Number of found documents: 4
Published from to

Třicet let v služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat
Novák, Jaroslav
2019 - Czech
Pohled na ekonomické postavení tradiční (netržní) části kulturního dědictví zahrnující mimo jiné údaj o velmi nízkém stupni soběstačnosti (v roce 2017 jen necelých 26 %) zvýrazňuje potřebu veřejných výdajů, které pro ni – i přes poměrně příznivé výsledky dosažené v předcházejícím třicetiletém období – mají bez nadsázky existenční význam. Keywords: kulturní dědictví; statistická data; makroekonomická statistika; cultural heritage; statistical data; macroeconomcs statistics Available in a digital repository NRGL
Třicet let v služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat

Pohled na ekonomické postavení tradiční (netržní) části kulturního dědictví zahrnující mimo jiné údaj o velmi nízkém stupni soběstačnosti (v roce 2017 jen necelých 26 %) zvýrazňuje potřebu veřejných ...

Novák, Jaroslav
NIPOS, 2019

Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2018 - Czech
Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR. Keywords: kultura a společnost; statistka kultury; kulturní politika; culture and society; statistics on culture; cultural politics; statistika; výdaje; kultura; regionální politika Available in a digital repository NRGL
Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017

Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR.

NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2018

Analýza vývoje kultury ČR v letech 2000-2013
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2014 - Czech
Hodnocení vývoje činnosti vybraných kulturních zařízení na území České republiky mezi lety 2000-2013 s jistým důrazem na rouźlišení předcházejícího dopadům světové finanční krize od roku 2007 a navazujícího období zotavování. Široké spektrum kulturních činností bylo zúženo na základě disponibilních dat pocházejících převážně ze statistického zjišťování NIPOS. Analýza se tak zaměřuje na oblast muzeí, galerií, památkových objektů, knihoven, divadel, periodického tisku a neperiodických publikací. Keywords: kultura a společnost; culture and society; statistická data; kultura; muzea; divadlo; památkové objekty; knihovny Available in a digital repository NRGL
Analýza vývoje kultury ČR v letech 2000-2013

Hodnocení vývoje činnosti vybraných kulturních zařízení na území České republiky mezi lety 2000-2013 s jistým důrazem na rouźlišení předcházejícího dopadům světové finanční krize od roku 2007 a ...

NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2014

Evaluace činností organizací poskytujících veřejné služby v oblasti zprostředkování kulturního dědictví
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; Radová, Jana
2010 - Czech
Služby kulturních institucí jsou hodnoceny po stránce kvalitativní (odborné), dále z pohledu kvantity či rozsahu poskytované služby a z ekonomické stránky. K zajištění přijatelné míry objektivnosti hodnocení je nutné co nejvíce eliminovat vliv proměnlivých objektivních podmínek. Jsou popsány metody hodnocení u nás i v zahraničí. Keywords: benchmarking; kultura a společnost; benchmarking; culture and society; statistická data; muzea; galerie; statistické metody; standardy; služby Available in a digital repository NRGL
Evaluace činností organizací poskytujících veřejné služby v oblasti zprostředkování kulturního dědictví

Služby kulturních institucí jsou hodnoceny po stránce kvalitativní (odborné), dále z pohledu kvantity či rozsahu poskytované služby a z ekonomické stránky. K zajištění přijatelné míry objektivnosti ...

NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; Radová, Jana
NIPOS, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases