Number of found documents: 3
Published from to

Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungiastického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti
Milichovský, M.; Večeřa, Zbyněk; Neuvirt, J.
2016 - Czech
Metodika se týká ochrany artefaktů na papíře s použitím esenciálních olejů. Je souhrnem znalostí, zásad a postupů, jak tyto látky nebo jejich analogy připravené uměle používat a vyvarovat se tak zbytečných chyb až negativních dopadů na ochraňované lignocelulózové materiály. Methodology concerns the protection of artifacts on paper using essential oils. It is the sum of knowledge, policies and procedures, as these substances or their analogs artificially prepared to use so as to avoid unnecessary mistakes to be protected negative impact on lignocellulosic materials. Keywords: essential oils; archived paper materials; relative humidity; microbial attack Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungiastického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti

Metodika se týká ochrany artefaktů na papíře s použitím esenciálních olejů. Je souhrnem znalostí, zásad a postupů, jak tyto látky nebo jejich analogy připravené uměle používat a vyvarovat se tak ...

Milichovský, M.; Večeřa, Zbyněk; Neuvirt, J.
Ústav analytické chemie, 2016

Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami
Adamec, V.; Huzlík, J.; Ličbinský, R.; Mikuška, Pavel; Vojtěšek, Martin
2010 - Czech
Metodika popisuje postup pro kvantifikaci podílů jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší pevnými částicemi vč. resuspenze na základě měření chemického složení pevných částic a pouličního prachu s využitím statistických metod a receptorového modelování. Methodology describes a process of quantification of contribution of individual resources of air pollution caused by the particulate matter including resuspension on the basis of measurement of chemical composition of particulate matter and street dust using statistical methods and receptor modeling. Keywords: pollution sources; particulate matter; receptor modeling Available in digital repository of the ASCR
Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami

Metodika popisuje postup pro kvantifikaci podílů jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší pevnými částicemi vč. resuspenze na základě měření chemického složení pevných částic a pouličního prachu s ...

Adamec, V.; Huzlík, J.; Ličbinský, R.; Mikuška, Pavel; Vojtěšek, Martin
Ústav analytické chemie, 2010

Metodický postup čištění virů pomocí polyethylenglykolu (PEG) a sacharózového gradientu
Kubíček, O.; Kubíčková, Z.; Rosenbergová, K.; Horká, Marie
2008 - Czech
Prvním krokem je odstranění větších nečistot, baktérií a buněk první centrifugací. poté je k supernatantu obsahujícímu virus přidán PEG a NaCl. Působením PEG a iontové síly NaCl dojde k vysrážení viru, který následně sedimentuje při centrifugaci již při zrychlení okolo 10000g. Na sacharózovém gradientu dojde k vyčištění viru od nečistot odlišné hustoty. First centrifugation removes bigger impurities. Viruses contained in supernatant will be precipitated PEG and NaCl. Precipitated viruses settled already in acceleration about 10000g. The impurities with different density will be removed on the sucrose gradient. Keywords: virus cleaning; polyethylene glycol; sucrose gradient Available at various institutes of the ASCR
Metodický postup čištění virů pomocí polyethylenglykolu (PEG) a sacharózového gradientu

Prvním krokem je odstranění větších nečistot, baktérií a buněk první centrifugací. poté je k supernatantu obsahujícímu virus přidán PEG a NaCl. Působením PEG a iontové síly NaCl dojde k vysrážení ...

Kubíček, O.; Kubíčková, Z.; Rosenbergová, K.; Horká, Marie
Ústav analytické chemie, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases