová, L.; Kopecký, V.
2016 - Czech
Míchání je v procesní technice velice důležitá operace, která má za úkol vytvořit homogenní\nsměs, homogenní suspenzi, lépe rozdružit materiál v disperzích, atp. Míchaná nádoba je\naparát, kde má docházet k energeticky co nejpříznivějšímu míchání různých látek. V této\npráci se zaměřujeme na míchané nádoby s tzv. radiálním rychloběžným míchadlem.\nModelování velkých nádob na základě experimentů na malých nádobách je prováděno\npomocí podobnostních přepočtů. Základní parametry přepočtů lze analyzovat především na\nzákladě znalostí proudového pole v míchaném objemu, případně dalších veličin, jejichž\nvýsledky jsou stále předmětem ověřování a zpřesňování.\nV této práci jsme se zaměřili na měření rychlostního pole na výtoku z tzv. Rushtonova\nturbínového míchadla [1,2,3], kde vytékající proud z lopatek bývá popisován analogicky jako\ntok v zatopeném proudu [4]. Rychlostní profily byly měřeny pomocí dvousložkového LDA\nměření (radiální a tangenciální složka). Třetí (axiální) složka byla měřena následně po\npřestavění měřícího LDA systému. Získaná data časových záznamů byla podrobena další\nanalýze při vyhodnocování statistických veličin časově středních hodnot rychlostí a velikosti\nfluktuačních složek. Two velocity measurement methods in discharged stream from Rushton turbine are compared. The tested methods are LDA (Laser Doppler Anemometry) and stereo TR PIV (Time Resolved Particle Image Velocimetry). The discrepancy of evaluated data from stereo PIV affected by transforming recalculation in discharged stream is presented. Keywords: mixing vessel; Rushton turbine; LDA; PIV Available at various institutes of the ASCR
Discharged stream from radial impeller, comparison of LDA and PIV measurements

Míchání je v procesní technice velice důležitá operace, která má za úkol vytvořit homogenní\nsměs, homogenní suspenzi, lépe rozdružit materiál v disperzích, atp. Míchaná nádoba je\naparát, kde má ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Jašíková, D.; Němcová, L.; Kopecký, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Sezónní proměnlivost parametrů půdních modelů
Šípek, Václav; Tesař, Miroslav
2016 - Czech
Simulace nasycení půdního profilu v malém horském povodí a testování dvou sezónních setů parametrů. Simulation of saturation of the soil profile in the small mountain river basins and testing of two seasonal sets of parameters. Keywords: soil moisture; seasonal variability; saturated hydraulic conductivity; poresize distribution; hydrological modelling; soil hydraulic parameters Available in digital repository of the ASCR
Sezónní proměnlivost parametrů půdních modelů

Simulace nasycení půdního profilu v malém horském povodí a testování dvou sezónních setů parametrů....

Šípek, Václav; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Permeation of VOC vapours through carbon nanotube network membranes controlled electrically
Slobodian, P.; Říha, Pavel; Olejník, R.
2016 - English
In this letter, we report the increase of permeation rates of some typical volatile organic compounds through entangled carbon nanotube networks by an electric current. The change in the permeation rate is reversible when the\ncurrent is turned off. The permeation rise is partly probably due to Joule effect and thus increased membrane temperature and vapor pressure in the vicinity of the inlet side of membrane. However, the effects of vapor polarity and electrostatic interaction of vapors and charged nanotubes seem to be also involved and contribute to the differentiation between alcohol and carbohydrate vapors permeation. Keywords: electroconductive polymer mebranes; vapor permeation; electrical stimulation Available on request at various institutes of the ASCR
Permeation of VOC vapours through carbon nanotube network membranes controlled electrically

In this letter, we report the increase of permeation rates of some typical volatile organic compounds through entangled carbon nanotube networks by an electric current. The change in the permeation ...

Slobodian, P.; Říha, Pavel; Olejník, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

30th Symposium on Anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2016 -
Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 30th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; turbulence Available at various institutes of the ASCR
30th Symposium on Anemometry: proceedings

Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Organic vapour sensing and thermoelectric properties of carbon nanotubes/ethylene-octene copolymer composites combined in a thermopile
Slobodian, P.; Říha, Pavel; Olejník, R.; Benlikaya, R.
2016 - English
A novel self-powered thermoelectric vapor sensor, whose thermogenerated voltage was modulated by chemical vapors is presented. The sensor was made of composites of oxidized multi-walled carbon nanotubes within\nethylene-octene copolymer. The multi-walled carbon nanotubes within ethylene-octene copolymer showed that the oxidation with KMnO4 enhanced its p-type electrical conductivity and that the thermoelectric power increase was proportional to the formation of new oxygen-containing\nfunctional groups on the surface of carbon nanotubes. When this composite was subjected to a saturated vapor of either heptane (aliphatic hydrocarbon), toluene (aromatic hydrocarbon) or ethanol (alcohol), its respective relative resistance increased in average by 3.6, 1.1 and 0.05. Keywords: thermoelectric polymers; self-powered vapor sensor; X-ray photoelectron spectroscopy Available on request at various institutes of the ASCR
Organic vapour sensing and thermoelectric properties of carbon nanotubes/ethylene-octene copolymer composites combined in a thermopile

A novel self-powered thermoelectric vapor sensor, whose thermogenerated voltage was modulated by chemical vapors is presented. The sensor was made of composites of oxidized multi-walled carbon ...

Slobodian, P.; Říha, Pavel; Olejník, R.; Benlikaya, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases