Number of found documents: 472
Published from to

Looking into the Photo-stability of Eosin by Electrochemical Methods
Sabatini, F.; Sokolová, Romana; Degano, I.
2021 - English
Eosin Y is a synthetic organic dye belonging to the xanthene family. Its bright and fluorescent\npink hue attracted and intrigued the painters of the 19th century, who experimented eosin as\npigment lake (often called Geranium lake) in their paintings. Nevertheless, eosin coloration is\nas beautiful as unstable, and examples of work of arts with faded hues have been documented.\nEosin is not only photo-sensitive but also pH sensitive, making its study very complex. In this\nwork, the combination of electrochemical and spectroscopic techniques revealed to be effective\nfor correlating the physical evidence of eosin fading with its chemical degradation. Keywords: Eosin; Synthetic dye; UV-Vis spectroelectrochemistry Available on request at various institutes of the ASCR
Looking into the Photo-stability of Eosin by Electrochemical Methods

Eosin Y is a synthetic organic dye belonging to the xanthene family. Its bright and fluorescent\npink hue attracted and intrigued the painters of the 19th century, who experimented eosin as\npigment ...

Sabatini, F.; Sokolová, Romana; Degano, I.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Oxidation Processes of N-methylguanines
Trnková, L.; Třísková, I.; Liška, Alan; Ludvík, Jiří
2021 - English
The oxidation processes of N-methylguanines were investigated in both experimental and\ntheoretical way. Voltammetric oxidation potentials of guanine and its methyl analogues,\nacquired on polymer pencil graphite electrode (pPeGE), were compared with the HOMO\n(SOMO) energies calculated by density functional (DFT) methods. Our study contributes to\nunderstanding not only the oxidation processes of methylated guanines but also their role in\nepigenetics. Keywords: Guanine; N-methylated guanine; Oxidation process Available on request at various institutes of the ASCR
Oxidation Processes of N-methylguanines

The oxidation processes of N-methylguanines were investigated in both experimental and\ntheoretical way. Voltammetric oxidation potentials of guanine and its methyl analogues,\nacquired on polymer ...

Trnková, L.; Třísková, I.; Liška, Alan; Ludvík, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

3D printed materials for the electrochemical determination of biologically active compounds
Choińska, Marta Katarzyna; Navrátil, Tomáš; Hrdlička, Vojtěch
2021 - English
3D printing materials are relatively novel materials in electrochemistry,\nused for manufacturing of electrochemical cells, electrodes\netc. They have been widely used mainly for tailored, fast, inexpensive,\nand easy preparation of various equipment for analyses of\nbiologically active compounds. Various medicinal products and illicit\ndrugs belong to this broad group of analytes which need to be\nmonitored because of the possibility of (un)intentional overdose or\nrecreational consumption, which can cause serious side effects or\neven death. Due to this risk, we decided to focus our research on the\ndevelopment of new, sensitive, selective, and easily customizable 3D\nprinted sensors for the determination of some commonly used\nantidepressants, analgesics, and illicit drugs. Keywords: analgesics; antidepressants; voltammetric determination Available on request at various institutes of the ASCR
3D printed materials for the electrochemical determination of biologically active compounds

3D printing materials are relatively novel materials in electrochemistry,\nused for manufacturing of electrochemical cells, electrodes\netc. They have been widely used mainly for tailored, fast, ...

Choińska, Marta Katarzyna; Navrátil, Tomáš; Hrdlička, Vojtěch
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Metalothioneiny jako biomarkery znečištění životního prostředí
Šestáková, Ivana; Křivská, D.; Navrátil, Tomáš
2021 - Czech
Sledování obsahu metalothioneinů jako biomarkeru znečištění vodního prostředí je\npředmětem řady studií i mezinárodního programu (Mediterranean Action Plan of The United\nNations Environment Program, 1999). Pro sledování vlivu kontaminace půdy jsou vhodnou\nmožností volně žijící drobní savci, kde hladiny metalothioneinů závisí na obsazích kovů\nv půdě, a i na dietních zvyklostech (omnivoři, herbivoři, karnivoři). V posledním desetiletí\nnabývají na významu studie vlivu parazitů, kde je popisován jak pozitivní, tak negativní vliv\nparazitů na obsahy kovů ve tkáních hostitele. U některých parazitů ryb byl zjištěn řádový nárůst\nobsahu kovů ve tkáních parazitu, který vedl k uvažování možnosti užití právě parazitů jako\nindikátoru znečištění. Small wild mammals living at contaminated soil are exploited for monitoring of their metal and\nmetallothionein (MT) levels, which can be influenced by presence of parasites. This has been\ntested in laboratory experiment with white rats (Rattus norvegicus) infected with tapeworm\nHimenolepis diminuta and given diet enriched with lead or zinc. The influence of parasite was\nconfirmed with analysis of samples, where metal concentrations in infected groups were\nlowered in comparison with the uninfected rats. Within infected groups, tapeworms MT levels\nwere 6 or 3 times higher than MT in tapeworms of the control group. Obtained results support\npossibility of using MT concentration in Himenolepis diminuta for biomonitoring. Keywords: metallothioneins; lead; zinc; rats Available on request at various institutes of the ASCR
Metalothioneiny jako biomarkery znečištění životního prostředí

Sledování obsahu metalothioneinů jako biomarkeru znečištění vodního prostředí je\npředmětem řady studií i mezinárodního programu (Mediterranean Action Plan of The United\nNations Environment Program, ...

Šestáková, Ivana; Křivská, D.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Voltametrické stanovení těžkých kovů ve včelím jedu za použití rtuťové kapkové elektrody a uhlíkového vodivého filamentu pro 3D tisk
Navrátil, Tomáš; Choińska-Mlynarczyk, Marta; Šestáková, Ivana; Hrdlička, Vojtěch
2021 - Czech
Včelí jed představuje sekret z jedového ústrojí včelích dělnic nebo včelí matky (nikoliv trubců).\nSmrtelná dávka pro člověka je asi 400-700 žihadel, LD50 myší i.v.=0,6 mg/kg. Po vysušení\nvzniká světle žlutý, velmi jemný prášek. Je rozpustný ve vodě za vzniku opaleskujícího roztoku.\nTypické složení (procenta představují podíl látky v sušině):\n -50-55 % silně bazický polypeptid melitin (poškozuje červené i bílé krvinky), 2-3 %\nappamin (vliv na nervovou soustavu), MCD (mast cell degranulating) peptid (narušuje\nčinnost buněčných membrán,\n Enzymy: 13-14 % fosfolypáza A a B, 2-3 % hyaluronidáza,\n Biogenní aminy: histamin, dopamin, noradrenalin.\nKromě výše uvedených látek jsou v jedu, podobně jako ve včelím medu, obsaženy látky, se\nkterými přichází tento blanokřídlý hmyz do styku během svého života. Jedná se tedy i o těžké\nkovy, kterými je kontaminováno naše životní prostředí. Analýza včelího jedu včel\nmedonosných žijících ve zvolené oblasti může tedy poskytnout informaci o plošném znečištění\npoměrně velké oblasti. Heavy metals belong to typical contaminants of our environment. It is known that they are\nmetabolized and incorporated into bee products as honey as well as honeybee venom (apitoxin).\nIt is supposed that their composition can reflect contamination of the “bee environment” and\ncan give us information about the environment in the neighborhood of human dwellings.\nThis study aimed to develop a simple method for the determination of heavy metals in honeybee\nvenom. Due to the complicated matrix, wet microwave mineralization with sulfuric acid, nitric\nacid, under increased temperature and pressure, and repeated boiling with concentrated nitric\nacid had to be applied. Voltammetry proved to be very suitable for the determination of heavy\nmetals.\nTwo types of working electrodes have been used: pen-type hanging mercury drop electrode and\ncarbon conductive filaments for 3D printers. Results achieved using both of them and their\nadvantages and limitations have been compared. Keywords: anodic stripping voltammetry; heavy metals; honeybee venom Available on request at various institutes of the ASCR
Voltametrické stanovení těžkých kovů ve včelím jedu za použití rtuťové kapkové elektrody a uhlíkového vodivého filamentu pro 3D tisk

Včelí jed představuje sekret z jedového ústrojí včelích dělnic nebo včelí matky (nikoliv trubců).\nSmrtelná dávka pro člověka je asi 400-700 žihadel, LD50 myší i.v.=0,6 mg/kg. Po vysušení\nvzniká ...

Navrátil, Tomáš; Choińska-Mlynarczyk, Marta; Šestáková, Ivana; Hrdlička, Vojtěch
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Rozdíly v elektrochemické redukci jedno- a vícejaderných acylgermanů
Šimková, Ludmila; Dunlop, David; Liška, Alan; Ludvík, Jiří
2021 - Czech
Derivaty titanocenu nachazeji bohate vyuziti jako katalyzatory pri cele fade chemickych\ntransformaci. Nicmene v posledni dobe se zkouma i jejich potencialni vyuziti jako cytostatik\npri lecbe onkologickych onemocneni. Nedavne studie poukazaly na vyssi cytotoxicitu u cele\nfady titanocen difluoridovych derivatu v porovnani s jejich dichloridovymi analogy.\nNasledne zkoumani mechanismu ucinku titanocemi poukazalo na rozpad endoplasmatickeho\nretikula rakovinnych bunek pusobenim reaktivnich kyslikovych castic (ROS). Tyto castice\ngenerovane pomoci redoxne aktivnich kovu (v nasem pripade titanocenu) muzou byt ucinnym\nprostredkem pro selektivni likvidaci rakovinovych bunek, jejichz homeostaza je na pritomnost\nROS citlivejsi V porovnani se zdravymi bunkami. Recently, titanocene derivatives have been investigated in term of their potential use as\ncytostatics in the treatment of oncological diseases. The potentials for reduction or oxidation of\nindividual substances are one of the key properties which fundamentally affect the cytostatic\nefficiency. Our previous results led us to investigate the redox properties of series of titanocene\ndifluoride and dichloride derivatives. This study is mainly focused on the effect of the\nsubstitution of cyclopentadienyl ring and the halide anion on the redox properties of the\nderivative. Keywords: Titanocene derivatives; Tuning of redox behavior; Substitution of cyclopentadienyl ring Available on request at various institutes of the ASCR
Rozdíly v elektrochemické redukci jedno- a vícejaderných acylgermanů

Derivaty titanocenu nachazeji bohate vyuziti jako katalyzatory pri cele fade chemickych\ntransformaci. Nicmene v posledni dobe se zkouma i jejich potencialni vyuziti jako cytostatik\npri lecbe ...

Šimková, Ludmila; Dunlop, David; Liška, Alan; Ludvík, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Preparation, Testing and Application of Amalgam Screen-Printed Electrodes
Josypčuk, Bohdan; Langmaier, Jan; Tvorynska, Sofiia
2021 - English
Silver amalgam screen-printed electrodes (AgA-SPEs) were designed, prepared, and tested for\nthe first time as perspective representatives among SPEs for measuring at high negative\npotentials. The precise coulometric preparation procedure for mercury deposition at the\nworking electrode surface of the commercial silver-SPE was developed. An optimal\nelectrolyzer construction for the mercury deposition, electrolyte composition, and electrolysis\nconditions were proposed. The maximum value of hydrogen overvoltage (-1979 ± 4 mV) was\nfound on AgA-SPE with 50% (w/w) of Hg content in 0.1 mol L-1 NaOH, which is more negative\nthan with the original silver-SPE for 387 mV (-1592 ± 12 mV). Keywords: electrochemistry; screen-printed electrodes; silver amalgam Available on request at various institutes of the ASCR
Preparation, Testing and Application of Amalgam Screen-Printed Electrodes

Silver amalgam screen-printed electrodes (AgA-SPEs) were designed, prepared, and tested for\nthe first time as perspective representatives among SPEs for measuring at high negative\npotentials. The ...

Josypčuk, Bohdan; Langmaier, Jan; Tvorynska, Sofiia
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Electrochemistry of Phospholes
Koláčná, Lucie; Liška, Alan; Ludvík, Jiří
2021 - English
Seventeen pentasubstituted phospholes with expected application in organic electronics were\nsynthesized and characterized electrochemically and by UV-vis spectra. Quantum chemical\ncalculations ofredox potentials and HOMO-LUMO energies were performed and experimental\nand theoretical data were successfully correlated. Tuning of redox properties can be achieved\nby combination of induction and resonance effects of substituents, extension / diminution of\nthe pi- delocalized system and by steric changes which affect intramolecular electron\ncommunication. Keywords: Pentasubstituted phospholes; Electrochemistry; UV-vis spectra Available on request at various institutes of the ASCR
Electrochemistry of Phospholes

Seventeen pentasubstituted phospholes with expected application in organic electronics were\nsynthesized and characterized electrochemically and by UV-vis spectra. Quantum chemical\ncalculations ...

Koláčná, Lucie; Liška, Alan; Ludvík, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Electrochemical Characterization of Molecular Conductors Containing Redox Switching Element
Nováková Lachmanová, Štěpánka; Vavrek, František; Sebechlebská, Táňa; Šebera, Jakub; Kolivoška, Viliam; Lukášek, J.; Balzer, N.; Valášek, M.; Mayor, M.; Hromadová, Magdaléna
2021 - English
Electrochemical properties of new molecules containing tripodal anchor and redox switching\nelement have been studied by cyclic voltammetry and DFT quantum mechanical calculations.\nComparison of their redox properties with individual organometallic [Ru(terpy)2]2+t3+ and\n[Os(terpy)2]2+t3+ redox centers shows that covalently bonded tripodal anchor does not\ncompromise the reversibility of a redox process and has no effect on the stability of new\nmolecules. New molecular conductors have smaller HOMO-LUMO gap and both are oxidized\nat only slightly more positive potentials after tripodal substitution making them suitable for the\ndevelopment of molecular conductors with switching abilities. Keywords: Tripodal anchor; Cyclic voltammetry; DFT calculations Available on request at various institutes of the ASCR
Electrochemical Characterization of Molecular Conductors Containing Redox Switching Element

Electrochemical properties of new molecules containing tripodal anchor and redox switching\nelement have been studied by cyclic voltammetry and DFT quantum mechanical calculations.\nComparison of ...

Nováková Lachmanová, Štěpánka; Vavrek, František; Sebechlebská, Táňa; Šebera, Jakub; Kolivoška, Viliam; Lukášek, J.; Balzer, N.; Valášek, M.; Mayor, M.; Hromadová, Magdaléna
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

Electroplating of 3D Printed Electrodes for Selective Electrochemical Reduction of C02
Vaněčková, Eva; Bouša, Milan; Shestivska, Violetta; Kubišta, Jiří; Rathouský, Jiří; Sebechlebská, Táňa; Kolivoška, Viliam
2021 - English
In this work, computer assisted design and fused deposition modelling 3D printing are\nemployed to devise and manufacture electrodes from polylactic acid-carbon nanotube\nconductive composite. Electrodes are further modified by copper electroplating to prepare\ncatalysts for the electrochemical reduction of carbon dioxide. Scanning electron microscopy\nand energy dispersive X-ray analysis are used to inspect the surface morphology and chemical\ncomposition of obtained catalysts. Cyclovoltammetric investigations reveal that the copper\nelectroplating leads to the increase of electrode activity by three orders of magnitude. Keywords: 3D printing; electrochemical reduction of carbon dioxide; electroplating Available on request at various institutes of the ASCR
Electroplating of 3D Printed Electrodes for Selective Electrochemical Reduction of C02

In this work, computer assisted design and fused deposition modelling 3D printing are\nemployed to devise and manufacture electrodes from polylactic acid-carbon nanotube\nconductive composite. ...

Vaněčková, Eva; Bouša, Milan; Shestivska, Violetta; Kubišta, Jiří; Rathouský, Jiří; Sebechlebská, Táňa; Kolivoška, Viliam
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases