Number of found documents: 1516
Published from to

Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10
Ruppenthalová, Lucie
2015 -
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o setkání odborníků zejména z České republiky a Polska, kteří se zabývají vývojem a výzkumem uhelných ložisek, geologií uhelných pánví, tektonikou a uhelnou petrografií. S novými trendy ve využívání uhlí, jsou také prezentovány výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhelné hmoty, pyrolýzy a spalovacích procesů nebo sekvestrace CO2 do uhelných slojí. Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. This year the 10th jubilee of conference is held. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams. Keywords: geology; mineralogy; coal basins Available in digital repository of the ASCR
Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o ...

Ruppenthalová, Lucie
Ústav geoniky, 2015

Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 : Dolní Maxov, June 8-13, 2014 : Proceedings of Seminar
Chleboun, J.; Přikryl, Petr; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
2015 - English
This volume comprises peer-reviewed papers that are based on invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 17th seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics (PANM) held in Dolní Maxov, Czech Republic, June 8–13, 2014. The seminar was organized by the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. It continued the previous seminars on mathematical software and numerical methods held (with only one exception) biannually in\nAlšovice, Bratříkov, Janov nad Nisou, Kořenov, Lázně Libverda, Dolní Maxov, and Prague in the period 1983–2012. The objective of this series of seminars is to provide a forum for presenting and discussing advanced topics in numerical analysis, singleor multi-processor applications of computational methods, and new approaches to mathematical modeling. Keywords: numerical mathematics Available in digital repository of the ASCR
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 : Dolní Maxov, June 8-13, 2014 : Proceedings of Seminar

This volume comprises peer-reviewed papers that are based on invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 17th seminar Programs and Algorithms of Numerical ...

Chleboun, J.; Přikryl, Petr; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
Matematický ústav, 2015

Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2015 : Prague, November 18-21, 2015
Brandts, J.; Korotov, S.; Křížek, Michal; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
2015 - English
Professors Ivo Babuška, Milan Práger, and Emil Vitásek are renowned experts in numerical analysis and computational methods. Their fruitful scientific careers started in Prague, at the Institute of Mathematics of the Czechoslovak Academy of Sciences (now Czech Academy of Sciences). They collaborated there on various projects including the computational analysis of the construction technology for Orlík Dam. In 1966 they published their joint book entitled Numerical Processes in Differential Equations. It is an honor for the Institute of Mathematics to host a conference on the occasion of their birthdays. Keywords: applications of mathematics Available in digital repository of the ASCR
Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2015 : Prague, November 18-21, 2015

Professors Ivo Babuška, Milan Práger, and Emil Vitásek are renowned experts in numerical analysis and computational methods. Their fruitful scientific careers started in Prague, at the Institute of ...

Brandts, J.; Korotov, S.; Křížek, Michal; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
Matematický ústav, 2015

Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická knihovna; Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
2015 - English
Keywords: šedá literatura; vědecká komunikace; otevřený přístup; digitální knihovny Available in the NTK library.
Conference on Grey Literature and Repositories

Národní technická knihovna; Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
Národní technická knihovna, 2015

Variational Analysis and Its Applications
Červinka, Michal
2015 - English
The purpose of this meeting is to bring together researchers with common interest in the field. There will be opportunities for informal discussions. Graduate students and others beginning their mathematical career are encouraged to participate. Keywords: variational analysis; data applications; geometry Available at various institutes of the ASCR
Variational Analysis and Its Applications

The purpose of this meeting is to bring together researchers with common interest in the field. There will be opportunities for informal discussions. Graduate students and others beginning their ...

Červinka, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

Book of Abstracts and Programme. Functional Polymers at Bio-Material Interfaces - 79th Prague Meeting on Macromolecules
Rypáček, František; Brynda, Eduard
2015 - English
The Book of abstracts and programme contains the summaries of all the contributions to the international conference " Functional Polymers at Bio-Material Interfaces" was organized simultaneously as the 79th Prague Meeting on Macromolecules (PMM). The participants presented 32 lectures and 31 posters. Keywords: polymer; biomaterial; tissue engineering Available at various institutes of the ASCR
Book of Abstracts and Programme. Functional Polymers at Bio-Material Interfaces - 79th Prague Meeting on Macromolecules

The Book of abstracts and programme contains the summaries of all the contributions to the international conference " Functional Polymers at Bio-Material Interfaces" was organized simultaneously as ...

Rypáček, František; Brynda, Eduard
Ústav makromolekulární chemie, 2015

Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla
Jungmannová, Lenka
2015 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky z konference, která se konala v roce 2013 v Praze u příležitosti 50. výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti. Příspěvky se zaměřují na analýzu textu a vybraných českých i zahraničních inscenací. Keywords: Czech drama; Havel, Václav; theater play Available at various institutes of the ASCR
Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla

Sborník obsahuje příspěvky z konference, která se konala v roce 2013 v Praze u příležitosti 50. výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti. Příspěvky se zaměřují na analýzu textu a vybraných ...

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2015

9. česko-slovenský myriapodologický seminář, sborník abstraktů
Tuf, I.H.; Tajovský, Karel
2015 - Czech
Keywords: 9th Czech and Slovak Seminar; myriapodology Available at various institutes of the ASCR
9. česko-slovenský myriapodologický seminář, sborník abstraktů

Tuf, I.H.; Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2015

Ecological Applications in Modern Chemistry 2015 : Book of abstracts
Plocek, Jiří
2015 - English
Ecological Applications in Modern Chemistry 2015 is 2nd year of the EAMCH conference. The scope of this conference is focused on all renewable energy sources and environmental aspects of modern chemistry and technologies. Typically it includes: materials for hydrogen fuel cells, ionic conductors, piezoelectric and magnetic materials, materials for solar cells. The lectures deals with practical applications of these technologies, especially with relation with environment (water, atmosphere, etc.) are welcomed too. Keywords: ecology; chemistry Available at various institutes of the ASCR
Ecological Applications in Modern Chemistry 2015 : Book of abstracts

Ecological Applications in Modern Chemistry 2015 is 2nd year of the EAMCH conference. The scope of this conference is focused on all renewable energy sources and environmental aspects of modern ...

Plocek, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2015

Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
2015 - Czech
Cílem konference bylo prezentovat participaci dětí na kultuře a umění jak z hlediska odborného, tak metodického, přinést příklady dobré praxe a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech i napříč jimi. The aim of the conference was to present the children's participation in culture and art in both professional and methodical terms, to bring examples of good practice and to allow the exchange of expertise in and across disciplines. Keywords: kultura a společnost; umění a společnost; umělecké vzdělávání; děti; kulturní instituce a organizace; mládež; youth; childern; art and society; culture and society; art education; umělecká výchova; kultura; umění; muzea; divadlo Available in a digital repository NRGL
Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku

Cílem konference bylo prezentovat participaci dětí na kultuře a umění jak z hlediska odborného, tak metodického, přinést příklady dobré praxe a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech i napříč ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
NIPOS, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases