Number of found documents: 1480
Published from to

SMV-2023-17: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav pro kryogeniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřoval na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pomocí technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj metod pro stabilizaci teploty kovových součástí. Výsledkem práce byly specifické technologické postupy vhodné pro určité sestavy. Pro tento projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials made by electron beam welding and the development of procedures for temperature stabilisation of metal parts. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. The project had significant experimental demands. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation; cryogenics Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-17: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav pro kryogeniku

Projekt se zaměřoval na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pomocí technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj metod pro stabilizaci teploty kovových součástí. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-20: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v elektronové mikroskopii. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy. The project aimed to develop permanent joints of metallic materials for electron microscopy using electron beam welding and vacuum brazing and resulted in specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-20: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-21: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v elektronové mikroskopii. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was the research and development of permanent joints of metal components using electron beam welding for automotive. The outcome of the project was technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-21: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-23: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se zabýval svařováním titanových a hliníkových slitin. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro dané sestavy. The project focused on conducting research and development of permanent joints made of metal materials using electron beam welding to meet the specific requirements of the automotive industry. The research primarily focused on the welding of titanium and aluminium alloys. The project resulted in the development of technological procedures for welding these specific assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-23: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-29: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl výběr vhodného řešení a návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Byl vyroben vzorek, na kterém byla technologie testována. The project involved researching and developing an electric vacuum connector. The project resulted in the design layout of the connector and technology to produce glass seals. The technology was tested on a sample. Keywords: vacuum connector Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-29: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru

Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl výběr vhodného řešení a návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Byl vyroben ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-11: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - antireflexní vrstva
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem. Design of an optical filter with optical properties set by the customer and a deposition of samples by means of electron beam evaporation to verify theoretical calculations. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-11: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - antireflexní vrstva

Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem....

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-13: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - průzor
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem. Design of an optical filter with optical properties set by the customer and a deposition of samples by means of electron beam evaporation to verify theoretical calculations. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-13: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - průzor

Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem....

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-47: PBS_DLT_Picoobrob
Mrňa, Libor; Novotný, Jan
2023 - Czech
Ověření možností výroby zadaných dílců z austenitické nerezi 1.4541 laserovým pikosekundovým mikroobráběním. Verification of the production possibilities of specified parts from austenitic stainless steel 1.4541 by laser picosecond micromachining. Keywords: picoseconde micromachining Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-47: PBS_DLT_Picoobrob

Ověření možností výroby zadaných dílců z austenitické nerezi 1.4541 laserovým pikosekundovým mikroobráběním....

Mrňa, Libor; Novotný, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-52: Úplný servis Dewarových nádob na kapalné hélium
Srnka, Aleš; Krejčí, Pavel
2023 - Czech
Optimalizace provozu Dewarových nádob s důrazem na jeho ekonomickou výhodnost a bezpečnost provozu při neustále se měnících provozních stavech. Jsou sledovány všechny podstatné údaje a způsob využití je optimalizován na co nejmenší ztráty. K činnosti jsou využívány dlouholeté zkušenosti v oblasti kryogenní techniky a vybavení speciálními kryogenními přístroji. The goal of the research is optimalization of operation of Dewar vessels with economical profitability and security during permanent changes of operating conditions. All important data are tracked for a long time and using is optimalized to achieve the smallest loses. We use long time know-how in the field of cryogenics and our specialized cryogenics equipments and apparatuses. Keywords: Dewar vessel; helium evaporation; vacuum leakage Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-52: Úplný servis Dewarových nádob na kapalné hélium

Optimalizace provozu Dewarových nádob s důrazem na jeho ekonomickou výhodnost a bezpečnost provozu při neustále se měnících provozních stavech. Jsou sledovány všechny podstatné údaje a způsob využití ...

Srnka, Aleš; Krejčí, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-63: Odměřovací interferometrické systémy
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové délce 633 nm. Odměřovací systémy jsou určeny do zařízení vyžadující přesnost měření v řádech nanometrů. The contract research was focused on the development of multi-axis measuring systems using the most accurate method of measurement based on the principle of laser radiation interference. The basic reference is a laser source with a wavelength of 633 nm. Measuring systems are intended for devices requiring measurement accuracy in the order of nanometers. Keywords: laser source; measurement of lenght; laser interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-63: Odměřovací interferometrické systémy

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases