Number of found documents: 55
Published from to

Smíšený výzkum XII - 9/1947 srpen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum se v rámci mezinárodního průzkumu zaměřuje na OSN a otázku víry. Kromě toho obsahuje i otázky o znalosti cizích jazyků, zaměstnání, ideálního příjmu rodiny a plnění dvouletky. Research focuses on the UN and the question of faith. It also includes questions about knowledge of foreign languages, employment, the ideal family income and performance of two-year plan. Keywords: OSN; Cizí jazyky; Bůh; Duše; Zaměstnání; Příjmy; Dvouletka; UN; Foreign languages; God; Soul; Employment; Earnings; Two-year plan; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XII - 9/1947 srpen ÚVVM/CVVM

Výzkum se v rámci mezinárodního průzkumu zaměřuje na OSN a otázku víry. Kromě toho obsahuje i otázky o znalosti cizích jazyků, zaměstnání, ideálního příjmu rodiny a plnění dvouletky....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Tovární zaměstnanci - 15/1947 prosinec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl zaměřen na zaměstnance továren. Otázky se týkaly dvouletky, vedení podniku (ředitel, vedoucí, závodní rada), spokojenosti s prací, trestů za špatnou docházku. Research was aimed for the factory employees. Questions dealt with the two-year plan, top executives (director, manager, works council), satisfaction with job, punishments for absenteeism. Keywords: Dvouletka; Závodní rada; Pracovní morálka; Two-year plan; Employees‘ council; Work attitude; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Tovární zaměstnanci - 15/1947 prosinec ÚVVM/CVVM

Výzkum byl zaměřen na zaměstnance továren. Otázky se týkaly dvouletky, vedení podniku (ředitel, vedoucí, závodní rada), spokojenosti s prací, trestů za špatnou docházku....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum VII. - 1/1947 leden ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný Zemskou osvětovou radou, Svazem řemesel, Svazem katolických mužů a žen a Plánovacím úřadem. Otázky se týkají problémů v těžbě uhlí, alkoholismu a abstinence, dále soukromého podnikání, rušení svátků a památných dní, zavedení zimního času a oblibě zahraničních filmů. Research was initiated by the National cultural court, Association of crafts, Association of Catholics and Planning board. Questions deal with coal-mining problems, alcoholism and abstinence, also with business enterprises, cancellation of public holidays, introduction of winter time and popularity of foreign cinemas. Keywords: Těžba uhlí; Alkoholismus; Podnikání; Svátky; Zimní čas; Filmy; Coal-mining; Alcoholism; Business activities; Public holidays; Winter time; Cinema; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum VII. - 1/1947 leden ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Zemskou osvětovou radou, Svazem řemesel, Svazem katolických mužů a žen a Plánovacím úřadem. Otázky se týkají problémů v těžbě uhlí, alkoholismu a abstinence, dále soukromého ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Národní podniky - 5/1947 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Dotazník se věnuje zejména obuvnické firmě Baťa, jejímu znárodnění a jejím výrobkům. The research focuses mainly on Baťa shoe company, its products and its nationalization. Keywords: Národní podnik; Baťa; Obuv; National corporation; Baťa; Shoes; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Národní podniky - 5/1947 duben ÚVVM/CVVM

Dotazník se věnuje zejména obuvnické firmě Baťa, jejímu znárodnění a jejím výrobkům.


The research focuses mainly on Baťa shoe company, its products and its nationalization.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum X - 6/1947 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný ministerstvem výživy, průmyslu, informací a dalšími institucemi. Otázky se týkají počtu vysokých škol, využití potravinových lístků, kvality výrobků, jednání s úřady, výroků prezidenta Trumana a trestu smrti. Research was initiated by the Ministry of Food, Industry, Information, and other institutions. Questions deal with the number of universities, the use of ration cards, product quality, dealing with authority, statements of President Truman and the death penalty. Keywords: Vysoké školy; Potravinové lístky; Úřady; Truman; Trest smrti; Kvalita výrobků; Cena zboží; Péče o děti; Universities; Ration cards; Authority; Truman; Death penalty; Products quality; Product price; Care of the children; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum X - 6/1947 duben ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný ministerstvem výživy, průmyslu, informací a dalšími institucemi. Otázky se týkají počtu vysokých škol, využití potravinových lístků, kvality výrobků, jednání s úřady, výroků ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Manželství - 7/1947 červen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum iniciovaný Hospodářskou radou se zabývá populačními otázkami. Otázky se týkají počtu uzavřených sňatků a narozených dětí, poskytování novomanželských půjček, vyplácení přídavků na děti a jejich výšky a zdanění bezdětných manželů. Community survey was initiated by the Economic Chamber. Questions deal with the number of marriage and births, provision of married loans, the childless married couple taxation, payment of child benefits and their amount. Keywords: Sňatek; Přídavky na děti; Novomanželská půjčka; Zdanění manželů; Marriage; Child benefits; Married loans; Married couple taxation; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Manželství - 7/1947 červen ÚVVM/CVVM

Výzkum iniciovaný Hospodářskou radou se zabývá populačními otázkami. Otázky se týkají počtu uzavřených sňatků a narozených dětí, poskytování novomanželských půjček, vyplácení přídavků na děti a jejich ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum XIII - 10/1947 září ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem výživy a kulturním oddělením Plánovacího úřadu. Otázky se týkají zdravotnického vybavení domácností, úmrtnosti kojenců, černého trhu, pracovní morálky a výkonů, využití volného času, preferované literatury a návštěv uměleckých výstav. Research was initiated by the Ministry of Health, the Ministry of Food and the cultural department of Planning board. Questions deal with the medical equipment of households, infant mortality, the black market, work attitude and job performance, spending of leisure time, preferred literature and attending art exhibitions. Keywords: Lékařské teploměry; Dětská úmrtnost; Černý trh; Pracovní morálka; Literatura; Kultura; Volný čas; Clinical thermometer; Infant mortality; Black market; Work attitude; Literature; Culture; Leisure time; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XIII - 10/1947 září ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem výživy a kulturním oddělením Plánovacího úřadu. Otázky se týkají zdravotnického vybavení domácností, úmrtnosti kojenců, černého trhu, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum XV - 13/1947 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný Českou sociální pomocí, ministerstvem školství, n.p. Baťa a Studijním ústavem cestovního ruchu. Otázky se týkají příspěvků na sbírky, vzniku jednotných škol, postátnění školství a zachování škol soukromých, pedikúry a trávení dovolené. Research was initiated by the Czech public welfare, Ministry of Education, national corporation Baťa and Institution of tourism. Questions deal with contributions to gatherings, formation of comprehensive schools, nationalization of education and preservation of private schools, pedicure and spending holidays. Keywords: Sbírky; Jednotné školy; Soukromé a státní školy; Pedikúra; Dovolená; Gatherings; Comprehensive schools; Private and public schools; Pedicure; Holiday; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XV - 13/1947 říjen ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Českou sociální pomocí, ministerstvem školství, n.p. Baťa a Studijním ústavem cestovního ruchu. Otázky se týkají příspěvků na sbírky, vzniku jednotných škol, postátnění školství ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Vysokoškoláci - 12/1947 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Jde o první výzkum veřejného mínění pražských vysokoškoláků s otázkami zaměřenými na závažná aktuální témata. Studenti vyjadřují své názory na studentské spolky a zájezdy, práva zahraniční studentů, aktivity ROH, pravděpodobnost vzniku nové války, aktuální politickou situaci a možnosti odstěhovat se do zahraničí. This is the first public opinion research on Prague undergraduates with questions focusing on serious actual topics. Students express their opinions on student associations and excursions, rights of foreign students, activities of the ROH, current political situation, the probability of new war and possibility of moving abroad. Keywords: Studentské spolky; Zahraniční studenti; Studentské zájezdy; Revoluční odborové hnutí (ROH); Aktuální události; Nová válka; Stěhování do ciziny; Politická situace; Student associations; Foreign students; Student excursions; Revolutionary Trade Union Movement (ROH); Current events; New war; Moving abroad; Political situation; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Vysokoškoláci - 12/1947 říjen ÚVVM/CVVM

Jde o první výzkum veřejného mínění pražských vysokoškoláků s otázkami zaměřenými na závažná aktuální témata. Studenti vyjadřují své názory na studentské spolky a zájezdy, práva zahraniční studentů, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Zdravotnictví - 2/1947 únor ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Otázky se týkají péče o kojence - ptají se na názory na výživu dětí, přikrmování, dudlík, hygienu. Questions deal with care of suckling babies – ask views about nourishment, supplementary feeding, pacifier, hygiene. Keywords: Zdravotnictví; Kojenci; Děti; Health service; Suckling babies; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Zdravotnictví - 2/1947 únor ÚVVM/CVVM

Otázky se týkají péče o kojence - ptají se na názory na výživu dětí, přikrmování, dudlík, hygienu....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases