Number of found documents: 16
Published from to

15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy
Pyšek, Petr; Pergl, Jan; Moodley, Desika
2019 - English
Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019. Keywords: plant; invasioin; management Available in digital repository of the ASCR
15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy

Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019.

Pyšek, Petr; Pergl, Jan; Moodley, Desika
Botanický ústav, 2019

Pivoňky jako genetický zdroj
Sekerka, Pavel; Faloutová, Z.; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, Milan; Blažková, Uljana
2016 - Czech
Pivoňky jsou staré okrasné a užitkové rostliny. Práce představuje zahradnické dělení odrůd a jejich historii. Sbírka pivoněk v Průhonické botanické zahradě byla založena v roce 1968, od osmdesátých let se zabývá také jejich šlechtěním. Pivoňky byly v roce 2015 zařazeny do Národního programu, nyní připravujeme jejich klasifikátor. Paeonies are old ornamental and utilitarian plants. This contribution represents horticultural division of varieties and their history. The collection of paeonies in Pruhonice Botanic Garden was founded in 1968, since the eighties it is also engaged in their breeding. Peonies were in 2015 included in the National Program, we are now preparing their classifier. Keywords: genepool collecting; Paeonia; breeding Available at various institutes of the ASCR
Pivoňky jako genetický zdroj

Pivoňky jsou staré okrasné a užitkové rostliny. Práce představuje zahradnické dělení odrůd a jejich historii. Sbírka pivoněk v Průhonické botanické zahradě byla založena v roce 1968, od osmdesátých ...

Sekerka, Pavel; Faloutová, Z.; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, Milan; Blažková, Uljana
Botanický ústav, 2016

Nová kolekce genofondu Hemerocallis
Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel
2016 - Czech
Popis sbírky Hemerocallis v Průhonické botanické zahradě a důvody k zařazení do Národního programu ochrany genofondu rostlin. Description of Hemerocallis collection in Pruhonice botanic garden and reasons for gaining National Program. Keywords: Hemerocallis; breeding; genepool Available at various institutes of the ASCR
Nová kolekce genofondu Hemerocallis

Popis sbírky Hemerocallis v Průhonické botanické zahradě a důvody k zařazení do Národního programu ochrany genofondu rostlin....

Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel
Botanický ústav, 2016

Povodně a sucho: krajina jako základ řešení
Fanta, J.; Petřík, Petr
2014 - Czech
Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu obou seminářů věnována pozornost především dosavadním způsobům zemědělského a lesnického vyžívání krajiny a jejich vlivu na stav půd a jejich retenční schopnost. Degradační trendy potvrzuje dlouhodobá dokumentace klesající biologické rozmanitosti krajiny a zemědělské půdy. Příklady vhodných prostorových úprav krajiny prezentované v průběhu semináře ale naopak ukázaly, že i v obtížných podmínkách (např. v zemědělské krajině jižní Moravy) je možné negativní dopady klimatické změny zmírnit. Podmínkou jsou promyšlená změna způsobů hospodářského využívání zemědělských pozemků, volba vhodných plodin a agrotechnických postupů, obnova ekologické infrastruktury krajiny a krajině přiměřená vodohospodářská opatření. Stručný výčet faktorů ovlivňujících výskyt povodní a sucha v krajině ukazuje, že jde o velmi komplexní problematiku, jejíž řešení vyžaduje integrované přístupy odborného a politického řízení, jak upozorňuje Evropská úmluva o krajině. Závěry obou seminářů kladou mimořádný důraz na ukončení stavu volného nakládání s krajinou a zavedení systémového řízení vývoje a využívání krajiny. Porozumění tomuto přístupu vyjádřili svou účastí a svými příspěvky i zástupci rezortu životního prostředí a zemědělství i zástupci vrcholné české politiky: ministr zemědělství ing. Jurečka, ministr životního prostředí Mgr. Brabec, a předseda sboru poradců ministerského předsedy dr. Špidla. Jejich angažovanost ve věci svědčí i o mimořádném zájmu a je zárukou, že závěry seminářů nezůstanou jen na papíře, ale dojdou praktického uplatnění v politickém rozhodování. During two scientific seminars, Czech scientists, together with representatives of the Czech Ministries of Agriculture and Environment, evaluated the situation and developed a range of recommendations for Czech environmental and agricultural policies to manage the situation. In the recommendations, the landscape is considered as public space; its use for agriculture, forestry, construction, etc. must be properly considered and planned. Elaboration of a longterm vision for the landscape as matter of public interest, its development and its use for various purposes is the basic point of all recommendations. Further issues are a responsible landscape policy, definition of strategic goals and tasks, as well as normative management measures and instruments necessary to streamline strategic and operational management. Landscape research and planning deserve specific attention. Establishment of a national consultative board for the landscape as a governmental advisory body was proposed. And organization of a broad national discussion about the landscape, its use andfuture development was also recommended. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Povodně a sucho: krajina jako základ řešení

Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu ...

Fanta, J.; Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

Evoluční aspekty biologie rostlin
Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
2011 - Czech
Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS. Evolutionary aspects of plant biology was published as a special issue of the journal "Zprávy České Botanické Společnosti" at the occasion of the conference of the Czech Botanical Society. Keywords: evolution; molecular markers; DNA sequences Available at various institutes of the ASCR
Evoluční aspekty biologie rostlin

Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS....

Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
Botanický ústav, 2011

Cyanobakterie 2010
Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Vinklárková, Darina
2010 - Czech
Sborník z konference přináší nové poznatky z oblasti čištění odpadních vod a možností zásahů proti vodnímu květu sinic. Confernce proceedings deal with the problems of waste waters and cyanobacteria in reservoirs and ponds. Keywords: cyanobacteria Available at various institutes of the ASCR
Cyanobakterie 2010

Sborník z konference přináší nové poznatky z oblasti čištění odpadních vod a možností zásahů proti vodnímu květu sinic....

Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Vinklárková, Darina
Botanický ústav, 2010

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi
Řehounek, J.; Řehounková, Klára; Prach, Karel
2010 - Czech
Podařilo se shromáždit současné znalosti o kolonizaci těžbou narušených míst rozmanitými skupinami organismů a vyvodit doporučení pro obnovu těchto míst. Information on coloniztion of the disturbed sites by various organisms was summarized. recommendations for restoration and nature conservancy are given. Keywords: restoration; mining; biota Available at various institutes of the ASCR
Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Podařilo se shromáždit současné znalosti o kolonizaci těžbou narušených míst rozmanitými skupinami organismů a vyvodit doporučení pro obnovu těchto míst....

Řehounek, J.; Řehounková, Klára; Prach, Karel
Botanický ústav, 2010

Diverzita, dynamika a management lesní vegetace
Boublík, Karel; Hédl, Radim; Roleček, Jan; Douda, J.; Svoboda, M.
2009 - Czech
Sborník přináší studie prezentované na konferenci věnované lesní vegetaci. This volume brings a set of studies presented during conference on forest vegetation. Keywords: diversity; dynamics; forest vegetation Available at various institutes of the ASCR
Diverzita, dynamika a management lesní vegetace

Sborník přináší studie prezentované na konferenci věnované lesní vegetaci.


This volume brings a set of studies presented during conference on forest vegetation.

Boublík, Karel; Hédl, Radim; Roleček, Jan; Douda, J.; Svoboda, M.
Botanický ústav, 2009

Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts
Pyšek, Petr; Pergl, Jan
2008 - English
Abstracts of papers presented at Neobiota 2008 conference. Sborník abstraktů mezinárodní konference Neobiota 2008. Keywords: biological invasions; impact; mechanisms Available at various institutes of the ASCR
Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts

Abstracts of papers presented at Neobiota 2008 conference.


Sborník abstraktů mezinárodní konference Neobiota 2008.

Pyšek, Petr; Pergl, Jan
Botanický ústav, 2008

Rostlinné invaze v České Republice: situace, výzkum a management
Pyšek, Petr; Chytrý, M.; Moravcová, Lenka; Pergl, Jan; Perglová, Irena; Prach, Karel; Skálová, Hana
2008 - Czech
Sborník přináší souhrn studií prezentovaných na konferenci ČBS This volume brings a set of studies presented during conference on plant invasions Keywords: plant invasions; review; ecology Available at various institutes of the ASCR
Rostlinné invaze v České Republice: situace, výzkum a management

Sborník přináší souhrn studií prezentovaných na konferenci ČBS


This volume brings a set of studies presented during conference on plant invasions

Pyšek, Petr; Chytrý, M.; Moravcová, Lenka; Pergl, Jan; Perglová, Irena; Prach, Karel; Skálová, Hana
Botanický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases