Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 34368
Published from to

Práce prostřednictvím platforem
VÚBP
2024 - Czech
Ekonomika digitálních platforem v EU i ČR roste. V průběhu pandemie covidu-19 nabrala tato práce na dynamice a stala se běžnou záležitostí. Digitální pracovní platformy používají algoritmy pro řízení lidských zdrojů. Keywords: platformy; digitalizace; online platformy Available in a digital repository NRGL
Práce prostřednictvím platforem

Ekonomika digitálních platforem v EU i ČR roste. V průběhu pandemie covidu-19 nabrala tato práce na dynamice a stala se běžnou záležitostí. Digitální pracovní platformy používají algoritmy pro řízení ...

VÚBP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2024

Computational and experimental assessment of natural frequencies in a bladed disk system
Mekhalfia, Mohammed Lamine; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan; Voronova, Evgeniya; Hodboď, Robert
2024 - English
This paper examines the modal characteristics of a bladed disk in rotating machinery systems using a combination of analytical and experimental modal analysis methods. The analysis involves measuring natural frequencies and mode shapes under different operational conditions. A comparative analysis is conducted to assess modal properties obtained from both analytical and experimental approaches, while also considering the influence of rotation speed. Additionally, Finite Element Method (FEM) outputs are used to accurately position the strain gauge. Integrating these techniques provides a comprehensive understanding of the bladed disk's behaviour under varying rotational speeds, enhancing result accuracy and facilitating thorough investigation within rotating machinery systems. Keywords: natural frequencies; FEM; LDV; strain gauge Available at various institutes of the ASCR
Computational and experimental assessment of natural frequencies in a bladed disk system

This paper examines the modal characteristics of a bladed disk in rotating machinery systems using a combination of analytical and experimental modal analysis methods. The analysis involves measuring ...

Mekhalfia, Mohammed Lamine; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan; Voronova, Evgeniya; Hodboď, Robert
Ústav termomechaniky, 2024

Applying a two degree of freedom model for drive-by identification
Bayer, Jan
2024 - English
A new concept of drive-by identification is examined applying the analogy with a Two Degree Of Freedom (DOF) system where the bridge is considered the ground-supported spring-mass and the moving spring-mass the second DOF. The response of the moving spring-mass is simulated on a bridge model using different road profiles and compared to parameters of the corresponding two DOF system. The focus is the spectral shift that can be observed on the moving spring-mass during its passage along the bridge and could possibly be applied for drive-by identification. The accuracy mainly depends on the relation of the moving spring-mass to the bridge mass and the relation between the natural frequency of the spring-mass and those of the bridge. The simulations showed that road profile can significantly reduce the accuracy of identified results, which imposes limits on practical applications. Keywords: drive-by identification; structural health monitoring; finite element analysis; road roughness; two DOF system Available in digital repository of the ASCR
Applying a two degree of freedom model for drive-by identification

A new concept of drive-by identification is examined applying the analogy with a Two Degree Of Freedom (DOF) system where the bridge is considered the ground-supported spring-mass and the moving ...

Bayer, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2024

Solution methods for an aeroelastic problem with combined harmonic and stochastic excitation
Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
2024 - English
Assessing responses in slender engineering structures facing both deterministic harmonic and stochastic excitation is often based on an approximation by the single-degree-of-freedom van der Pol-type nonlinear model. Determining the response probability density function involves solving the Fokker-Planck equation, which is generally a challenging task. Hence, semi-analytical and numerical methods come into play. This contribution reviews several possible techniques and spotlights the exponential-polynomial-closure method. The shown results are limited, as the paper reflects an early stage of the relevant research direction. Keywords: Fokker-Planck equation; stochastic averaging; numerical solution; Galerkin approximation; van der Pol-type oscillator; partial amplitudes; exponential-polynomial-closure method Available in digital repository of the ASCR
Solution methods for an aeroelastic problem with combined harmonic and stochastic excitation

Assessing responses in slender engineering structures facing both deterministic harmonic and stochastic excitation is often based on an approximation by the single-degree-of-freedom van der Pol-type ...

Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2024

Galloping of insulated bundled overhead line simplified analysis
Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
2024 - English
Our paper provides an analysis of the susceptibility of a particular bundled overhead line to galloping. It presents a case study of an aerial bundled cable, consisting of four conductors insulated by polyethylene, and used for low-voltage power lines. The susceptibility to loss of stability is analyzed for cable without and with simulated icing observed on similar real conductors. In the first case, the proneness to galloping was excluded based on the results of CFD simulation and the Den Hartog criterion. In latter case, the possible occurrence of galloping was confirmed. The critical wind velocity for the ice-covered cable was calculated utilizing quasi-steady theory. Finally, the amplitudes of limit cycle oscillation for supercritical wind speeds were estimated based on simplified numerical analysis. Keywords: aerial bundled cable; wind effects; galloping; limit cycle oscillation Available in digital repository of the ASCR
Galloping of insulated bundled overhead line simplified analysis

Our paper provides an analysis of the susceptibility of a particular bundled overhead line to galloping. It presents a case study of an aerial bundled cable, consisting of four conductors insulated by ...

Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2024

LES simulations of airflow around rectangle with side ratio 2:1 and their comparison with experiments
Ledvinková, Blanka; Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
2024 - English
Our contribution is focused on the comparison of the experimental investigations and of the numerical 3D LES simulations of the airflow around sharply edged rectangle with side ratio 2:1. The rectangle object was exposed to the airflow having a given velocity at different angles of the wind attack in the wind tunnel with the aim to obtain the curves of the aerodynamic coefficients and Strouhal number depending on the impact angle. The comparative numerical 3D simulations of the wind tunnel testing were performed using COMSOL Multiphysics and OpenFoam both incorporating the Large Eddy Simulation (LES) method. Keywords: rectangle 2:1; wind tunnel; LES simulation; aerodynamic characteristics Available in digital repository of the ASCR
LES simulations of airflow around rectangle with side ratio 2:1 and their comparison with experiments

Our contribution is focused on the comparison of the experimental investigations and of the numerical 3D LES simulations of the airflow around sharply edged rectangle with side ratio 2:1. The ...

Ledvinková, Blanka; Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2024

Numerické optimalizační metody
Lukšan, Ladislav
2024 - Czech
Tato zpráva popisuje teoretické i praktické vlastnosti numerických metod pro nepodmíněnou optimalizaci. Studují se metody pro obecné i speciální optimalizační úlohy, mezi které patří minimalizace součtu čtverců, součtu absolutních hodnot, maximní hodnoty a dalších nehladkých funkcí. Kromě metod pro standardní úlohy středních rozměrů jsou studovány i metody pro rozsáhlé řídké a strukturované úlohy. Velká pozornost je věnována soustavám nelineárních rovnic.\n Keywords: Numerická optimalizace; nelineární aproximace; systémy nelineárních rovnic; algoritmy Available on request at various institutes of the ASCR
Numerické optimalizační metody

Tato zpráva popisuje teoretické i praktické vlastnosti numerických metod pro nepodmíněnou optimalizaci. Studují se metody pro obecné i speciální optimalizační úlohy, mezi které patří minimalizace ...

Lukšan, Ladislav
Ústav informatiky, 2024

Analýza příjmů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019
Janský, Petr; Kolář, Daniel
2024 - Czech
Tato analýza srovnává plánované příjmy státního rozpočtu na rok 2024 s výsledky státního rozpočtu v roce 2019. Mapuje období, během něhož na českou ekonomiku a veřejné rozpočty silně dopadly jak důsledky několika zásadních krizí (koronavirus, napadení Ukrajiny a válka, energetická krize a inflační vlna), tak výrazné parametrické změny českého daňového systému. Rok 2019 lze považovat za poslední předkrizový a rok 2024 za první pokrizový, takže odpovídají ‘normálním časům‘ lépe než roky mezi nimi. Tato analýza svým pojetím navazuje na předchozí analýzu vývoje výdajů státního rozpočtu mezi roky 2019 a 2024 a obsahuje i stručnou syntézu zjištění o vývoji příjmů a výdajů. This analysis compares planned state budget revenues in 2024 with the state budget outcomes of 2019. It charts a period in which the Czech economy and public budgets have been heavily impacted by the consequences of several major crises (coronavirus, the invasion of Ukraine and the war, an energy crisis, and an inflationary wave) as well as by significant parametric changes in the Czech tax system. 2019 can be considered the last pre-crisis year and 2024 the first post-crisis year, so they correspond to 'normal times' more closely than the years in between. This analysis builds on a previous analysis of the state budget expenditure development between 2019 and 2024 and includes a brief synthesis of findings on revenues and expenditures. Keywords: budget proposal; budget revenues; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Analýza příjmů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019

Tato analýza srovnává plánované příjmy státního rozpočtu na rok 2024 s výsledky státního rozpočtu v roce 2019. Mapuje období, během něhož na českou ekonomiku a veřejné rozpočty silně dopadly jak ...

Janský, Petr; Kolář, Daniel
Národohospodářský ústav, 2024

Posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce krovu a stropu 1. patra státního zámku Hrádek u Nechanic, rejstř. číslo kult. památky: 18278/6‐619
Kloiber, Michal; Drdácký, Miloš
2024 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce krovu a stropu 1. patra státního zámku Hrádek u Nechanic, rejstř. číslo kult. památky: 18278/6‐619

Kloiber, Michal; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2024

Zoologické dny Ostrava 2024: sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024.
Drozd, P.; Ožana, S.; Bryja, Josef
2024 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Ostrava 2024: sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024.

Drozd, P.; Ožana, S.; Bryja, Josef
Ústav biologie obratlovců, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases