Number of found documents: 616
Published from to

Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2017
Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
2017 - Czech
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries. Keywords: zaměstnanost; trh práce; Evropská unie; srovnávací analýza Available in a digital repository NRGL
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2017

Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.


Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries.

Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2017
Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
2017 - Czech
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries. Keywords: Evropská unie; srovnávací analýza; trh práce; zaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2017

Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.


Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries.

Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2017 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). Keywords: trh práce; ekonomika; hrubý domácí produkt; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2017

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2017

Vývoj ekonomiky České republiky - 1.-3. čtvrtletí 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2017 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). Keywords: trh práce; ekonomika; hrubý domácí produkt; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1.-3. čtvrtletí 2017

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2017

Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví). Producer price indices (of industrial producers, agricultural producers, market services and of construction work). Keywords: cenový index; stavební práce; průmysl; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví)....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví). Producer price indices (of industrial producers, agricultural producers, market services and of construction work). Keywords: stavební práce; cenový index; průmysl; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví)....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Čtvrtletní analýza vývoje indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za domácnosti celkem. Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total. Keywords: cenový index; spotřební koš; potraviny; doprava; rekreace Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní analýza vývoje indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj mezd zaměstnanců - 1. čtvrtletí 2017
Holý, Dalibor
2017 - Czech
Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci. Commentary to the NR about average wages, a view on the wages distribution half-yearly. Keywords: zaměstnanci; trh práce; průměrná mzda; zaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Vývoj mezd zaměstnanců - 1. čtvrtletí 2017

Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci.


Commentary to the NR about average wages, a view on the wages distribution half-yearly.

Holý, Dalibor
Český statistický úřad, 2017

Vývoj mezd zaměstnanců - 3. čtvrtletí 2017
Holý, Dalibor
2017 - Czech
Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci. Commentary to the NR about average wages, a view on the wages distribution half-yearly. Keywords: zaměstnanci; zaměstnanost; průměrná mzda; trh práce Available in a digital repository NRGL
Vývoj mezd zaměstnanců - 3. čtvrtletí 2017

Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci.


Commentary to the NR about average wages, a view on the wages distribution half-yearly.

Holý, Dalibor
Český statistický úřad, 2017

Ženy a muži v datech - 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Přehled genderových rozdílů za jednotlivé oblasti na základě datových výstupů z ročenky Zaostřeno na ženy a muže. Overview of gender differences for individual areas based on data outputs from the Yearbook Focus on women and men. Keywords: genderové role; geografie obyvatelstva; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Ženy a muži v datech - 2017

Přehled genderových rozdílů za jednotlivé oblasti na základě datových výstupů z ročenky Zaostřeno na ženy a muže....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases