Number of found documents: 10
Published from to

Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
2019 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování. The report contains the results morphology analysis carried out on the provided samples set and their electrochemical evaluation. Keywords: capacity; surface; electrochemistry; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA

Zpráva obsahuje výsledky morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2019

Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
2019 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování. The report contains the results of X-ray and morphology analysis carried out on the provided samples set and their electrochemical evaluation. Keywords: X-ray analysis; adsorption; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA

Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2019

Výzkumná zpráva č. 2/2019 o morfologické, chemické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
2019 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní, chemické a morfologické analýzy provedené na sadě\ndodaných vzorků a jejich elektrochemické testování. The report contains the results of X-ray, chemical and morphology analysis carried out on the provided\nsamples set and their electrochemical evaluation. Keywords: X-ray analysis; morphology; electrochemistry; adsorption; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva č. 2/2019 o morfologické, chemické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA

Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní, chemické a morfologické analýzy provedené na sadě\ndodaných vzorků a jejich elektrochemické testování....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2019

Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
2018 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní, morfologické a chemické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování. The report contains the results of X-ray, morphology and chemical analysis carried out on the provided samples set and their electrochemical testing. Keywords: X-ray analysis; morphology; electrochemistry Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA

Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní, morfologické a chemické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2018

Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a chemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
2018 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování. The report contains the results of X-ray analysis and adsorption measurements carried out on the provided samples set and their electrochemical testing. Keywords: morphology; electrochemistry; X-ray analysis Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a chemické analýze vzorků dodaných HE3DA

Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2018

Strukturní a morfologická analýza vzorků HE3DA, kompletní screening. Optimalizace postupu kalcinace a koncentrace vodivých aditiv
Zukalová, Markéta
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a adsorpční analýzy dodaných vzorků. Koreluje výsledky elektrochemických měření s koncentrací vodivých aditiv. The report contains the results of X-ray analysis and adsorption measurements on the provided samples. It correlates the results of electrochemical mesurements with the concentration of conductive aditives. Keywords: X-ray analysis; electrochemistry; sample Available at various institutes of the ASCR
Strukturní a morfologická analýza vzorků HE3DA, kompletní screening. Optimalizace postupu kalcinace a koncentrace vodivých aditiv

Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a adsorpční analýzy dodaných vzorků. Koreluje výsledky elektrochemických měření s koncentrací vodivých aditiv....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2017

Strukturní a morfologická analýza vzorků HE3DA, 1. screening
Zukalová, Markéta
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků. The report contains the results of X-ray and morphology analysis carried out on the provided samples set. Keywords: X-ray analysis; morphology; sample; adsorption Available at various institutes of the ASCR
Strukturní a morfologická analýza vzorků HE3DA, 1. screening

Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků....

Zukalová, Markéta
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2017

Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči
Rathouský, Jiří; Slížková, Zuzana; Kotlík, P.
2016 - Czech
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu. This project was focused on development of new materials and technologies for complex solution of problems with preservation of a cultural heritage in the Czech Republic. Main interests were conservation activities as cleaning of historical materials using microemulsions and micellar solutions, consolidation by calcium hydroxide and modified ethylsilicate gels and protection of materials against environment effects and biocorrosion, including protection of the original appearance of the historic materials. Keywords: consolidation; cleaning of historical materials; protection Available on request at various institutes of the ASCR
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s ...

Rathouský, Jiří; Slížková, Zuzana; Kotlík, P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Závěrečná zpráva projektu Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči č. DF11P01OVV012 programu NAKI Ministerstva kultury ČR
Rathouský, Jiří; Kotlík, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu. This project was focused on development of new materials and technologies for complex solution of problems with preservation of a cultural heritage in the Czech Republic. Main interests were conservation activities as cleaning of historical materials using microemulsions and micellar solutions, consolidation by calcium hydroxide and modified ethylsilicate gels and protection of materials against environment effects and biocorrosion, including protection of the original appearance of the historic materials. Keywords: consolidation; cleanng of historical materials; preventive protection Available on request at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva projektu Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči č. DF11P01OVV012 programu NAKI Ministerstva kultury ČR

Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s ...

Rathouský, Jiří; Kotlík, P.; Slížková, Zuzana
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2015

Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT
Vopálka, D.; Drtinová, B.; Motl, A.; Šebera, Jakub; Štamberg, K.; Vetešník, A.; Višňák, J.; Zavadilová, A.
2009 - Czech
Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace radioaktivních kontaminantů v okolí jaderných zařízení, zvláště pak úložišť radioaktivních odpadů. V části věnované kvantově-chemické interpretaci struktury a termochemické stability uranyl-sulfátových komplexů ve vodném roztoku jsme se snažili respektovat údaje získané měřením UV-VIS spekter. Interpretace UV-VIS spekter byla provedena pomocí metody TD-DFT. Vliv rozpouštědla byl zahrnut modelem COSMO. Kvantově-chemické výpočty správně interpretují strukturu a geometrii uranyl-sulfátových komplexů. Teoreticky určená absorpční UV-VIS spektra správně popisují oblast od 190 do přibližně 340 nm. Provedená studie je výchozím krokem pro korektnější popis UV-VIS spekter pomocí relativistické TDDFT a pro kvantově-chemickou interpretaci fluorescenčních spekter uranyl-sulfátových komplexů. The report of the last period of the project presents a development of three topics, each of which relates to the study of the radionuclide migration in fields near to disposal of nuclear waste and other nuclear facilities. The local structure and thermodynamic stability of uranyl sulfate complexes in aqueous solution was investigated by DFT theory. Interpretation of UV-VIS absorption spectra of uranyl-sulfate and -aqua complexes in aqueous solution was performed within the time-dependent DFT calculations. The structures were optimized in the aqueous phase at the B3LYP level by using model COSMO. The calculated geometries of aqua-sulfate complexes corresponded to the experimental data. DFT method described qualitatively thermodynamic stability of complexes in solution. TD-DFT method correctly interpreted only a part of absorption spectra (190-340 nm). In order to interpret the area around 420 nm it will be necessary to use the two-component relativistic TD-DFT. Keywords: sorption; actinoids; TD-DFT Available at various institutes of the ASCR
Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT

Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace ...

Vopálka, D.; Drtinová, B.; Motl, A.; Šebera, Jakub; Štamberg, K.; Vetešník, A.; Višňák, J.; Zavadilová, A.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases