Number of found documents: 56190
Published from to

Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania
2023 -
Keywords: sjezdové lyžování; žáci; strach; pohybové hry; intersexuální rozdíly Available in the ZČU Library.
Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza rohových kopov na majstrovstvách sveta vo futbale 2022
2023 -
Keywords: rohový kop; fotbal; analýza zápasu; úspěsnost Available in the ZČU Library.
Analýza rohových kopov na majstrovstvách sveta vo futbale 2022

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?
2023 -
Keywords: p hodnoty; pochybné vědecké praktiky; testování hypotéz Available in the ZČU Library.
Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza kvality spánku a cirkadiánních determinant výkonnosti superligových a extraligových hráčů (floorbal, fotbal, lední hokej)
2023 -
Keywords: cirkadiánní rytmy; hráčský výkon; chronobiologie; světlo; spánek Available in the ZČU Library.
Analýza kvality spánku a cirkadiánních determinant výkonnosti superligových a extraligových hráčů (floorbal, fotbal, lední hokej)

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby
2023 -
Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - psycho - sociálních aspektů, charakteristika rámcového předškolního vzdělávání s konkretizací obsahu vzdělávání, dosažených cílů a klíčových kompetencí, které tvoří úroveň dosažených schopností a dovedností. Pro uchopení hlavního záměru práce je jedna kapitola věnována působení výtvarných aktivit na kreativitu a upevnění zdraví. Keywords: pohyb; zdraví; malba; předškolní věk dítěte; rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Available in digital repository of ZČU.
Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby

Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza kartografických zobrazení planisferických map světa v čase
2023 -
Keywords: mapa; atlas; kartografické zobrazení; analýza Available in the ZČU Library.
Analýza kartografických zobrazení planisferických map světa v čase

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Generalizace vrstevnic s konstantní výškovou chybou a minimalizací celkové energie
2023 -
Keywords: generalizace; vrstevnice; spline; bodové mračno Available in the ZČU Library.
Generalizace vrstevnic s konstantní výškovou chybou a minimalizací celkové energie

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech
2023 -
Keywords: Aretin; Aretinova mapa Čech; stará mapa; vodstvo; MapAnalyst Available in the ZČU Library.
Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mapování veřejného prostoru pro seniory a jeho kartografická reprezentace
2023 -
Keywords: mapování; veřejný prostor; senioři; městské plány; bezbariérovost Available in the ZČU Library.
Mapování veřejného prostoru pro seniory a jeho kartografická reprezentace

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mapová mozaika Kartografické reprezentace panství v Čechách a na Moravě v před moderní době
2023 -
Keywords: historie kartografie; mapy panství; hospodářské mapy; zemští měřiči; 17.–19. století Available in the ZČU Library.
Mapová mozaika Kartografické reprezentace panství v Čechách a na Moravě v před moderní době

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases