Počet nalezených dokumentů: 12
Publikováno od do

Metodika pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven
Kurfürstová, Jana; Žabička, Petr; Žabičková, Petra
2017 - český
Tato metodika předkládá postup pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz (dále jen CPK). Cílem metodiky je nabídnout poskytovatelům metadatových zdrojů návod na přípravu a dodávání metadat do CPK. Pokyny metodiky vycházejí ze způsobu zpracování metadat Správcem zdrojů (nástroj pro stahování, deduplikaci a indexaci metadat pro CPK vyvíjený Moravskou zemskou knihovnou v Brně) a opírají se o zkušenosti řešitelského týmu CPK s již zapojenými metadatovými zdroji. Postupy popsané v metodice byly aplikovány při zapojování knihoven různých typů a velikostí (od Národní knihovny ČR až po menší městské knihovny), autoritních souborů, oborových bibliografií a neknihovních zdrojů s metadaty ve specifických formátech (patenty, normy, legislativní dokumenty). Metodika patří k výstupům projektu Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven (DG16P02R006) z programu NAKI II financovaného Ministerstvem kultury ČR. Na projektu spolupracuje Moravská zemská knihovna v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Klíčová slova: Centrální portál knihoven; Metadatový zdroj; Central Portal of Libraries; Metadata source Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven

Tato metodika předkládá postup pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz (dále jen CPK). Cílem metodiky je nabídnout poskytovatelům metadatových zdrojů návod na ...

Kurfürstová, Jana; Žabička, Petr; Žabičková, Petra
Moravská zemská knihovna, 2017

Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů
Šimůnek, Jan; Lefnerová, Danuše; Chaloupková, Jana
2016 - český
Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje jednotlivé postupy sběru mikrobiologických vzorků a jejich zpracování. Na základě metody sběru vzorků z knih, prostředí a ovzduší metodami stěrů, otisků, sedimentace ovzduší a pomocí přístroje airsampleru je popsáno vyhodnocení výhod a nevýhod testovacích variant. Methodology of microbiological examination of books and library environment describes the methods for sampling and their evaluation. Klíčová slova: mikrobiologie; mikromycety; preventivní péče o knihovní fondy; historické knihovny; microbiology; micromycets; preventive measures; historical library Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů

Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje ...

Šimůnek, Jan; Lefnerová, Danuše; Chaloupková, Jana
Moravská zemská knihovna, 2016

Katalogizace obrazových dokumentů ve formátu MARC21 se zřetelem na věcný popis
Heilandová, Lucie
2015 - český
Klíčová slova: grafika; katalogizace; obrazové materiály Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Katalogizace obrazových dokumentů ve formátu MARC21 se zřetelem na věcný popis

Heilandová, Lucie
Moravská zemská knihovna, 2015

Metodika pro věcný popis a třídění historické teologické literatury
Machová, Jitka
2015 - český
Klíčová slova: katalogizační pravidla RDA; staré tisky; teologická literatura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro věcný popis a třídění historické teologické literatury

Machová, Jitka
Moravská zemská knihovna, 2015

Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip; Žabička, Petr
2013 - český
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění. Klíčová slova: digitalizace; gramofon; gramofonové nahrávky; zvukové dokumenty; zvuk; digitální knihovny; digitalization; gramophone; gramophone recordings; audio documents; sound; digital libraries Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce

Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně ...

Šír, Filip; Žabička, Petr
Moravská zemská knihovna, 2013

Zpřístupnění obrazových a zvukových dokumentů v Krameriu
Žabička, Petr
2012 - český
Klíčová slova: digitální knihovny; nosiče záznamu zvuku a obrazu; audiální dokumenty; digitalizace; digital libraries; sound and image record carriers; audio documents; digitalization; nosiče záznamu zvuku a obrazu; audiální dokumenty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpřístupnění obrazových a zvukových dokumentů v Krameriu

Žabička, Petr
Moravská zemská knihovna, 2012

Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce
Žabička, Petr
2011 - český
Klíčová slova: metody; mapy; kartografie; methods; maps; cartography; mapy; metody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce

Žabička, Petr
Moravská zemská knihovna, 2011

National Strategy for Digital Library Latvia 2008-2013
Grinfelde, Inga
2008 - anglický
Klíčová slova: digitalizace; digitální knihovny; kulturní tradice; cultural tradition; digital libraries; digitalization; digitální knihovny; kulturní tradice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
National Strategy for Digital Library Latvia 2008-2013

Grinfelde, Inga
Moravská zemská knihovna, 2008

National Strategies for Digitization of Libraries, Museums and Archives in Hungary
Bánkeszi, Katalin; Dippold, Péter
2008 - anglický
Klíčová slova: digitální knihovny; digitalizace; archive; muzea; digital libraries; digitalization; archives; museums; digitální knihovny; knihovny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
National Strategies for Digitization of Libraries, Museums and Archives in Hungary

Bánkeszi, Katalin; Dippold, Péter
Moravská zemská knihovna, 2008

Today and tomorrow of digital libraries in Poland
Ślaska, Katarzyna
2008 - anglický
Klíčová slova: digitalizace; digitální knihovny; cultural tradition; digital libraries; digitální knihovny; knihovny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Today and tomorrow of digital libraries in Poland

Ślaska, Katarzyna
Moravská zemská knihovna, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze