Number of found documents: 551
Published from to

Výpočet magnetických polí a vzájemných indukčností v soustavách nekoaxiálních cívek obecného tvaru
Pankrác, Vítězslav
2013 -
Available in digital repository of ČVUT.
Výpočet magnetických polí a vzájemných indukčností v soustavách nekoaxiálních cívek obecného tvaru

Pankrác, Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Visibility-Based Optimizations for Image Synthesis
Bittner, Jiří
2013 -
Available in digital repository of ČVUT.
Visibility-Based Optimizations for Image Synthesis

Bittner, Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Multi-Goal Path Planning in Mobile Robotic Tasks
Faigl, Jan
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Multi-Goal Path Planning in Mobile Robotic Tasks

Faigl, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Generation of Fusion Neutrons in Z–Pinches
Klír, Daniel
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Generation of Fusion Neutrons in Z–Pinches

Klír, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Contracting in Multi-Agent Systems
Vokřínek, Jiří
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Contracting in Multi-Agent Systems

Vokřínek, Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Agent-Based Approach to Air-Traffic Modeling, Simulation and Collision Avoidance
Šišlák, David
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Agent-Based Approach to Air-Traffic Modeling, Simulation and Collision Avoidance

Šišlák, David
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Modern Sensors in Aided Navigation Systems
Roháč, Jan
2013 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Modern Sensors in Aided Navigation Systems

Roháč, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Netradiční metody měření polohových úhlů v letectví
Pačes, Pavel
2013 -
Available in digital repository of ČVUT.
Netradiční metody měření polohových úhlů v letectví

Pačes, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Nedestruktivní a seminedestruktivní techniky atomové spektrometrie
Pouzar, Miloslav
2013 - Czech
Práce se zabývá oblastí prvkové analýzy vzorků pomocí spektrometrických technik XRF a LIBS. Zaměřuje se na nové aplikační možnosti málo destruktivních a nedestruktivních technik prvkové analýzy. Keywords: prvková analýzy; nedestruktivní techniky; atomová spektrometrie; XRF spektrometrie; LIBS Available in the UPCE Library.
Nedestruktivní a seminedestruktivní techniky atomové spektrometrie

Práce se zabývá oblastí prvkové analýzy vzorků pomocí spektrometrických technik XRF a LIBS. Zaměřuje se na nové aplikační možnosti málo destruktivních a nedestruktivních technik prvkové analýzy.

Pouzar, Miloslav
Univerzita Pardubice, 2013

Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě
Greiner, Karel
2013 - Czech
Práce je zaměřena na vývoj softwarových aplikací podporujících sestavu jízdního řádu vlaků. Představuje soubor vybraných publikací doplněných průvodním komentářem, které prezentují výsledky tří projektů zpracovaných pro České dráhy. Prvním z nich je program PEPŘ, který slouží k výběru množiny nákladních vlaků v jízdním řádu, mezi nimiž lze realizovat časově nejvýhodnější pevný přechod vozů. Druhou aplikací je Centrální editor vlaků (CEV), jehož hlavní úlohou je pořizování údajů vlaků pro sestavu ročního jízdního řádu. Kromě základních funkcí poskytuje různé analytické nástroje a výstupní sestavy. Třetím projektem je informační systém KANGO-Vlak, který nahradil program CEV a používá se dodnes. Představuje distribuovanou aplikaci složenou z databázového serveru, aplikačního serveru a klientské aplikace. V rámci jeho vývoje byl navržen mj. postup tvorby vlaku a algoritmus generování textů kalendářů. Keywords: jízdní řády; informační systémy; vlaky; kalendáře; timetables; information systems; trains; calendars Available in the UPCE Library.
Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě

Práce je zaměřena na vývoj softwarových aplikací podporujících sestavu jízdního řádu vlaků. Představuje soubor vybraných publikací doplněných průvodním komentářem, které prezentují výsledky tří ...

Greiner, Karel
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases