Number of found documents: 1091
Published from to

Career in Polymers VIII, Book of Abstracts
Studenovská, Hana
2016 - English
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VIII. organized in Prague, July 15, 2016 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i. under the auspices of Central and East European Polymer Network and UNESCO/IUPAC course in Polymer Science. Keywords: polymer science; career in polymers; Central and East European Polymer Network; UNESCO course in Polymer Science Available at various institutes of the ASCR
Career in Polymers VIII, Book of Abstracts

The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VIII. organized in Prague, July 15, 2016 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. ...

Studenovská, Hana
Ústav makromolekulární chemie, 2016

DYMAMESI 2016 - proceedings
Zolotarev, Igor; Pešek, Luděk
2016 -
Proceedings of the Colloquium DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS (DYMAMESI), that was held in the Institute of Thermomechanics in Prague, March 1 - 2, 2016 deal with problems structural and multibody dynamics, in coupled interacting systems as aero-elasticity, hydro-elasticity, biomechanics, systems with feedbacks and mechatronics. The published papers was divided into the two parts: Interactions - vibration of dynamic systems coupled with surroundings, mechanical systems with feedbacks, mechatronic active elements, measurement methods and identification in interaction problems, interactions in biomechanics, aero- and hydro-elasticity in rotational engines (bearings, blades, sealings, spaces), analytical and numerical methods in solutions of interactions and Dynamics of Machines - dynamics and vibrations of mechanical systems and solids, non-linear systems - stability, bifurcations, chaos, damping technologies - materials, active elements, methods, identification, vibrodiagnostics, fatigue, computational mechanics and experiments. Keywords: vibration; aeroelasticity; interactions; vibrodiagnostics; biomechanics Available at various institutes of the ASCR
DYMAMESI 2016 - proceedings

Proceedings of the Colloquium DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS (DYMAMESI), that was held in the Institute of Thermomechanics in Prague, March 1 - 2, 2016 deal with ...

Zolotarev, Igor; Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2016

30th Symposium on Anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2016 -
Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 30th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; turbulence Available at various institutes of the ASCR
30th Symposium on Anemometry: proceedings

Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2016 - Czech
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých a polských badatelů přednesené na 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek … stipendia enim peccati mors gratia autem dei vita aeterna … pořádaném Ústavem dějin umění AV ČR v roce 2015. A seventh volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. It is intended that individual issues will deliberately include articles with various chronological, thematic, disciplinary, and methodological approaches, and contributions by leading Czech and international researchers together with a selection of high-quality articles by researchers from the rising generation. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the meeting in 2015, further complementary articles are to be found as outlined above. Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 15th-20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2016

Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině
Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
2016 - Czech
Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby (geologicko-geomorfologické hrozby - svahové deformace, eroze, hydrometeorologické extrémy - povodně, sucho, biologické invaze) a jejich hodnocení a predikce, tak i sociální i právní důsledky přírodních i aktivitami člověka vyvolaných hrozeb a jejich dopady v krajině (např. změny urbánního prostředí, antropogenní impakty v důlních oblastech). Významná byla témata zaměřená na hodnocení přírodních a environmentálních hrozeb a řešení vybraných mimořádných a krizových situací s využitím geoinformačních technologií. Workshop Current environmental threats and their impact on the landscape was organized in the framework of the Strategy AV21 of the Academy of Sciences, the program Natural threats.\nThe papers were oriented both on natural threats (geological and geomorphological threats - slope deformation, erosion, hydrometeorological extremes floods, droughs, biological invasions) and their evaluation and prediction, and social and legal implications of natural and human activities caused by threats and their impacts on the landscape (e. g. changes in the urban environment, anthropogenic impacts in the mining areas). Important topics were focused on the assessment of natural and environmental threats and their solving in selected emergency and crisis situations using geoinformation technologies. \n Keywords: natural hazards; man-made disasters; GIS tools application; drought; legal issues Available in a digital repository NRGL
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině

Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby ...

Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2016

XIVth Youth symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z.; Kytýř, Daniel
2016 - English
The Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics traditionally brings together young researchers and engineers, students and PhD students, who are actively involved in the experimental solids mechanics, theoretically and practically, in order to exchange their experience, to report on the present state-of-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the cooperation among individuals as well as among institutions. The XIVth symposium continues both, the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The combination of the experimental mechanics with modern numerical methods was focused. This year, participants from 12 countries attended the symposium. Based on their presentations, 19 papers were selected for the publication in this issue of Acta Polytechnica CTU Proceedings. Keywords: experimental solids mechanics; numerical methods Available at various institutes of the ASCR
XIVth Youth symposium on Experimental Solid Mechanics

The Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics traditionally brings together young researchers and engineers, students and PhD students, who are actively involved in the experimental solids ...

Major, Z.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

12th International Conference Solid State Chemistry 2016 : Book of Abstracts
Lančok, Adriana
2016 - English
This book contains the programme and the abstracts of the conference. The conference programme covers presentations from scientists and users of scientific information working in similar areas, to estabilish platforms for collaborative reseach project initiatives. Keywords: solid state chemistry Available at various institutes of the ASCR
12th International Conference Solid State Chemistry 2016 : Book of Abstracts

This book contains the programme and the abstracts of the conference. The conference programme covers presentations from scientists and users of scientific information working in similar areas, to ...

Lančok, Adriana
Ústav anorganické chemie, 2016

Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská"
Juchelka, Jiří
2016 -
Sborník přináší celkem 10 příspěvků českých, moravských, slovenských a polských badatelů zabývajících se problematikou mladší a pozdní doby bronzové a halštatu ve střední Evropě. Jedná se o druhý díl sborníku konference uskutečněné v roce 2014 v Opavě v rámci XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská". Proceedings bring a total of 10 contributions by Czech, Moravian, Slovak and Polish researchers dealing with the Late Bronze Age and Hallstatt period in Central Europe. This is the second part of the conference proceedings carried out in 2014 in Opava within the XIII. International Conference "Urnfield culture and Hallstatt Period".\n\n Keywords: Urnfield culture; Hallstatt period; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská"

Sborník přináší celkem 10 příspěvků českých, moravských, slovenských a polských badatelů zabývajících se problematikou mladší a pozdní doby bronzové a halštatu ve střední Evropě. Jedná se o druhý díl ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2016

Information Geometry and its Applications IV
Kratochvíl, Václav
2016 - English
The aim of the conference is to highlight recent developments within the field of information geometry and to identify new directions of research. We are confident that we have put together an exciting program consisting of invited talks and contributed poster presentations. All titles and abstracts are included in this book. We thank Václav Kratochvíl for his terrific work with the local organisation! Special thanks go to Antje Vandenberg who managed all the administrative work in Leipzig. We are also grateful for the support that we received from Milan Studený Keywords: Information Geometry Fulltext is available at external website.
Information Geometry and its Applications IV

The aim of the conference is to highlight recent developments within the field of information geometry and to identify new directions of research. We are confident that we have put together an ...

Kratochvíl, Václav
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

European countgryside and its perception
Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín; Šťastná, M.
2016 - English
Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backward, retarded, not worthy of an intensive research. But \nthe situation has changed in the last time. Although cities are still centres of development in the globalization process, people in Europe leave them as a result of the \ntrends of suburbanization and counter - urbanization. We intend to pay our attention on transformation processes of the European countryside. We can focus on more processes occurring there: transformation from productive to non-productive, from central planned to the market oriented countryside, from the mono-functional to the multifunctional, from the national to \nEuropean and globalized. The urbanisation process shows more faces in European countryside. Such a transformation generates many impacts on natural, economic and social \nprocesses occurring in present European countryside. Keywords: European countryside; Europe; rural settlement; countryside Available in digital repository of the ASCR
European countgryside and its perception

Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backward, retarded, not worthy of an intensive research. But ...

Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín; Šťastná, M.
Ústav geoniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases