Number of found documents: 224
Published from to

Výukové materiály k předsókratovské filosofii pro učitele na SŠ
Hanušová, Petra; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Tato práce se v první části zabývá učivem a učebnicemi. Zaměřuje se na to, jak má vypadat správná učebnice a k čemu při vyučování slouží. Práce popisuje základní vlastnosti výběru učiva pro studenty. Druhá část práce je koncipována jako ucelený učební text presókratické filosofie. Na konci každé kapitoly následují úkoly k procvičení probraného učiva, které nutí studenty se zamyslet nad probranou látkou. Poslední část se věnuje didaktické analýze učiva. Popisuje cíle a metody výuky předsókratovské filosofie. Keywords: učební texty; předsókratici; filosofie; didactic texts; presocratics; philosophy Available in digital repository of UPCE.
Výukové materiály k předsókratovské filosofii pro učitele na SŠ

Tato práce se v první části zabývá učivem a učebnicemi. Zaměřuje se na to, jak má vypadat správná učebnice a k čemu při vyučování slouží. Práce popisuje základní vlastnosti výběru učiva pro studenty. ...

Hanušová, Petra; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Učební text: Základy podvojného účetnictví
Vlková, Lenka; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia, téma „Učební text: Základy podvojného účetnictví“ zpracovává problematiku současné výuky účetnictví na středních školách typu Obchodní akademie a Ekonomické lyceum v České republice. Práce je zpracována pro část vyučovaného předmětu účetnictví, konkrétně podvojné účetnictví. Obsahem práce je teoretická část, zabývající se didaktikou, oborovou didaktikou předmětu podvojné účetnictví a metodami výuky používaných při výuce tohoto předmětu. A část praktická, tato část obsahuje učební text a jeho rozbor. Keywords: oborová didaktika; výukové metody; podvojné úcetnictví; professional didactics; teaching methods; double-entry accounting Available in digital repository of UPCE.
Učební text: Základy podvojného účetnictví

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia, téma „Učební text: Základy podvojného účetnictví“ zpracovává problematiku současné výuky účetnictví na středních školách typu Obchodní akademie a ...

Vlková, Lenka; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

E-learning
Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se s danou aplikací seznamují. Pro lepší orientaci v daném prostředí je materiál opatřen obrázky. Keywords: e-learning; správa kurzu; manuál; Moodle; administration course; handbook Available in digital repository of UPCE.
E-learning

Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se ...

Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny
Horáková, Jana; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled výukových metod s podrobnější klasifikací metod používaných ve výuce jazyků a dále nástin výuky hebrejštiny v ČR. Praktická část shrnuje šetření mezi učiteli hebrejštiny na Lauderově gymnáziu. Práce rovněž obsahuje návrh vhodných aktivit, které lze použít ve výuce hebrejštiny. Keywords: aktivizační výukové metody; hebrejština; Lauderovo gymnázium; activating teaching methods; hebrew; Lauder's commprehensive school Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny

Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled ...

Horáková, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické
Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text vysvětlující chování firem a spotřebitelů na trhu výrobních faktorů. Keywords: náklady firem; produkční analýza firem; příjem firem; teorie užitku spotřebitele; učební text; costs of firms; production analysis of firms; revenue of firms; utility theory; didactic text Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické

Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text ...

Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Učební text pro předmět analýza potravin
Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Keywords: učební text; sacharidy; stanovení sacharidů; didactic text; carbohydrates; determination of carbohydrates Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět analýza potravin

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné ...

Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V
Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
2014 - Czech
Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu. Keywords: bilingvismus; bilingvní vzdělávání; komunikace; bilingualism; bilingual education; communication Available in digital repository of UPCE.
Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V

Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu.

Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Návrh učebního textu pro předmět pedagogika „vztahy rodiny a školy”
Suchá, Petra; Sychrová, Adriana
2014 - Czech
Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu pedagogika pro Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Krnov. Učební text se zabývá problematikou rodiny, školy a jejich vzájemné spolupráce. Součástí práce je i stručné shrnutí informací o učebnici, její funkci a parametrech. Poslední část práce je zaměřena na rozbor a didaktickou analýzu navrhovaného učebního textu. Keywords: učebnice; učební texty; rodiny; školy; možnosti komunikace; didaktické analýzy; textbooks; didactic texts; family; school; possibility of communication; didactic analysis Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu pro předmět pedagogika „vztahy rodiny a školy”

Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu pedagogika pro Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Krnov. Učební text se zabývá problematikou rodiny, školy a jejich ...

Suchá, Petra; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2014

Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu
Teplá, Zdenka; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá možnostmi využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu. Nejprve je vymezen vývoj vyučovacích metod od antiky po současnost. Dále jsou popsány jednotlivé aktivizační metody a možnosti jejich využití v hodinách. Druhá část práce vychází z praktického použití těchto metod a aktivizačních prvků v hodinách. Nejprve jsou popsány obecné předpoklady vývoje školství v České republice, které vedly k větším kompetencím škol při tvorbě osnov jednotlivých předmětů. Využití aktivizačních metod a prvků v hodinách a reakce žáků jsou uvedeny na příkladu šesti vyučovacích hodin religionistiky. Nakonec jsou popsány další možnosti využití aktivizačních metod v hodinách religionistiky, které mohou sloužit jako inspirace pro učitele. Keywords: didaktika; vyučovací metody; aktivizační metody; religionistika; didactics; teaching methods; activation methods; study of religion Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu

Tato závěrečná práce se zabývá možnostmi využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu. Nejprve je vymezen vývoj vyučovacích metod od antiky po současnost. Dále jsou popsány ...

Teplá, Zdenka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Experiment jako metoda a forma výuky
Domašinská, Petra
2013 - Czech
Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde postupně probrány základní vyučovací metody, formy i didaktické prostředky. Experiment je zde rozebírán jako metoda a následně jako forma výuky. Takto získané didaktické znalosti o experimentu jsou v druhé části práce aplikovány do prostředí chemie a ukázány na praktickém příkladu leboratorní úlohy. Protože pouze správně vedená výuka chemie a to jak z pohledu obsahové stránky, kterou mají především na starost chemici, tak z pohledu metodiky výuky, z pohledu didaktiky, může přispět ke zvýšení obliby tohoto předmětu u žáků. Keywords: experimenty; metody výuky; formy výuky; experiments; methods of education; forms of educations Available in the UPCE Library.
Experiment jako metoda a forma výuky

Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde ...

Domašinská, Petra
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases