Number of found documents: 22
Published from to

Šetření úvěrových podmínek bank - leden 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky patnáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro první čtvrtletí 2016. Šetření bylo provedeno v období od 26. listopadu do 15. prosince 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the fifteenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q4 and their expectations in these areas for 2016 Q1. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 26 November and 15 December 2015. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank - leden 2016

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Šetření úvěrových podmínek bank leden 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky jedenáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2014 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro první čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 27. listopadu do 16. prosince 2014 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the eleventh round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2014 Q4 and their expectations in these areas for 2015 Q1. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 27 November and 16 December 2014. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank leden 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank - říjen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky čtrnáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu třetího čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro čtvrté čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 8. do 22. září 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the fourteenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q3 and their expectations in these areas for 2015 Q4. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 8 and 22 September 2015. Keywords: banky; úvěry Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank - říjen 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky třináctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu druhého čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro třetí čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 4. do 19. června 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the thirteenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q2 and their expectations in these areas for 2015 Q3. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 4 and 19 June 2015. Keywords: banky; bankovní soustava; finanční trh; úvěry Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank duben 2015
Česká národní bank
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky dvanáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu prvního čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro druhé čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 10. do 24. března 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the twelfth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q1 and their expectations in these areas for 2015 Q2. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 10 and 24 March 2015. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank duben 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní bank
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky devátého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj podmínek ve druhém čtvrtletí 2014 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro třetí čtvrtletí 2014. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the ninth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2014 Q2 and their expectations in these areas for 2014 Q3. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey. Keywords: bankovní soustava; banky; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2014

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Šetření úvěrových podmínek bank duben 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky osmého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj podmínek v prvním čtvrtletí 2014 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro druhé čtvrtletí 2014. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the eighth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2014 Q1 and their expectations in these areas for 2014 Q2. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank duben 2014

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Šetření úvěrových podmínek bank leden 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky sedmého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj podmínek ve čtvrtém čtvrtletí 2013 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro první čtvrtletí 2014. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non - financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the resu lts of the seventh round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2013 Q4 and their expectations in these areas for 2014 Q1. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in th e survey. Keywords: financial market; survey; bank loans; banky; bankovní soustava; finanční trh; úvěry; průzkumy Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank leden 2014

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Šetření úvěrových podmínek bank říjen 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky desátého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu třetího čtvrtletí 2014 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro čtvrté čtvrtletí 2014. Šetření bylo provedeno v období od 9. do 23. září 2014 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the tenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2014 Q3 and their expectations in these areas for 2014 Q4. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 9 and 23 September 2014. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank říjen 2014

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2013
Česká národní banka
2013 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Páté kolo šetření, jehož výsledky shrnuje tento dokument, časově pokrývá vývoj uvedených aspektů úvěrového trhu z pohledu bank v druhém čtvrtletí 2013 a očekávání bank v těchto oblastech pro třetí čtvrtletí 2013. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. The fifth round of the survey, the results of which are summarised in this document, covers the evolution of the above aspects of the credit market from banks’ perspective in 2013 Q2 and banks’ expectations in these areas for 2013 Q3. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey. Keywords: banks; bank loans; survey; financial market; banky; úvěry; finanční trh; průzkumy Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2013

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases