Number of found documents: 1
Published from to

Dítě a umění
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; Lázňovská, Lenka; Doležalová, Kateřina
2007 - Czech
Výsledky longitudinálního, kvantitativního výzkumu sociologického typu, který zkoumal vliv vybraných uměleckých aktivit na osobnost dítěte.Byly zkoumány aktivity, které primárně negenerují soutěživost dětí, tedy dětské divadelní kolektivy, dětské sbory, skupiny dětského scénického tance, dětské folklórní soubory a dětské výtvarné kroužky. Tyto skupiny byly dlouhodobě porovnávány s dětmi, které takový zájem nemají. Skupiny byly zkoumány v rámci výzkumných témat: životní styl, socializace, tvořivé myšlení a vztah k umění. Four different themes were researched during 5 years: lifestyle, socialization, creativity and relation to art. Each theme was examined in 5 different art spheres : music (choirsú, visual arts, theater, contemporary dance and folk dance. It was the same group of childern being surveyed during the whole period (age 10-14). The leading hypothesis stated that "Art atcivities can supply childern with cultural capital for life, i.e. set of key competencies, knowledge and skills, which positively influences his/her social capital as well". Keywords: zájmová činnost; dramatická výchova; děti; rozvoj osobnosti; leisure activities; theatre in education; childern; personality development; umělecká výchova; tanec; tvořivost; životní styl; volný čas; aplikovaný výzkum; sociologický výzkum; dramatické umění; empatie Available in a digital repository NRGL
Dítě a umění

Výsledky longitudinálního, kvantitativního výzkumu sociologického typu, který zkoumal vliv vybraných uměleckých aktivit na osobnost dítěte.Byly zkoumány aktivity, které primárně negenerují soutěživost ...

NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; Lázňovská, Lenka; Doležalová, Kateřina
NIPOS, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases