Number of found documents: 1297
Published from to

Chemická reaktivita meziproduktů hoření a hašení
Nevrlý, Václav
2014 -
Available to registered users in the VŠB-TUO
Chemická reaktivita meziproduktů hoření a hašení

Nevrlý, Václav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Evakuační scénáře stavebních objektů v požárním inženýrství
Kučera, Petr
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Evakuační scénáře stavebních objektů v požárním inženýrství

Kučera, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Teoretická a experimentální analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí
Skotnicová, Iveta
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Teoretická a experimentální analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí

Skotnicová, Iveta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Trendy v analýzach vzoriek životného prostredia a enviromentálnom inženierstve
Hroncová, Emilia
2014 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Trendy v analýzach vzoriek životného prostredia a enviromentálnom inženierstve

Hroncová, Emilia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Nové poznatky v důlním větrání
Zapletal, Pavel
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Nové poznatky v důlním větrání

Zapletal, Pavel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Použití reaktantů na bázi organických halogenderivátů pro získávání chemických specialit vyráběných v ČR a nové možnosti omezování jejich emisí
Weidlich, Tomáš
2014 - Czech
Autor v předložené habilitační práci shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku použití organických halogenderivátů v roli reaktantů při výrobě organických chemických specialit. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na výsledky výzkumu v oblasti možné náhrady halogenderivátů používaných jako alkylační, acylační a dehydratační činidla za prakticky netoxické a biologicky dobře odbouratelné estery uhličité kyseliny. V této práci prezentované výsledky dokazují, že halogenalkany je možné nahradit za dialkyl-karbonáty při alkylacích aromatických a heterocyklických hydroxyderivátů a aminů, a dále, že toxický fosgen a chloroformiáty lze za dialkyl-karbonáty nahradit při výrobě některých N-alkyl-aryl-karbamátů a alkyl-aryl-karbonátů. Autor prokazuje, že dialkyl-karbonáty lze využít i jako dehydratační činidla při získávání derivátů skořicové kyseliny, aromatických nitrilů a některých aromatických vinylketonů a vinylsulfonů. Sektor výroby organických chemických specialit vyrábí i široké spektrum produktů, které mají ve své struktuře vázán jeden nebo více halogenů proto, aby bylo dosaženo požadovaných užitných vlastností vyráběné sloučeniny. Komplikací výrob založených na využívání halogenderivátů je vznik odpadních proudů, které obsahují používané organické halogenderiváty. Účinné odstraňování především aromatických, případně i heterocyklických halogenderivátů je nákladným procesem, který často spolu s neustále se zpřístupňujícími národními a evropskými ekologickými limity vede k zastavení těchto výrob a jejich přesunu do zemí mimo EU, kde neplatí tak přísné emisní limity. Přitom existují ekonomicky méně náročné, a přitom velmi účinné, metody odstraňování těchto látek z odpadních proudů. Druhá část této práce se proto zabývá problematikou odstraňování kyselých aromatických, případně heterocyklických halogenderivátů z vodných roztoků chemisorpcí. Třetí část práce je zaměřena na problematiku reduktivní dehalogenace v alkalických vodných roztocích, která představuje účinnou metodu destrukce halogenových aromatických sloučenin používaných při výrobě chemických specialit. Reduktivní dehalogenace je přitom natolik účinnou technikou redukce vazby uhlík-halogen, že umožňuje použití halogenu jako chránící skupinu především para-polohu aromatického jádra pro regioselektivní syntézy 2-alkylanilinů a 2-alkylfenolů. Keywords: dialkyl-karbonát; iontová kapalina; hydrodehalogenace; slitiny; nikl; měď; dialkyl carbonate; ionic liquid; hydrodehalogenation; alloy; nickel; copper Available in the UPCE Library.
Použití reaktantů na bázi organických halogenderivátů pro získávání chemických specialit vyráběných v ČR a nové možnosti omezování jejich emisí

Autor v předložené habilitační práci shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku použití organických halogenderivátů v roli reaktantů při výrobě organických chemických specialit. Práce je ...

Weidlich, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2014

Application of differentiating filters to the identification and control of non-linear systems
Cedro, Leszek
2014 -
Available to registered users in the VŠB-TUO
Application of differentiating filters to the identification and control of non-linear systems

Cedro, Leszek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Agent-Based Computing for Intelligent Transport Systems
Jakob, Michal
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Agent-Based Computing for Intelligent Transport Systems

Jakob, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Využití nízkonákladových materiálů k odstranění Cr(VI) z vodného prostředí
Pertile, Eva
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Využití nízkonákladových materiálů k odstranění Cr(VI) z vodného prostředí

Pertile, Eva
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Poklesové kotliny - environmentální aspekty vývoje v posthornické krajině Horního Slezska
Sierka, Edyta
2014 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Poklesové kotliny - environmentální aspekty vývoje v posthornické krajině Horního Slezska

Sierka, Edyta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases