Number of found documents: 989
Published from to

Ohodnocovanie podnikov ťažobného priemyslu v podmienkach SR
Zuzik, Jozef
2016 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Ohodnocovanie podnikov ťažobného priemyslu v podmienkach SR

Zuzik, Jozef
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vliv redukovatelnosti železorudné vsázky na průběh vysokopecního pochodu
Pustějovská, Pavlína
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv redukovatelnosti železorudné vsázky na průběh vysokopecního pochodu

Pustějovská, Pavlína
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Vyhodnocení trvanlivosti železobetonových mostovek s ohledem na vliv chloridů a na rozptyl vstupních parametrů
Konečný, Petr
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vyhodnocení trvanlivosti železobetonových mostovek s ohledem na vliv chloridů a na rozptyl vstupních parametrů

Konečný, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Snímanie fyzikálních veličín vo vybraných technologických procesoch
Lupták, Miloslav
2015 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Snímanie fyzikálních veličín vo vybraných technologických procesoch

Lupták, Miloslav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Programová podpora měřících úloh v technologii .NET Framework a .NET Micro Framework
Babiuch, Marek
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Programová podpora měřících úloh v technologii .NET Framework a .NET Micro Framework

Babiuch, Marek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Selected problems of wave of strong discontinuity in Murnaghan material
Major, Maciej
2015 - English
Available to registered users in the VŠB-TUO
Selected problems of wave of strong discontinuity in Murnaghan material

Major, Maciej
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Vizualizace fotogrammetrických dat v oblastech dotčených hornickou činností
Kapica, Roman
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vizualizace fotogrammetrických dat v oblastech dotčených hornickou činností

Kapica, Roman
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Integrace systémů osobní dopravy - technologie provozu přestupních uzlů
Bulíček, Josef
2015 - Czech
Soubor publikovaných vědeckých prací je zaměřen na vybraná témata z oblasti přestupních uzlů veřejné hromadné osobní dopravy. Předmětem řešení je vedení linek veřejné hromadné osobní dopravy v hvězdicovitém uspořádání, aspekty zastavování a projíždění spojů, problém sjíždění spojů na stanovištích v terminálech veřejné hromadné osobní dopravy, přípojové vazby v případě nemožnosti vytvoření uzlu ITJŘ z důvodu nedostatečně dlouhého pobytu spojů pro obousměrný přestup a simulační posouzení přestupních uzlů v kontextu spolehlivosti přestupních vazeb. Využity jsou metody dopravního modelování, včetně modelu v softwaru OmniTRANS a simulačního modelu vytvořeného autorem v prostředí Microsoft Excel. Návrhy řešení jsou zaměřeny jak na možnosti prohloubení vyhodnocovacích přístupů a nástrojů, tak na možnosti zlepšení v praxi. Stěžejním kritériem, zejména závěrečné části, je provozní spolehlivost. Keywords: jízdní řády; provozní spolehlivost; přestupní uzly; simulace; veřejná hromadná doprava; time schedules; operational reliability; interchanging nodes; simulation; public mass transport Available in the UPCE Library.
Integrace systémů osobní dopravy - technologie provozu přestupních uzlů

Soubor publikovaných vědeckých prací je zaměřen na vybraná témata z oblasti přestupních uzlů veřejné hromadné osobní dopravy. Předmětem řešení je vedení linek veřejné hromadné osobní dopravy v ...

Bulíček, Josef
Univerzita Pardubice, 2015

Metalurgické a technologické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů
Lichý, Petr
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Metalurgické a technologické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů

Lichý, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Studium struskového režimu při aplikaci syntetických strusek na zařízeních sekundární metalurgie
Socha, Ladislav
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Studium struskového režimu při aplikaci syntetických strusek na zařízeních sekundární metalurgie

Socha, Ladislav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases