Number of found documents: 55
Published from to

Výzkum Obuv - 9/1948 prosinec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
V dopise pro tazatele je uvedeno, že na základě tohoto výzkumu bude plánována výroba obuvi v roce 1949. Otázky se týkají obuvi, kterou respondent má a kterou potřebuje, obuvi pro děti, kvality a ceny obuvi, velikosti bot a množství obuvi koupené v roce 1948. In a letter to the questioners is mentioned that manufacturing of shoes in 1949 will be planned on the basis of this research. Questions deal with the footwear, which respondent has got and which needs, quantity of shoes purchased in 1948, with shoes for children, quality and price of shoes and shoe size. Keywords: Baťa; Boty; Obuv; Velikost bot; Jakost; Cena; Kupování obuvi; Dětská obuv; Baťa; Shoes; Footwear; Shoe size; Quality; Price; Buying of shoes; Children shoes; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Obuv - 9/1948 prosinec ÚVVM/CVVM

V dopise pro tazatele je uvedeno, že na základě tohoto výzkumu bude plánována výroba obuvi v roce 1949. Otázky se týkají obuvi, kterou respondent má a kterou potřebuje, obuvi pro děti, kvality a ceny ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

Výzkum Bydlení - 6/1948 srpen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
Výzkum iniciovaný Generálním sekretariátem Hospodářské rady se týká bydlení, jestli by lidé raději bydleli v rodinném domku nebo v činžovním domě a zda mají dům, kde bydlí, v osobním vlastnictví. Několik otázek se týká i práce na zahradě. Community survey was initiated by the General secretariat of Economic Chamber. Questions deal with inhabitation, if people would rather have lived in a house or apartment building and whether the house where they live, is in private ownership. Several questions deal with work in the garden. Keywords: Bydlení; Rodinný dům; Činžovní dům; Zahrada; Inhabitation; House; Block of flats; Apartment house; Garden; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Bydlení - 6/1948 srpen ÚVVM/CVVM

Výzkum iniciovaný Generálním sekretariátem Hospodářské rady se týká bydlení, jestli by lidé raději bydleli v rodinném domku nebo v činžovním domě a zda mají dům, kde bydlí, v osobním vlastnictví. ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

Smíšený výzkum XX - 7/1948 září ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
Dotazník obsahuje otázky týkající se vhodné délky sukní, kouření, vývozu zboží do ciziny a plnění výrobního plánu dvouletky. The questionnaire includes questions concerning suitable length of skirts, smoking, export and fulfilling of two-year plan. Keywords: Kuřáci; Názory na poměry v republice; Vývoz zboží; Délka sukně; Plnění plánu; Dvouletka; Kurz rublu a dolaru; Smokers; Actual conditions in Republic; Export; Length of skirt; Fulfil plan; Two-year plan; Exchange rate of rouble and dollar; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XX - 7/1948 září ÚVVM/CVVM

Dotazník obsahuje otázky týkající se vhodné délky sukní, kouření, vývozu zboží do ciziny a plnění výrobního plánu dvouletky....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

Smíšený výzkum XVI - 1/1948 leden ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
Část dotazníku byla iniciovaná Plánovacím úřadem a mezinárodní výzkumnou organizací. Dotazník obsahuje malý předvolební průzkum a otázky na aktuální problémy republiky, měnovou reformu v SSSR, velikost domácnosti a způsobu vytápění obytných prostor, vybavení domácnosti, třídní zařazení a trávení volného času. Some questions were initiated by the Planning board and international research institution. The questionnaire includes a small pre-election survey and questions concerning current issues and problems of the Republic, monetary reform in USSR, household size and type of heating living space, equipment of household, inclusion in classes and spending of leisure time. Keywords: Aktuální problémy republiky; Velikost bytu; Vytápění bytu; Třídní zařazení; Předvolební výzkum; Volný čas; Vybavení domácnosti; Měnová reforma SSSR; Topical problem in republic; Household size; Space heating; Class; Pre-election survey; Leisure time; Household equipment; Monetary reform in USSR; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XVI - 1/1948 leden ÚVVM/CVVM

Část dotazníku byla iniciovaná Plánovacím úřadem a mezinárodní výzkumnou organizací. Dotazník obsahuje malý předvolební průzkum a otázky na aktuální problémy republiky, měnovou reformu v SSSR, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

Smíšený výzkum XVII - 2/1948 leden ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
Dotazník obsahuje malý předvolební průzkum a otázky týkající se cen zboží v obchodech, vybavení domácnosti a měnové reformy v SSSR. The questionnaire includes a small pre-election survey and questions concerning prices of goods, equipment of household and monetary reform in USSR. Keywords: Zahraniční politická situace; Ceny zboží; Měnová reforma SSSR; Vybavení domácnosti; Předvolební výzkum; Foreign political situation; Prices; Monetary reform in USSR; Household equipment; Pre-election survey; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XVII - 2/1948 leden ÚVVM/CVVM

Dotazník obsahuje malý předvolební průzkum a otázky týkající se cen zboží v obchodech, vybavení domácnosti a měnové reformy v SSSR....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

Výzkum Zaměstnání žen - 8/1948 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
Výzkum iniciovaný Hospodářskou radou se týká zaměstnávání žen, jestli by měly pracovat nebo se věnovat jen domácnosti. Otázky se také zaměřují na opatření, která by ženě s dětmi umožnila pracovat, zda jsou všechna povolání pro ženy vhodná a jestli manžel pomáhá s domácími pracemi. Research was initiated by the Economic Chamber. Questions deal with the employment of women, whether they should work or engage in a household. Questions also focus on arrangement that would allow women with children work, whether all professions are suitable for women and if husband helps with housework. Keywords: Zaměstnávání žen; Nevhodné povolání; Pomoc v domácnosti; Děti; Employment of women; Unsuitable profession; Help with housework; Children; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Zaměstnání žen - 8/1948 říjen ÚVVM/CVVM

Výzkum iniciovaný Hospodářskou radou se týká zaměstnávání žen, jestli by měly pracovat nebo se věnovat jen domácnosti. Otázky se také zaměřují na opatření, která by ženě s dětmi umožnila pracovat, zda ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

Smíšený výzkum IX. - 4/1947 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Smíšený dubnový výzkum byl iniciovaný ministerstvem zemědělství a kulturním oddělením Plánovacího úřadu. Otázky se týkají dvouletého plánu, omezení vstupu do lesů, chuti vystěhovat se do ciziny či změnit povolání a také tématu četby, půjčování knih, oblíbených knižních a hudebních žánrů a vlastnictví rádia. The research was initiated by Department of Agriculture and cultural department of Planning board and it deals with several issues at once. Questions deal with two-year plan, restricted entry into forests, admire to move abroad or change of careers and also deals with theme of reading, borrowing books, favourite kind of literature and music and radio ownership. Keywords: Dvouletý plán; Knihy; Hudba; Dovolená; Lesy; Rozhlas; Nehru; Odstěhování do ciziny; Změna povolání; Two-year plan; Books; Music; Holiday; Forests; Radio; Nehru; Transmigration abroad; Change of careers; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum IX. - 4/1947 duben ÚVVM/CVVM

Smíšený dubnový výzkum byl iniciovaný ministerstvem zemědělství a kulturním oddělením Plánovacího úřadu. Otázky se týkají dvouletého plánu, omezení vstupu do lesů, chuti vystěhovat se do ciziny či ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum XIV - 11/1947 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný Plánovacím úřadem, Ministerstvem školství, n. p. Baťa a Svazem české mládeže. Otázky se týkají stavby vodních přehrad, výuky cizích jazyků na obecných školách, tělesných trestů ve škole, povinné docházky do mateřských škol, správkáren firmy Baťa, Svazu české mládeže, volebního práva od 18 let a oblíbených časopisů. Research was initiated by the Planning board, the Ministry of Education, national corporation Baťa and Czech association of young people. Questions deal with the construction of river dams, teaching of foreign languages in primary schools, corporal punishment in schools, mandatory attendance at kindergartens, repair shops of Baťa company, Czech association of young people, voting right from 18 years old and popular periodicals. Keywords: Vodní přehrady; Cizí jazyky; Tělesné tresty ve škole; Mateřské školy; Baťa; Svaz české mládeže (SČM); Volební právo; Časopisy; River dams; Foreign languages; Corporal punishments in school; Kindergartens; Baťa; Czech association of young people; Voting right; Periodicals; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XIV - 11/1947 říjen ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Plánovacím úřadem, Ministerstvem školství, n. p. Baťa a Svazem české mládeže. Otázky se týkají stavby vodních přehrad, výuky cizích jazyků na obecných školách, tělesných trestů ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Kriminalita - 14/1947 prosinec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Speciální výzkum byl iniciovaný ředitelstvím SNB jako součást projektu na snížení počtu vloupání. Otázky se týkají opatření a chování lidí v případě, že na delší dobu opouští svůj byt, zabezpečení bytu a cenností, pojištění proti vloupání. V rámci mezinárodního průzkumu jsou položeny otázky na možnost přitápění v zimním období a nedostatek jídla. Special research was initiated by the Police headquarters of SNB and it was a part of project to reduce house-breakings. Questions deal with the precaution and behaviour in the event that people leave home for longer time, apartment and valuables security, house-breaking insurance. Questions about the possibility of heating in winter and lack of food are asked within the frame of international public opinion research. Keywords: Sbor národní bezpečnosti (SNB); Vloupání; Zabezpečení bytu; Typ dveří; Cennosti; Pojištění; Topení; Hlad; National police of Czechoslovak Socialist Republic (SNB); House-breaking; Flat security; Type of door; Valuables; Insurance; Heating time; Hunger; sociologický výzkum; sociologie Available in a digital repository NRGL
Výzkum Kriminalita - 14/1947 prosinec ÚVVM/CVVM

Speciální výzkum byl iniciovaný ředitelstvím SNB jako součást projektu na snížení počtu vloupání. Otázky se týkají opatření a chování lidí v případě, že na delší dobu opouští svůj byt, zabezpečení ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum VII. - 1/1947 leden ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný Zemskou osvětovou radou, Svazem řemesel, Svazem katolických mužů a žen a Plánovacím úřadem. Otázky se týkají problémů v těžbě uhlí, alkoholismu a abstinence, dále soukromého podnikání, rušení svátků a památných dní, zavedení zimního času a oblibě zahraničních filmů. Research was initiated by the National cultural court, Association of crafts, Association of Catholics and Planning board. Questions deal with coal-mining problems, alcoholism and abstinence, also with business enterprises, cancellation of public holidays, introduction of winter time and popularity of foreign cinemas. Keywords: Těžba uhlí; Alkoholismus; Podnikání; Svátky; Zimní čas; Filmy; Coal-mining; Alcoholism; Business activities; Public holidays; Winter time; Cinema; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum VII. - 1/1947 leden ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Zemskou osvětovou radou, Svazem řemesel, Svazem katolických mužů a žen a Plánovacím úřadem. Otázky se týkají problémů v těžbě uhlí, alkoholismu a abstinence, dále soukromého ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases