Number of found documents: 3
Published from to

Mechanismy a regulace gametofytického a embryogenního vývoje pylu (Mechanism and regulation of gametophytic and embryogenic pollen development)
Tupý, Jaroslav
1994 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Mechanismy a regulace gametofytického a embryogenního vývoje pylu (Mechanism and regulation of gametophytic and embryogenic pollen development)

Tupý, Jaroslav
Ústav experimentální botaniky, 1994

Příprava a využití mesofylových protoplastů ve fytopatologii, Projekt programu Rozvoj vzdělávání PV 407/1994/VŠAV
Táborský, V.; Šindelář, Luděk
1994 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Příprava a využití mesofylových protoplastů ve fytopatologii, Projekt programu Rozvoj vzdělávání PV 407/1994/VŠAV

Táborský, V.; Šindelář, Luděk
Ústav experimentální botaniky, 1994

Izolace, charakterizace a funkční analyza specifických glykoproteinů pylových láček (Isolation, characterization anffunctional analysis of specific pollen tubes glycoproteins)
Čapková, Věra
1994 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Izolace, charakterizace a funkční analyza specifických glykoproteinů pylových láček (Isolation, characterization anffunctional analysis of specific pollen tubes glycoproteins)

Čapková, Věra
Ústav experimentální botaniky, 1994

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases