Number of found documents: 84
Published from to

Šest tisíc projektů získá dotace z evropských fondů
Svobodová, Ivana; Borský, Pavel; Medelský, Filip; Nešpor, Antonín
2018 - Czech
Keywords: dotace; Evropská unie; kvalita života; European Union; grants; quality of life; Evropská unie; dotace Available in a digital repository NRGL
Šest tisíc projektů získá dotace z evropských fondů

Svobodová, Ivana; Borský, Pavel; Medelský, Filip; Nešpor, Antonín
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2018

Knihovny získají 550 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví
Medelský, Filip; Svobodová, Ivana; Borský, Pavel
2018 - Czech
Keywords: Evropská unie; strukturální fondy; European Union; structural fonds; knihovny; knihovnictví; Evropská unie; dotace; fondy; kulturní tradice Available in a digital repository NRGL
Knihovny získají 550 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví

Medelský, Filip; Svobodová, Ivana; Borský, Pavel
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2018

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech
Svobodová, Ivana
2018 - Czech
Keywords: onkogynekologie; perinatologie; oncogynecology; perinatology; onkologie; gynekologie Available in a digital repository NRGL
1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Svobodová, Ivana
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2018

Galerie výtvarného umění v Ostravě představí svůj nový vizuální styl
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Vytvořit nový vizuální styl instituce galerijního rázu není snadné. Autoři se musejí potýkat s celou řadou komplikací, ať už se jedná o nepochopení, odlišný vkus nebo jiná omezení, v případě galerie například v oblasti autorských práv. Pro Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) nový vizuální jazyk připravili grafičtí designéři Robert V. Novák a Zuzana Burgrová. Proměnu grafických materiálů jste mohli zaznamenat už vloni. Po roce provozu se galerie ve spolupráci s grafickými designéry rozhodla novou značku, její vznik i fungování představit na výstavě SPEKTRUM / Vznik nového vizuálního jazyka Galerie výtvarného umění v Ostravě / Robert V. Novák a Zuzana Burgrová. K vidění je v ostravském Domě umění od 20. června do 9. září. Creating a new visual style of a gallery-based institution is not easy. The authors have to deal with a number of complications, whether they are misunderstandings, different tastes or other limitations, for example in the case of a gallery, for example in the area of copyright. For the Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO) new visual language was prepared by graphic designers Robert V. Novák and Zuzana Burgrová. You have been able to record graphics changes in the past year. After a year of operation, the gallery, in cooperation with the graphic designers, decided to introduce a new brand, its creation and its operation at the exhibition SPEKTRUM / Visualization Visual Arts Visual Arts Gallery in Ostrava / Robert V. Novák and Zuzana Burgrová. He can be seen in the Art House in Ostrava from June 20 to September 9. Keywords: Dům umění; Robert V. Novák; Zuzana Burgrová; nový vizuální styl; House of Art; new visual style; Robert V. Novák; Zuzana Burgrová; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Galerie výtvarného umění v Ostravě představí svůj nový vizuální styl

Vytvořit nový vizuální styl instituce galerijního rázu není snadné. Autoři se musejí potýkat s celou řadou komplikací, ať už se jedná o nepochopení, odlišný vkus nebo jiná omezení, v případě galerie ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Desátou Ostravskou muzejní noc s prvorepublikovým programem si nenechalo ujít 25 tisíc lidí
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Třicet šest kulturních institucí v Ostravě v sobotu přivítalo veřejnost zdarma. Od 18 hodin až do půlnoci ulice města zaplnily hloučky dospělých i rodiny s dětmi. Prvorepublikovou Ostravskou muzejní noc si nenechalo ujít asi 25 000 lidí. Desátý ročník Ostravské muzejní noci můžeme označit za vydařený, prvorepublikový program, dobrá nálada, smích a všudypřítomné děti s balonky v barvě trikolory oživily krajskou metropoli. Thirty-six cultural institutions in Ostrava welcomed the public free of charge on Saturday. From 18 o'clock until midnight, the streets of the city filled the crowds of adults and families with children. Ostrava's Museum Night in Ostrava was not missed by some 25,000 people. The tenth year of the Ostrava Museum Night can be described as a successful, first-republic program, good mood, laughter and ubiquitous children with tricolor balloons reviving the regional metropolis. Keywords: Ostravská muzejní noc; Ostravské muzeum; Dům umění; První republika; doprovodný program; desetileté výročí; Ostrava Museum Night; Ostrava Museum; House of Art; First Republic; accompanying program; 10th anniversary; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Desátou Ostravskou muzejní noc s prvorepublikovým programem si nenechalo ujít 25 tisíc lidí

Třicet šest kulturních institucí v Ostravě v sobotu přivítalo veřejnost zdarma. Od 18 hodin až do půlnoci ulice města zaplnily hloučky dospělých i rodiny s dětmi. Prvorepublikovou Ostravskou muzejní ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Téma času v aktuálních fotografiích Ivana Pinkavy a objektech Eliáše Dolejšího
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Mládí, dospívání, stáří, smrt, mýtus i rituál. Společnou veličinou těchto pojmů je právě čas. Lineární, subjektivní i metafyzický, který prostupuje a tematizuje tvorbu fotografa Ivana Pinkavy i sochaře Eliáše Dolejšího. Výstava Napřed uhořet / Burning Through, která představuje tvorbu obou umělců převážně z posledních tří let, není řazena chronologicky, ale významově. Zahájena bude v úterý 10. dubna v 17 hodin a v ostravském Domě umění si ji můžete prohlédnout do 10. června. Youth, teenage, old age, death, myth and ritual. The commonality of these concepts is time. Linear, subjective and metaphysical, which permeates and templates the work of Ivan Pinkava and the sculptor Elias Dolejší. The Burning Through exhibition, which features the work of both artists mostly over the last three years, is not chronologically but meaningfully described. It will start on Tuesday, April 10, at 5 pm and you will be able to see it in the Ostrava House of Art until June 10. Keywords: Ivan Pinkava; Eliáš Dolejší; Dům umění; Ivan Pinkava; Eliáš Dolejší; House of Art; galerie; výstavy; výtvarné umění; fotografie Available in a digital repository NRGL
Téma času v aktuálních fotografiích Ivana Pinkavy a objektech Eliáše Dolejšího

Mládí, dospívání, stáří, smrt, mýtus i rituál. Společnou veličinou těchto pojmů je právě čas. Lineární, subjektivní i metafyzický, který prostupuje a tematizuje tvorbu fotografa Ivana Pinkavy i ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Ostravská muzejní noc slaví desetileté výročí v prvorepublikovém stylu
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Ostravská muzejní noc se v sobotu 9. června uskuteční již po desáté. Od pěti hodin do půlnoci oživí Ostravu kulturní festival, který rozšiřuje povědomí o kulturním životě ve městě. V letošním roce představí své zázemí 36 institucí a vstup se nikde neplatí. V rámci oslav stého výročí republiky festival oživí jízdy veteránů a velocipedistů, ale i kabaretní a swingový program. Zahajovat se bude vypouštěním balonků v barvě trikolory. Už od 17.30 je budou před budovou Nové radnice v Ostravě rozdávat zdarma. The Ostrava Museum Night will take place on Saturday, June 9th, for the tenth time. From five o'clock to midnight, Ostrava will revive a cultural festival that extends awareness of cultural life in the city. This year, 36 institutions will present their facilities, and entry is no longer the case. As part of the 100th anniversary celebrations of the Republic, the festival will revive the ride of veterans and velocipedists, as well as the cabaret and swing program. It will be launched by discharging the balloons in the tricolor color. From 17.30 they will be given free of charge in front of the New Town Hall in Ostrava. Keywords: Ostravská muzejní noc; Ostravské muzeum; Dům umění; První republika; doprovodný program; desetileté výročí; Ostrava Museum Night; Ostrava Museum; House of Art; First Republic; accompanying program; 10th anniversary; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Ostravská muzejní noc slaví desetileté výročí v prvorepublikovém stylu

Ostravská muzejní noc se v sobotu 9. června uskuteční již po desáté. Od pěti hodin do půlnoci oživí Ostravu kulturní festival, který rozšiřuje povědomí o kulturním životě ve městě. V letošním roce ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Kupka, Mondrian, Grund, Balabán, Zrzavý i Navrátil: 4 nové výstavy GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) zahajuje hned čtyři výstavní projekty najednou. Po výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci se zaměřuje na pestrou škálu stylů, technik i autorů. Na své si přijdou všichni. Na společné vernisáži ve čtvrtek 25. ledna v 17 hodin galerie zpřístupní výstavy, které veřejnosti představí barokní malbu a grafiku, prvorepublikové, abstraktní i současné výtvarné umění. Výstavy budou v ostravském Domě umění k vidění do neděle 25. března. The Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO) launches four exhibition projects at once. After the exhibition Vlastislav Hofman / Tribute to Invention, he focuses on a wide range of styles, techniques and authors. Everyone will come to theirs. At a joint opening on Thursday, January 25, at 5 pm, the gallery will open exhibitions to introduce the Baroque painting and graphics, the Republican, abstract and contemporary art to the public. The exhibitions will be on display in the Art House of Ostrava until Sunday, March 25th. Keywords: Norbert Grund; Jan Balzer; František Jureček; Alois Sprušil; Fakulta umění Ostravské univerzity; Dům umění; Jůza; Štefan; Balabán; Csudai; Faculty of Arts of the University of Ostrava; House of Art; Norbert Grund; Jan Balzer; František Jureček; Alois Sprušil; Jůza; Štefan; Balabán; Csudai; galerie; výstavy; výtvarné umění; plastiky; malby; grafika Available in a digital repository NRGL
Kupka, Mondrian, Grund, Balabán, Zrzavý i Navrátil: 4 nové výstavy GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) zahajuje hned čtyři výstavní projekty najednou. Po výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci se zaměřuje na pestrou škálu stylů, technik i autorů. Na své si ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Osobnost Emanuela Křenka připomenou ostravští herci a umělci
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Emanuel Křenek, opavský herec, sběratel umění, fotograf, ilustrátor a pedagog. Osobnost spjatá s ostravským regionem a především jeho kulturou. Poctu charismatickému herci, který celý svůj život zasvětil umění, přijdou složit jeho přátelé i kolegové herci Jan Fišar a Veronika Forejtová, violoncellista Jiří Hanousek i výtvarník Svatoslav Böhm. Vzpomínkový večer u příležitosti výstavy Křenkova daru Galerii výtvarného umění v Ostravě se uskuteční ve čtvrtek 31. května v 17 hodin v ostravském Domě umění. Emanuel Křenek, actor from Opava, art collector, photographer, illustrator and pedagogue. A personality connected with the Ostrava region and especially its culture. The pride of the charismatic actor dedicated his art to his whole life comes from his friends and associate actors Jan Fišar and Veronika Forejtová, violoncellist Jiří Hanousek and artist Svatoslav Böhm. A commemorative evening on the occasion of the Křenkova Gift Exhibition at the Gallery of Fine Arts in Ostrava will take place on Thursday, May 31, at 5 pm in the Art House in Ostrava. Keywords: Dům umění; Jůza; House of Art; Jůza; galerie; výstavy; výtvarné umění; plastiky; malby; grafika; fotografie Available in a digital repository NRGL
Osobnost Emanuela Křenka připomenou ostravští herci a umělci

Emanuel Křenek, opavský herec, sběratel umění, fotograf, ilustrátor a pedagog. Osobnost spjatá s ostravským regionem a především jeho kulturou. Poctu charismatickému herci, který celý svůj život ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Výstava Vlastislava Hofmana v Galerii výtvarného umění v Ostravě skončila. Část zapůjčených exponátů se vrací do Kanady
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Výstava Vlastislava Hofmana (1884–1964) / Pocta invenci, která známého scénografa a architekta prezentovala jako všestranně uznávanou osobnost s invencí, v Ostravě skončila. Vidělo ji přes dvanáct tisíc návštěvníků. Část vystavených exponátů se už v tomto týdnu vrací do Rakouska a Kanady. Zbylá část zapůjčených uměleckých děl bude vrácena v následujících týdnech. The exhibition of Vlastislav Hofman (1884-1964) / Tribute to the invention, which the famous stage designer and architect presented as a universally recognized personality with invention, ended in Ostrava. She saw over twelve thousand visitors. Part of the exposed exhibits will return to Austria and Canada this week. The rest of the borrowed works of art will be returned in the coming weeks. Keywords: Vlastislav Hofman; Mahulena Nešlehová; Dům umění; Vlastislav Hofman; Mahulena Nešlehová; House of Art; galerie; výstavy; výtvarné umění; malby; ilustrace; kresby; grafika; design; fotografie; scénografie Available in a digital repository NRGL
Výstava Vlastislava Hofmana v Galerii výtvarného umění v Ostravě skončila. Část zapůjčených exponátů se vrací do Kanady

Výstava Vlastislava Hofmana (1884–1964) / Pocta invenci, která známého scénografa a architekta prezentovala jako všestranně uznávanou osobnost s invencí, v Ostravě skončila. Vidělo ji přes dvanáct ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases