Number of found documents: 1101
Published from to

Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu
Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Šimonová, H.; Keršner, Z.
2018 - Czech
Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry poškození betonového tělesa, které bylo odvrtáno z vybraného experimentálního panelu zatěžovaného vysokými teplotami na požární peci Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) FAST VUT v Brně. Nominální hodnota maxima teploty v peci činila 1000 °C. Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč (CET) kombinuje dva páry „rentgenka–detektor“ v ortogonálním uspořádání, které umožňuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické rekonstrukce. Zařízení má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „rentgenka–vzorek–detektor“. Tím lze měnit zvětšení zhruba od 1,2× po 100× (ve speciálních případech i více). Při dané velikosti pixelů detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí, tj. velikost jednoho prostorového bodu modelu, od 0,2 milimetrů až po mikrometrické. Další výhodu zařízení TORATOM představuje možnost paralelního zobrazování objektu ve dvou spektrech RTG záření. Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum. Pokud se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly pouze zdůraznit. The effect of high temperatures on concrete affects the internal structure of this composite material. The paper opens the question of the possibility of using a computed X–ray tomography to quantify the degree of damage of a concrete specimen that was drilled from the selected experimental panel loaded in a fire furnace with high temperatures at the AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) research centre at Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. The nominal value of the maximum temperature on the heated side of the panel was 1000 °C. Advanced workstation computer X–ray tomography TORATOM at Centre of Excellence Telč (CET) is parallel imaging of an object in two spectra of X–ray radiation, that allows to highlight differences between the material components to the full X–ray spectrum similar to the attenuation of the radiation. Keywords: TORATOM; concrete; high temperature; computed tomography Available at various institutes of the ASCR
Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu

Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry ...

Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Šimonová, H.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Utilization of image and signal processing techniques for assessment of built heritage condition
Koudelka_ml., Petr; Koudelková, Veronika; Doktor, Tomáš; Kumpová, Ivana; Kytýř, Daniel; Valach, Jaroslav
2018 - English
Historical buildings represent invaluable heritage from the past and therefore their protection is a very important task. Assessment of their condition must not cause damage accumulation thus the least possible volume removed from the structure is essential. As many historical buildings in the Czech Republic are built using sandstone that can be considered as a typical heterogeneous system, statistical signal processing is a promising approach for determination of the representative volume element (RVE) dimensions. Such calculations can be carried out on the domain of logical arrays representing binary images of the materials microstructure. This paper deals with processing of image data obtained using SEM-BSE and high resolution flatbed scanner for determination of RVE dimensions. Advanced image processing techniques are employed and results from calculation using grayscale data are presented and compared with results calculated on the basis of color input images. Keywords: heterogeneous systems; natural stones; image processing; K-means clustering; representative volume element Available at various institutes of the ASCR
Utilization of image and signal processing techniques for assessment of built heritage condition

Historical buildings represent invaluable heritage from the past and therefore their protection is a very important task. Assessment of their condition must not cause damage accumulation thus the ...

Koudelka_ml., Petr; Koudelková, Veronika; Doktor, Tomáš; Kumpová, Ivana; Kytýř, Daniel; Valach, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Kytýř, Daniel; Koudelka_ml., P.
2018 - English
In recent years, open-source applications have replaced proprietary software in many fields. Especially open-source software tools based on Linux operating system have wide range of utilization. In terms of CNC solutions, an open-source system LinuxCNC can be used. However, the LinuxCNC control software and the graphical user interface (GUI) could be developed only on top of Hardware Abstraction Layer. Nevertheless, the LinuxCNC community provided Python Interface, which allows for controlling CNC machine using Python programming language, therefore whole control software can be developed in Python. The paper focuses on a development of a multi-process control software mainly for in-house developed loading devices operated at our institute. The software tool is based on the LinuxCNC Python Interface and Qt framework, which gives the software an ability to be modular and effectively adapted for various devices. Keywords: CNC; controlling; LinuxCNC; Python Interface; Python; parallel programming; Qt; PyQt; Qwt; PythonQwt; LabJack Available at various institutes of the ASCR
Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices

In recent years, open-source applications have replaced proprietary software in many fields. Especially open-source software tools based on Linux operating system have wide range of utilization. In ...

Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Kytýř, Daniel; Koudelka_ml., P.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Souhrnná výzkumná zpráva z měření vibrací v objektu ELI Beamlines
Pospíšil, Stanislav; Bayer, Jan; Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
2018 - Czech
Souhrnná zpráva popisuje postupy a výsledky série měření mikro-vibrací podlah a stěn laserových hal v objektu ELI. Úroveň změřených vibrací konstrukcí je posouzena s ohledem na kritéria NIST, která se aplikují pouze prostory s nejpřísnějšími vibračními požadavky. Speciální pozornost je zaměřena také na zhodnocení různých úprav podlah provedených lokálně, ve vybraných místech. Tyto úpravy byly realizovány za účelem snížení hladiny vibrací i z krátkodobého hlediska, které klientem zvolená metodika posouzení nepostihovala. The report describes the procedures and results of a set of dynamic measurements of micro-seismic vibrations of the floors and walls in ELI Beamlines research centre. The measured vibration level is assessed with respect to NIST criteria, which are applied only in case of areas with the highest vibration requirements. The special attention is also paid to assessment of several different improvements of the floors that were performed locally in the selected points. The improvements were made in order to decrease the vibration level also from a short-term perspective, which was omitted by methodology used and proposed by the client. Keywords: micro-seismic vibrations; vibration criteria; laboratory; floors Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva z měření vibrací v objektu ELI Beamlines

Souhrnná zpráva popisuje postupy a výsledky série měření mikro-vibrací podlah a stěn laserových hal v objektu ELI. Úroveň změřených vibrací konstrukcí je posouzena s ohledem na kritéria NIST, která se ...

Pospíšil, Stanislav; Bayer, Jan; Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Acta Polytechnica CTU Proceedings
Kytýř, Daniel; Major, Z.; Doktor, Tomáš
2018 - English
The 16th symposium continues both the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The YSESM 2018 symposium provides a forum for young researchers and engineers, students and PhD students dealing with subjects of experimental mechanics. In addition, the combination of the experimental mechanics with modern numerical methods will be a new focus of this 16th Symposium. Keywords: experimental solid mechanics; numerical methods Available at various institutes of the ASCR
Acta Polytechnica CTU Proceedings

The 16th symposium continues both the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The YSESM 2018 symposium provides a forum for young researchers and engineers, students ...

Kytýř, Daniel; Major, Z.; Doktor, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Keltské meče
Kumpová, Ivana
2017 - Czech
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři RTG tomografie byly touto metodou zkoumány dva objekty – byly provedeny dvě tomografie raně středověkého meče v prekonzervační fázi doplněné o testovací měření bronzového náramku ze stejného období. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby, výzdoby a případných poškození. The work was focused on the development of the methodology using X-ray tomographic imaging for exploration of metal-based historical artefacts. In the laboratory of X-ray tomography, two objects were examined by this method - two tomography measurements of the early medieval sword in the pre-conservative phase were taken, supplemented by imaging if the bronze bracelet of the same period. The survey was conducted to reveal the technology of production, decoration and possible damage. Keywords: X-ray tomography; medieval sword; historical artefacts Available at various institutes of the ASCR
Keltské meče

Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři RTG tomografie byly touto metodou ...

Kumpová, Ivana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš; Frankl, Jiří; Kloiber, Michal
2017 - Czech
Zpráva obsahuje zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34) v souvislosti s plánovanou obnovou budovy. The report includes the results of the study focusing on the material properties of historical wooden roof structure and assessment of the state regarding the planned building reconstruction. Keywords: wooden roof structure; joinery elements; quality of wood Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad

Zpráva obsahuje zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34) v ...

Drdácký, Miloš; Frankl, Jiří; Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Iron alloys outdoor corrosion and laboratory simulation - comparison
Majtás, Dušan; Mácová, Petra; Kreislová, Kateřina; Příhoda, J.
2017 - English
Simulation of iron alloy corrosion is widespread used to predict corrosion resistance. The simulation using corrosion chambers or climatic chambers provides reasonable information on corrosion resistance, the corrosion rate however must be compared to real exposition as the corrosion in simulated environment is accelerated compared to real situation. However the composition of corrosion products and its structure is different question. The corrosion products composition is dependent on corrosion process. The phases present are most likely the same, most voluminous hydrated oxides and oxy-hydroxides on the outside where the less voluminous oxides are present in the lower layers. However this macroscopic phase structure may not fully describe the layered structure of corrosion products, thickness of corrosion products or mechanical properties. In the vicinity of crack in corrosion products the structure is more likely to be similar to the structure near the surface. Keywords: corrosion; wrought iron; accelerated ageing; corrosion simulation Available at various institutes of the ASCR
Iron alloys outdoor corrosion and laboratory simulation - comparison

Simulation of iron alloy corrosion is widespread used to predict corrosion resistance. The simulation using corrosion chambers or climatic chambers provides reasonable information on corrosion ...

Majtás, Dušan; Mácová, Petra; Kreislová, Kateřina; Příhoda, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Analysis of Baroque sculpture based on X-ray fluorescence imaging and X-ray\ncomputed tomography data fusion
Vavřík, Daniel; Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Lauterkranc, J.
2017 - English
It is advantageous to combine information about geometry and the inner structure of historical artifacts with information about the elemental composition of decorative layers, typically covering historical wooden sculptures. X-ray computed tomography describing artifact structure is quite common and easy. Standard X-ray fluorescence (XRF) analysis of decorative layers is typically done for several selected spots of the artifact’s surface utilizing single pad detector. XRF imaging fully describing the surface’s elemental composition is commonly done for flat objects, while time consuming XRF tomography is applied to relatively small objects. It will be shown in this work that an effective fusion combination of XRF imaging and X-ray tomography describing the whole object can be realized even when using a limited number of XRF images. Keywords: X-ray computed tomography; X-ray flourescence imaging; cultural heritage; data fusion Fulltext is available at external website.
Analysis of Baroque sculpture based on X-ray fluorescence imaging and X-ray\ncomputed tomography data fusion

It is advantageous to combine information about geometry and the inner structure of historical artifacts with information about the elemental composition of decorative layers, typically covering ...

Vavřík, Daniel; Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Lauterkranc, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Analysis of mini-jack technique for in situ measurement of strength
Kloiber, Michal; Tippner, J.; Kunecký, Jiří; Sebera, V.; Milch, J.; Hrivnák, Jaroslav
2017 - English
The paper presents a recently developed diagnostic technique for in situ determination of modulus of deformability (MODL) and conventional strength (CSL) parallel to the grain using the mini-jack inserted in bored hole. The mini-jack compression technique simulates the standard compression test, it is compared to that to examine its prediction strength (correlation coefficients). The paper shows an influence of moisture content of wood on experimental measurements using this technique. The measurement was carried out at spruce samples at three moisture contents of 12, 18 and 24%. The results of the tests prove a very good correlation of the strength determined by the proposed technique and wood density and strength determined at universal testing machine in compression parallel to the grain. The effect of the moisture content on the measurement by the mini-jack technique was proved to be significant. Beside that, the newly-developed instrument was also studied using digital image correlation (DIC) technique to analyze induced strains around the bored hole. This was studied on halved spruce samples. The DIC revealed symmetric character of the loading and significant differences between strains induced in tangential and longitudinal directions. Keywords: non-destructive testing; mini-jack technique; wood; in-situ testing; compression strength Available at various institutes of the ASCR
Analysis of mini-jack technique for in situ measurement of strength

The paper presents a recently developed diagnostic technique for in situ determination of modulus of deformability (MODL) and conventional strength (CSL) parallel to the grain using the mini-jack ...

Kloiber, Michal; Tippner, J.; Kunecký, Jiří; Sebera, V.; Milch, J.; Hrivnák, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases