Number of found documents: 551
Published from to

Habilitační práce
Zimmermann, Karel
2015 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Habilitační práce

Zimmermann, Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Geometry of Perspective Cameras – An Algebraic Approach
Pajdla, Tomáš
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Geometry of Perspective Cameras – An Algebraic Approach

Pajdla, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Obchodní a živnostenská komora Hradec Králové 1910 – 1949: protektor hospodářských a nacionálně politických zájmů českých podnikatelů na severovýchodě Čech
Grulich, Petr
2015 - Czech
Keywords: Obchodní a živnostenská komora; Hradec Králové Available in the UPCE Library.
Obchodní a živnostenská komora Hradec Králové 1910 – 1949: protektor hospodářských a nacionálně politických zájmů českých podnikatelů na severovýchodě Čech

Grulich, Petr
Univerzita Pardubice, 2015

Prostředky pro experimentální výzkum elektrických trakčních pohonů
Černý, Ondřej
2015 - Czech
Práce se zaměřuje na problematiku moderních koncepcí trakčních pohonů a související návrhy metodik jejich řízení a aplikace, problematiku implementace a testování těchto pohonů, jenž jsou svým charakterem odlišné od doposavad používaných způsobů a technických řešení užívaných v kolejové dopravě. V práci jsou shrnuty výsledky experimentálních výzkumných aktivit v oblasti řízení trakčních synchronních motorů s permanentními magnety, které díky svým vlastnostem umožňují konstrukci vozidel lehké trakce s přímým pohonem kol, zároveň umožňují nová konstrukční řešení podvozků těchto vozidel. V souvislosti s prováděným výzkumem kromě problematiky vlastního návrhu řízení těchto moderních pohonů, je řešena i problematika experimentálního ověřování a testování pohonů v laboratorních podmínkách, ale i problematika provozního testování na zkušebně opravárenského závodu. V práci jsou proto shrnuty i činnosti spojené s vybudováním speciálního zkušebního kladkového stavu se synchronním motorem s permanentními magnety, na kterém byly následně prováděny výzkumné aktivity metodiky řízení těchto trakčních motorů. Dále činnosti spojené s návrhem univerzálního zkušebního pracoviště pro opravárenský závod jednoho z provozovatelů kolejových dopravních prostředků hromadné dopravy. V rámci výzkumných aktivit bylo vybudováno i speciální kolejové vozidlo s měrným podvozkem s nezávisle otáčivými koly, na kterém byly vyvíjeny a testovány algoritmy pro synchronizované řízení kol související s vylepšením jízdních vlastností takových kolejových vozidel a zároveň výzkum vhodných algoritmů, které umožní snížení provozního hluku a opotřebení kol a kolejí, vylepšení trakčních vlastností vozidla a vylepšení trakční energetiky. V rámci aktivit v oblasti testování moderních pohonů byly kromě tohoto vozidla vybudovány i další dílčí vozidla, která slouží jak pro potřeby výuky, tak pro potřeby vlastního experimentálního výzkumu. V souvislosti s výzkumem problematiky trakčních pohonů, jejich řízení a aplikací jsou v práci shrnuty stávající aktivity spojené s návrhem a realizací specializovaného pracoviště pro testování vzájemné interakce trakčního elektrického pohonu a mechanické převodovky v podmínkách vozidel lehké kolejové trakce během provozně nestandardních stavů či při poruše. Keywords: trakční pohony; asynchronní motory; PMSM; trakční charakteristika; permanentní magnety; traction drives; induction motors; traction characteristics; permanent magnets Available in the UPCE Library.
Prostředky pro experimentální výzkum elektrických trakčních pohonů

Práce se zaměřuje na problematiku moderních koncepcí trakčních pohonů a související návrhy metodik jejich řízení a aplikace, problematiku implementace a testování těchto pohonů, jenž jsou svým ...

Černý, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2015

Praxe. Výzkum. Škola
Tichý, David; Pelčák, Petr; Klokočka, Jiří; Galčanová, Lucie
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Praxe. Výzkum. Škola

Tichý, David; Pelčák, Petr; Klokočka, Jiří; Galčanová, Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Approximate Inference in Graphical Models
Werner, Tomáš
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Approximate Inference in Graphical Models

Werner, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Multimodal Human Computer Interaction in Specific Environments
Míkovec, Zdeněk
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Multimodal Human Computer Interaction in Specific Environments

Míkovec, Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Systems with Electric Machines under Unbalanced Voltage-Supply Conditions
Chomat, Miroslav
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Systems with Electric Machines under Unbalanced Voltage-Supply Conditions

Chomat, Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Measuring with Magnetoresistive Sensors
Vopálenský, Michal
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Measuring with Magnetoresistive Sensors

Vopálenský, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Intelligent transmission and distribution systems
Müller, Zdeněk
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Intelligent transmission and distribution systems

Müller, Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases