Number of found documents: 8411
Published from to

Make your own luck: the wage gains from starting college in a bad economy
Bičáková, Alena; Cortes, G. M.; Mazza, J.
2021 - English
Using data for nearly 40 cohorts of American college graduates and exploiting regional variation in economic conditions, we show robust evidence of a positive relationship between the unemployment rate at the time of college enrollment and subsequent annual earnings, particularly for women. This positive relationship cannot be explained by selection into employment or by economic conditions at the time of graduation. Changes in major field of study account for only about 10% of the observed earnings gains. The results are consistent with intensified effort exerted by students who experience bad economic times at the beginning of their studies. Keywords: business cycle; higher education; cohort effects Fulltext is available at external website.
Make your own luck: the wage gains from starting college in a bad economy

Using data for nearly 40 cohorts of American college graduates and exploiting regional variation in economic conditions, we show robust evidence of a positive relationship between the unemployment ...

Bičáková, Alena; Cortes, G. M.; Mazza, J.
Národohospodářský ústav, 2021

Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2021 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.\n Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2021

Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave
Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.
2021 - English
We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows large participation gaps in favor of large employers, and disproportionately high intensity of use of the program by manufacturing companies, in particular those exhibiting a declining wage bill already prior to the pandemic. Compared to other industries, manufacturing is thus able to ‘cover’ by kurzarbeit support the largest share of the decline in hours worked between the 2nd quarters of 2019 and 2020, with the exception of the hospitality and culture industries, which were directly affected by pandemic measures, such as restaurant closures. Keywords: kurzarbeit; COVID-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave

We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows ...

Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.
Národohospodářský ústav, 2021

LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets
Drlje, M.; Jurajda, Štěpán
2021 - English
A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered admission based on small quasi-random differences in admission scores. Assuming that the students at the margin of admission differ only in the treatment assignment, this literature relies on admission scores to instrument for admission or graduation. We point out that non-compliance with the centralized matching assignment typically corresponds to enrolling in one’s preferred program a year after the initial assignment, introducing significant non-compliance costs. We show that with costly non-compliance, the exclusion restriction, the key assumption of the LATE theorem, is violated, leading to biased estimates when instrumenting for graduation, i.e., for a treatment taking place after non-compliance costs are incurred. We use data from a student-college matching market in Croatia to illustrate the empirical importance of this potential source of bias and propose a method inspired by Lee (2009), which recovers the treatment effect bounds under the assumption that the costs of non-compliance are not related to the treatment assignment. Keywords: LATE theorem; exclusion restriction; college admission Fulltext is available at external website.
LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets

A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered ...

Drlje, M.; Jurajda, Štěpán
Národohospodářský ústav, 2021

Práce z domova: možnost, nebo nutnost?
Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
2021 - Czech
Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překáţky a výhody práce z domova. The study describes the use of work from home across socio-demographic groups in the Czech Republic during the coronavirus year 2020. It shows how work-from-home arrangements relate to workers' characteristics, such as their education, industry, gender, and type of household. The analysis reveals the perceived barriers to and benefits of working from home. Keywords: working from home; Czech Republic; covid-19 Fulltext is available at external website.
Práce z domova: možnost, nebo nutnost?

Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky ...

Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

Nový typ koronaviru - zájem, chování a očekávání české veřejnosti - Naše společnost - speciál – únor 2021
Čadová, Naděžda
2021 - Czech
Více než čtyři pětiny (82 %) českých občanů starších 18 let se v první polovině února 2021 velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Téměř třetina (31 %) respondentů uvedla, že měla na základě příznaků podezření, že má onemocnění COVID-19. Pouze o málo více než desetina (12 %) českých občanů nezná osobně nikoho, o kom ví, že měl testem potvrzené onemocnění COVID-19. Přibližně devět z deseti českých občanů nosí roušky či respirátory (94 %) a dbá na zvýšenou hygienu (89 %). Co se týče dalšího vývoje situace ohledně šíření koronaviru v České republice, zde byla v první polovině února česká veřejnost poněkud rozpolcena, když zlepšení očekávala přibližně třetina veřejnosti (31 %), dalších 29 % zhoršení a přibližně třetina (34 %) očekávala stagnaci. K dalšímu vývoji situace v Evropě a ve světě pak byli čeští občané o něco málo optimističtější, když nejčastěji respondenti vyjadřovali názor, že se tato situace bude dále zlepšovat. In its research, the Public Opinion Research Centre focused on the coronavirus crisis and citizens' experiences with it. In February more than four-fifths (82%) of Czech citizens over the age of 18 were interested in the situation regarding the new coronavirus that causes COVID-19. Almost a third (31%) of respondents said they had suspected of having COVID-19, based on symptoms. Keywords: coronavirus; COVID-19; symptoms Fulltext is available at external website.
Nový typ koronaviru - zájem, chování a očekávání české veřejnosti - Naše společnost - speciál – únor 2021

Více než čtyři pětiny (82 %) českých občanů starších 18 let se v první polovině února 2021 velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2021

COVID 19 a finanční situace domácností a dopad na zaměstnání- Naše společnost - speciál – únor 2021
Tuček, Milan
2021 - Czech
Dvě třetiny dotázaných (67 %) uvedly, že příjmy jejich domácnosti zůstaly v době pandemie COVID-19 stejné, více než čtvrtina (28 %) uvedla, že se snížily, z toho 8 %, že výrazně. U 5 % domácností se příjem zvýšil. Výsledná zjištění se v průběhu pandemie prakticky neliší. Téměř tři pětiny domácností uvedly, že by za současné situace dovedly vycházet s financemi více než půl roku. 4 % domácností již nyní s financemi nevychází, dalších 6 % by vydrželo nejdéle měsíc. Hodnocení finanční se od prosince výrazně změnilo ve prospěch optimistického pohledu. Two-thirds of respondents (67%) said their household incomes remained the same during the COVID-19 pandemic, with more than a quarter (28%) saying they had fallen, of which 8% significantly. In 5% of households, income increased. The resulting findings are practically the same during a pandemic. Almost three-fifths of households said that they could manage on finances for more than half a year in the current situation. 4% of households no longer come up with finances, another 6% would last a maximum of a month. The financial rating has changed significantly since December in favor of an optimistic view. Keywords: coronavirus; COVID-19; income; finances Fulltext is available at external website.
COVID 19 a finanční situace domácností a dopad na zaměstnání- Naše společnost - speciál – únor 2021

Dvě třetiny dotázaných (67 %) uvedly, že příjmy jejich domácnosti zůstaly v době pandemie COVID-19 stejné, více než čtvrtina (28 %) uvedla, že se snížily, z toho 8 %, že výrazně. U 5 % domácností se ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2021

Zhotovení a prezentace fotografií formou tzv. newprintů
Bohdan, Vlado; Mašterová, Katarína
2021 - Czech
Jádrem památkového postupu je praktický návod na zhotovení tzv. newprintů - nových analogových fotografií – černobílých bromostříbrných pozitivů (zvětšenin anebo kontaktních kopií) z originálních historických negativů. Předpokladem porozumění postupu je znalost práce v temné komoře. Památkový postup je určen veřejným i soukromým sbírkám a institucím, které usilují o prezentaci negativů již nežijícího fotografa formou pozitivu, blížícího se dílu autora v co nejbližší možné míře. Postup byl vypracován na specifické sbírce negativů Josefa Sudka s náměty reprodukcí uměleckých děl a architektury. Součástí textu jsou teoretická zdůvodnění postupu i ukázky jeho praktického užití. The core of the conservation procedure is in the method for making so-called “new prints” – new analogue photographs – black and white gelatine silver-bromide prints (blow-ups or contact copies) of the original historical negatives. The prerequisite for understanding the procedure is knowledge of dark room work. This original procedure is intended for private collections and institutions which aim to present negatives of a deceased photographer in a way which is as close to the author’s original intention as is currently possible. The procedure was developed on a specific collection of Josef Sudek’s negatives with the topic of reproductions of art works and architecture. Theoretical justification for the procedure, as well as examples of its practical outcomes, are also part of the text. Keywords: photography; analogue photography; darkroom; print; Josef Sudek Available in a digital repository NRGL
Zhotovení a prezentace fotografií formou tzv. newprintů

Jádrem památkového postupu je praktický návod na zhotovení tzv. newprintů - nových analogových fotografií – černobílých bromostříbrných pozitivů (zvětšenin anebo kontaktních kopií) z originálních ...

Bohdan, Vlado; Mašterová, Katarína
Ústav dějin umění, 2021

Zdařilá transformace ve středním věku otevírá možnosti zdařilého stárnutí
Chrz, Vladimír; Poláčková Šolcová, Iva; Dubovská, Eva; Bajgarová, Z.
2021 - Czech
Z hlediska narativní psychologie jsou identifikovány znaky zdařilé transformace, jimiž jsou: 1) rozlišování na rovině aktérství, 2) konstruktivní ztvárnění negativních událostí a zkušeností, 3) narativní reflexe a autorský postoj, 4) vědomí života jako úkolu s ohledem na jeho konečnost. Tyto znaky úspěšné transformace jsou vztaženy k procesu stárnutí. From the point of view of narrative psychology, the features of successful transformation are identified, which are: 1) differentiation at the level of agency, 2) constructive enactment of negative events and experiences, 3) narrative reflection and attitude of author, 4) awareness of life as a task with regard to its finiteness. These features of a successful transformation are related to the aging process. Keywords: midlife; aging; successful transformation; narrative psychology Fulltext is available at external website.
Zdařilá transformace ve středním věku otevírá možnosti zdařilého stárnutí

Z hlediska narativní psychologie jsou identifikovány znaky zdařilé transformace, jimiž jsou: 1) rozlišování na rovině aktérství, 2) konstruktivní ztvárnění negativních událostí a zkušeností, 3) ...

Chrz, Vladimír; Poláčková Šolcová, Iva; Dubovská, Eva; Bajgarová, Z.
Psychologický ústav, 2021

Veřejnost o očkování, včetně očkování proti onemocnění COVID-19 - Naše společnost - speciál – únor 2021
Čadová, Naděžda
2021 - Czech
Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním výzkumu realizovaném v první polovině února 2021 podrobněji zaměřilo na téma očkování obecně a konkrétně pak na postoje veřejnosti k očkování proti onemocnění COVID-19. Čtyři pětiny (80 %) českých občanů v první polovině února 2021 souhlasily s tím, že očkování je zárukou toho, že se u nás nerozšíří některé nebezpečné nemoci. Pouze přibližně desetina českých občanů souhlasí s tím, že očkování je zbytečné, protože není účinné a proti nemoci nás stejně neochrání (12 %) a že nemoci, proti kterým nás má očkování chránit, jsou již úplně nebo téměř úplně vymýceny (11 %). Ochotu nechat se naočkovat proti onemocnění COVID-19 vyjádřily v našem průzkumu přibližně tři pětiny dotázaných (59 %). Negativní postoj k očkování zaujala asi třetina (33 %) oslovených. Respondenti, kteří se chtějí nechat očkovat, jako nejčastější důvod svého rozhodnutí uváděli, že chtějí zůstat zdraví, ochránit se před onemocněním COVID-19, z něhož mají obavy, nebo že chtějí zamezit závažnému průběhu tohoto onemocnění (41 %). Dotázaní, kteří se podle svých slov očkovat proti onemocnění COVID-19 nechtějí, jako nejčastější důvod uváděli, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle a není tak dostatečně otestovaná (22 %). In February Public Opinion Research Centre focused on vaccination. Four-fifths (80%) of Czech citizens agreed that vaccination is a guarantee that some dangerous diseases will not spread in our country. Approximately three-fifths of respondents (59%) expressed willingness to be vaccinated against COVID-19. About a third (33%) of respondents took a negative attitude towards vaccination against COVID-19. Keywords: coronavirus; COVID-19; vaccination Fulltext is available at external website.
Veřejnost o očkování, včetně očkování proti onemocnění COVID-19 - Naše společnost - speciál – únor 2021

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním výzkumu realizovaném v první polovině února 2021 podrobněji zaměřilo na téma očkování obecně a konkrétně pak na postoje veřejnosti k očkování ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases