Number of found documents: 56074
Published from to

Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania
2023 -
Keywords: sjezdové lyžování; žáci; strach; pohybové hry; intersexuální rozdíly Available in the ZČU Library.
Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza rohových kopov na majstrovstvách sveta vo futbale 2022
2023 -
Keywords: rohový kop; fotbal; analýza zápasu; úspěsnost Available in the ZČU Library.
Analýza rohových kopov na majstrovstvách sveta vo futbale 2022

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?
2023 -
Keywords: p hodnoty; pochybné vědecké praktiky; testování hypotéz Available in the ZČU Library.
Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza kvality spánku a cirkadiánních determinant výkonnosti superligových a extraligových hráčů (floorbal, fotbal, lední hokej)
2023 -
Keywords: cirkadiánní rytmy; hráčský výkon; chronobiologie; světlo; spánek Available in the ZČU Library.
Analýza kvality spánku a cirkadiánních determinant výkonnosti superligových a extraligových hráčů (floorbal, fotbal, lední hokej)

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Metody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxi
2023 -
Diplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické části práce je stručné shrnutí dané problematiky. V první kapitole jsou popsány cíle práce a její metodiky. Další kapitola je věnována charakteristice pojmu controlling. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé úrovně controllingu a používané metody a nástroje. Následující kapitola se týká finančního controllingu. Praktická část práce začíná stručným představením podniku. V další kapitole jsou vybrané metody a nástroje aplikovány na sledovaný podnik. Poslední kapitola práce zahrnuje vyhodnocení zjištěných dat a návrhy doporučení pro zlepšení controllingových procesů v podniku. Keywords: controlling; metody controllingu; nástroje controllingu; finanční analýza Available in the ZČU Library.
Metody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxi

Diplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Strategie expanze podniku na zahraniční trh
2023 -
Tato diplomová práce se věnuje tématu strategie expanze na zahraniční trh. Cílem práce je navržení takové strategie na základě zpracované literární rešerše, interní analýzy zkoumaného podniku a externí analýzy zvoleného trhu, a následná identifikace problematických oblastí této strategie včetně jejího zhodnocení. Literární rešerši je věnována první část práce, zatímco druhá část práce je vyhrazena pro vlastní analýzy, formulaci strategie a vyhodnocení. Keywords: strategie expanze; strategická analýza; návrh strategie; zahraniční trh; slovinsko Available in the ZČU Library.
Strategie expanze podniku na zahraniční trh

Tato diplomová práce se věnuje tématu strategie expanze na zahraniční trh. Cílem práce je navržení takové strategie na základě zpracované literární rešerše, interní analýzy zkoumaného podniku a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

FOTOGRAFIE JAKO OBJEKT
2023 -
Diplomová práce Sedimentace mysli na téma fotografie jako objekt se skládá ze dvou částí. Cílem praktické části bylo realizovat a divákovi představit vizi zvětšených uskupení přírodních prvků na zavěšených textiliích, která vznikla na základě původní myšlenky vytvořit pro diváka okno do přírody pomocí osvětlených plechových objektů. Zkoumání příčin vlastních podvědomých motivů, asociací i cizích předchozích uměleckých tendencí v prostoru, bylo nedílnou součástí celého procesu práce. Důležitou stránkou praktické části bylo experimentování, jehož podstatou je objevování nových možností uměleckého vyjádření a zároveň v umělci utváří schopnost vypořádat se s nejasným výstupem práce. Keywords: fotografie; fotogram; fotografie jako objekt; historie fotografie; přírodniny; vztah člověka a prostoru; tisk na textil; experiment Available in digital repository of ZČU.
FOTOGRAFIE JAKO OBJEKT

Diplomová práce Sedimentace mysli na téma fotografie jako objekt se skládá ze dvou částí. Cílem praktické části bylo realizovat a divákovi představit vizi zvětšených uskupení přírodních prvků na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komentovaný překlad vybraného publicistického textu s fotbalovou tematikou
2023 -
Předložená bakalářská práce se nazývá Komentovaný překlad vybraných publicistických textů. Práce se skládá z vybraná teoretická východiska týkající se překladatelského procesu. Praktická část obsahuje návrh překladu vybraných publicistických textů s fotbalovou tématikou. Všechny překládané texty byly čerpány ze sportovní rubriky německého zpravodaje WELT.de. Po návrzích překladu následuje komentář, jenž rozebírá konkrétní překladatelské problémy a postupy, které byly během procesu překladu použity. Keywords: překlad; translát; komentovaný překlad; komentář překladu; teorie překladu; překladatelský proces; překladatelské problémy; překladatelské postupy; překladatelské metody; překlad publicistických textů; sportovní publicistika Available in digital repository of ZČU.
Komentovaný překlad vybraného publicistického textu s fotbalovou tematikou

Předložená bakalářská práce se nazývá Komentovaný překlad vybraných publicistických textů. Práce se skládá z vybraná teoretická východiska týkající se překladatelského procesu. Praktická část ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kommentiertes deutsch-tschechisches Glossar zum semantischen Feld Kunststoffe und Plastikmüll
2023 -
Autorka si za téma bakalářské práce vybrala Komentovaný německo-český glosář k sémantické oblasti plastů a plastového odpadu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je vypracována za pomocí relevantní literatury a v první části se teoretická část věnuje lexikografii, glosářům a slovníkům a jejich rozdělení. Druhá část popisuje překladatelské metody a ekvivalenci. V třetí části se autorka věnuje globálním problémům s plasty, způsobům likvidace plastů a zamezení vzniku plastového odpadu. Praktická část je zaměřena především na sestavení odborného glosáře, který je rozdělen na dvě oblasti: plastový odpad, likvidaci plastů a vyhýbání se plastům. Na vytvořený glosář navazuje komentář, ve kterém je popsán překladatelský proces, rozhovor s expertem, a nakonec překladatelské problémy, se kterými se autorka setkala. Keywords: německo-český glosář; lexikografie; plastový odpad; plasty; ekologie Available in digital repository of ZČU.
Kommentiertes deutsch-tschechisches Glossar zum semantischen Feld Kunststoffe und Plastikmüll

Autorka si za téma bakalářské práce vybrala Komentovaný německo-český glosář k sémantické oblasti plastů a plastového odpadu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Übersetzung in Form von Untertiteln für ein deutsches Dokumentarfilm über Karl der IV.
2023 -
Bakalářská práce s názvem Překlad ve formě titulků k německému dokumentárnímu filmu o Karlu IV. je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá teorií překladu, typy překladu, překladatelským procesem, osobností překladatele, funkčním stylem překládaného textu a titulky. Praktická část obsahuje odkaz na video s otitulkovaným filmem, překlad transkripce výchozího textu a komentář k překladu, který se zabývá překladatelským procesem a překladatelskými problémy, které musel autor řešit. Keywords: překlad; německý jazyk; historie; karel iv.; titulky Available in digital repository of ZČU.
Übersetzung in Form von Untertiteln für ein deutsches Dokumentarfilm über Karl der IV.

Bakalářská práce s názvem Překlad ve formě titulků k německému dokumentárnímu filmu o Karlu IV. je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá teorií překladu, typy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases