Number of found documents: 1521
Published from to

Perspektivy území III.: Veřejné prostory a prostranství
2015 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které byly recenzovány a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, územní plánování, infrastrukturu, výstavbu a zejména veřejná prostranství a jejich využití. Publikace vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území III: Veřejné prostory a prostranství“, konané dne 13. 5. 2015 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, a byla podpořena z grantu SVK 05/15/F1. Available at various departments of the ČVUT.
Perspektivy území III.: Veřejné prostory a prostranství

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které byly recenzovány a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, územní plánování, infrastrukturu, ...

České vysoké učení technické v Praze, 2015

Topical Problems of Fluid Mechanics 2015
Šimurda, David; Bodnár, Tomáš
2015 - English
The aim of the conference is to publish and to discuss the latest results of research in fluid mechanics. Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; atmospheric boundary layer; turbulence; multiphase flow; magnetohydrodynamics Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2015

The aim of the conference is to publish and to discuss the latest results of research in fluid mechanics.

Šimurda, David; Bodnár, Tomáš
Ústav termomechaniky, 2015

Book of Abstracts: 17th International Conference on the Strength of Materials
Dlouhý, Antonín; Kunz, Ludvík
2015 - English
The Book of Abstracts covers twelve exciting scientific topics addressed by the International Conference on the Strength of Materials 17 (ICSMA 17). Eight excellent plenary speakers were selected based on the discussion and vote within the International Committee of ICSMA. The topics include not only traditional areas like cyclic or high temperature deformation and scale-bridging modeling but also still growing subjects of nano-micro scale experiments and the strength of biological systems. Moreover, the Local Organizing Committee, in cooperation with the Department of Materials Physics, Charles University in Prague, has decided to highlight the 80th anniversary of Prof. Pavel Lukáč, a brilliant international teacher and scientist. The thirteenth topic of the ICSMA 17 is thus dedicated to honour his contribution to materials research. Altogether, the Book presents 376 abstracts evenly distributed among the individual research areas that entered the scope of the conference. Keywords: Materials; Strength; Plasticity; Dislocations Available at various institutes of the ASCR
Book of Abstracts: 17th International Conference on the Strength of Materials

The Book of Abstracts covers twelve exciting scientific topics addressed by the International Conference on the Strength of Materials 17 (ICSMA 17). Eight excellent plenary speakers were selected ...

Dlouhý, Antonín; Kunz, Ludvík
Ústav fyziky materiálů, 2015

29th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2015 -
Sborník z konference 29th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 29th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; proceedings Available at various institutes of the ASCR
29th Symposium on anemometry: proceedings

Sborník z konference 29th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická knihovna; Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
2015 - English
Keywords: šedá literatura; vědecká komunikace; otevřený přístup; digitální knihovny Available in the NTK library.
Conference on Grey Literature and Repositories

Národní technická knihovna; Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
Národní technická knihovna, 2015

Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2015 - Czech
Šestý svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín - sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla vědomě vedle sebe staví příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 12. a 13. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek v letech 2012 a 2013 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. A sixth volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. It is intended that individual issues include deliberately articles with various chronological, thematic, disciplinary, and methodological approaches, and contributions by leading Czech and international researchers together with a selection of high-quality articles by researchers from the rising generation. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the 12th and 13th international session on the issue of sepulchral monuments in 2012 and 2013, further complementary articles are to be found as outlined above. Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 12th - 20th centuries Available in digital repository of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Šestý svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10
Ruppenthalová, Lucie
2015 -
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o setkání odborníků zejména z České republiky a Polska, kteří se zabývají vývojem a výzkumem uhelných ložisek, geologií uhelných pánví, tektonikou a uhelnou petrografií. S novými trendy ve využívání uhlí, jsou také prezentovány výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhelné hmoty, pyrolýzy a spalovacích procesů nebo sekvestrace CO2 do uhelných slojí. Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. This year the 10th jubilee of conference is held. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams. Keywords: geology; mineralogy; coal basins Available in digital repository of the ASCR
Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o ...

Ruppenthalová, Lucie
Ústav geoniky, 2015

Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 : Dolní Maxov, June 8-13, 2014 : Proceedings of Seminar
Chleboun, J.; Přikryl, Petr; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
2015 - English
This volume comprises peer-reviewed papers that are based on invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 17th seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics (PANM) held in Dolní Maxov, Czech Republic, June 8–13, 2014. The seminar was organized by the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. It continued the previous seminars on mathematical software and numerical methods held (with only one exception) biannually in\nAlšovice, Bratříkov, Janov nad Nisou, Kořenov, Lázně Libverda, Dolní Maxov, and Prague in the period 1983–2012. The objective of this series of seminars is to provide a forum for presenting and discussing advanced topics in numerical analysis, singleor multi-processor applications of computational methods, and new approaches to mathematical modeling. Keywords: numerical mathematics Available in digital repository of the ASCR
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 : Dolní Maxov, June 8-13, 2014 : Proceedings of Seminar

This volume comprises peer-reviewed papers that are based on invited lectures, survey lectures, short communications, and posters presented at the 17th seminar Programs and Algorithms of Numerical ...

Chleboun, J.; Přikryl, Petr; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
Matematický ústav, 2015

Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2015 : Prague, November 18-21, 2015
Brandts, J.; Korotov, S.; Křížek, Michal; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
2015 - English
Professors Ivo Babuška, Milan Práger, and Emil Vitásek are renowned experts in numerical analysis and computational methods. Their fruitful scientific careers started in Prague, at the Institute of Mathematics of the Czechoslovak Academy of Sciences (now Czech Academy of Sciences). They collaborated there on various projects including the computational analysis of the construction technology for Orlík Dam. In 1966 they published their joint book entitled Numerical Processes in Differential Equations. It is an honor for the Institute of Mathematics to host a conference on the occasion of their birthdays. Keywords: applications of mathematics Available in digital repository of the ASCR
Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2015 : Prague, November 18-21, 2015

Professors Ivo Babuška, Milan Práger, and Emil Vitásek are renowned experts in numerical analysis and computational methods. Their fruitful scientific careers started in Prague, at the Institute of ...

Brandts, J.; Korotov, S.; Křížek, Michal; Segeth, Karel; Šístek, Jakub; Vejchodský, Tomáš
Matematický ústav, 2015

Variational Analysis and Its Applications
Červinka, Michal
2015 - English
The purpose of this meeting is to bring together researchers with common interest in the field. There will be opportunities for informal discussions. Graduate students and others beginning their mathematical career are encouraged to participate. Keywords: variational analysis; data applications; geometry Available at various institutes of the ASCR
Variational Analysis and Its Applications

The purpose of this meeting is to bring together researchers with common interest in the field. There will be opportunities for informal discussions. Graduate students and others beginning their ...

Červinka, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases