Počet nalezených dokumentů: 413
Publikováno od do

The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school
BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2018 - anglický
Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni základních škol. This final thesis deals with a teaching method called CLIL which stands for Content and Language Integrated Learning. The thesis is focused on teaching mathematics through English at lower secondary schools. Klíčová slova: CLIL; integrovaná výuka; matematika; anglický jazyk; CLIL; integrated learning; maths; English Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school

Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni ...

BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život a dílo profesora a českého jazykovědce Aloise Vojtěcha Šembery
HASENÖHRLOVÁ, Pavla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Život a dílo profesora a českého jazykovědce Aloise Vojtěcha Šembery

HASENÖHRLOVÁ, Pavla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kroužek pohybových aktivit pro děti předškolního věku
NGUYENOVÁ, Nikola; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kroužek pohybových aktivit pro děti předškolního věku

NGUYENOVÁ, Nikola; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mandala
HANAČÍKOVÁ, Martina; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Cílem závěrečné práce je seznámení veřejnosti a přiblížení práce s mandalami tak, aby si každý byl schopen sám vytvořit mandalu v případě zájmu. V práci nalezneme, co vlastně mandala představuje v různém pojetí a náboženství. Dozvíme se, k čemu nás mandala má vést. Popisuje taky mandaly v různých podobách napříč historií. Seznamuje s významy jednotlivých barev i jejich propojení. Popisuje několikero užití v praxi, nejznámějšího psychologa spojovaného s nimi i příběhem jedné místní mandalové umělkyně. The main goal of my final work is public awareness. Get Mandala into everyone´s subconscious and show the best way to work with it. Once we accomplish this, everyone is going to by able to make their own one, if interested. In practice we can find Mandala represented in many fields of application, for example in religion or in many ways across the history. We will also find out where could Mandala leads us to. Familiarizes us with the meanings of individual colors and their interconnection. And last but not least describes several uses in practice, the most importatnt psychologist associated with them, as well as one of the local Mandala artist. Klíčová slova: Mandala; vést; náboženství; historie; praxe; umělkyně; Mandala; leads; religion; history; practice; artist Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Mandala

Cílem závěrečné práce je seznámení veřejnosti a přiblížení práce s mandalami tak, aby si každý byl schopen sám vytvořit mandalu v případě zájmu. V práci nalezneme, co vlastně mandala představuje v ...

HANAČÍKOVÁ, Martina; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas dětí mladšího školního věku v Luhačovicích
MITUNÍKOVÁ, Jitka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - český
Teoretická část je zaměřená na definování volného času, problematiku volného času a seznámení s městem. Cílem práce je uceleně popsat volnočasové aktivity a zároveň zjistit jak jsou rodiče spokojeni s nabídkou pro děti mladšího školního věku v Luhačovicích. Klíčová slova: volný čas;pedagog volného času; pedagog; vychovatel;funkce volného času; výchova Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Volný čas dětí mladšího školního věku v Luhačovicích

Teoretická část je zaměřená na definování volného času, problematiku volného času a seznámení s městem. Cílem práce je uceleně popsat volnočasové aktivity a zároveň zjistit jak jsou rodiče ...

MITUNÍKOVÁ, Jitka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas žáků ubytovaných v domově mládeže SPŠ Hranice
NOVODVORSKÁ, Jana; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - český
Závěrečná práce se zaměřuje na volný čas žáků ubytovaných na domově mládeže SPŠ Hranice. Teoretická část obsahuje základní pojmy, které se týkají pedagogické činnosti, volného času a volnočasových aktivit domova mládeže. V praktické části je zpracován dotazník, který se týká volnočasových aktivit a náplně volného času ubytovaných žáků na domově mládeže. Klíčová slova: Volný čas; výchova ve volném čase; domov mládeže; vychovatel. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Volný čas žáků ubytovaných v domově mládeže SPŠ Hranice

Závěrečná práce se zaměřuje na volný čas žáků ubytovaných na domově mládeže SPŠ Hranice. Teoretická část obsahuje základní pojmy, které se týkají pedagogické činnosti, volného času a volnočasových ...

NOVODVORSKÁ, Jana; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas dětí strávený ve školní družině
POLCROVÁ, Veronika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2018 - český
Závěrečná práce "Volný čas dětí strávených ve školní družině" je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje jednotlivé pojmy jako je volný čas, školní družina a mladší školní věk. Empirická část zahrnuje průzkumné šetření, jehož hlavním cílem je zjistit, jak děti vnímájí školní družinu, ve které tráví svůj volný čas. Průzkum proběhl v Základní škole Kojetín, nám. Míru 83. Final thesis "Children´s leisure time spent in after - school club" is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains particular terms such as leisure time, after - school club and younger school age. Empirical part includes research and its main aim finds out how children perceive after - school club where spent theirs leisure time. The survey took place in Primary School Kojetín. nám. Míru 83. Klíčová slova: Volný čas; školní družina; vychovatelka; mladší školní věk ;průzkum; dotazník; Leisure time; after school club; school educator; younger school age; research; questionnaire; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Volný čas dětí strávený ve školní družině

Závěrečná práce "Volný čas dětí strávených ve školní družině" je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje jednotlivé pojmy jako je volný čas, školní družina a ...

POLCROVÁ, Veronika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Primární preventivní program na základní škole
ZLÁMALOVÁ, Veronika; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - český
Sestavení preventivního programu. Popis obecných pravidel pro sestavení. Vysvětlení co je preventivní program. Sestavení a ukázka projektového dne, jeho vyhodnocení a závěr z něj. Závěr a hodnocení celého preventivního programu. Klíčová slova: Primární preventivní program; základní škola; projektový den; dotazník; cen vyhodnocení; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Primární preventivní program na základní škole

Sestavení preventivního programu. Popis obecných pravidel pro sestavení. Vysvětlení co je preventivní program. Sestavení a ukázka projektového dne, jeho vyhodnocení a závěr z něj. Závěr a hodnocení ...

ZLÁMALOVÁ, Veronika; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jak vnímáme barvy
PETŘEKOVÁ, Michaela; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - český
Závěrečná práce je zaměřena na vnímání barev ve světě kolem nás, v módě, jak působí barevné oblečení na lidi kolem nás. Jak mezi sebou barvy kombinovat, aby nám slušely. Zaměřila jsem se na historii kosmetiky a jak provázelo líčení lidstvo několika staletími. Jak ženy kvůli kráse obětují i zdraví. Proč si ženy barví vlasy a co která barva o nich vypovídá. Rozebrala jsem typologii člověka a přírodní barvy na vlasy. V závěru práce jsem se věnovala léčení barvami a na barevné potraviny, které nám pomohou ke zdraví. Klíčová slova: barva; oblečení; móda; make-up; kosmetika; historie; vlasy; barvyna vlasy; léčení barvami; čakry; barevné potraviny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jak vnímáme barvy

Závěrečná práce je zaměřena na vnímání barev ve světě kolem nás, v módě, jak působí barevné oblečení na lidi kolem nás. Jak mezi sebou barvy kombinovat, aby nám slušely. Zaměřila jsem se na historii ...

PETŘEKOVÁ, Michaela; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Umění odpočívat
SEDLAČÍKOVÁ, Veronika; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Umění odpočívat

SEDLAČÍKOVÁ, Veronika; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze