Number of found documents: 1291
Published from to

Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice
Kaláb, Zdeněk
2022 - Czech
Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. CzechGeo/EPOS je distribuovaná, vícevrstvá, mnohaoborová infrastruktura založená na sběru a poskytování dat z geofyzikálních monitorovacích sítí. V oblasti průzkumných geofyzikálních prací je patrně největší akcí průzkum potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Nejedná se pouze o průzkum na potenciálních lokalitách, ale také aktivity prováděné v podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Jedním z velkých úkolů, který na užitou geofyziku v krátké budoucnosti čeká, je podíl na průzkumech pro vysokorychlostní železniční trať. Aplikace geofyzikálních metod ale pronikají stále více do dalších oborů.\n\n The basic research of the Earth's physical fields in the Czech Republic is solved by the research infrastructure CzechGeo/EPOS, which is a comprehensive system for observing geophysical fields operated by geoscience institutions in the Czech Republic. CzechGeo/EPOS is distributed multilayer research infrastructure based on acquisition and distribution of data from geophysical monitoring networks. In the area of exploratory geophysical works, the survey of potential sites for the deep repository of nuclear waste is probably the biggest topic. This is not only a survey of potential sites, but also activities at the Bukov underground laboratory. One of the major challenges facing applied geophysics in the near future is to participate in surveys for the high-speed railway line. Applications of geophysical methods are increasingly penetrating also other fields.\n Keywords: geophysics; CzechGeo/EPOS; deep repository of nuclear waste; Bukov Underground Research Facility; geophysical survey Available on request at various institutes of the ASCR
Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice

Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. ...

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2022

Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within \n2st phase – “Decline“
Waclawik, Petr; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Georgiou, Lucie
2022 - English
Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS38 and CIS39) within the projected Decline in lithium exploratory area was carried out on the basis of optical (OPTV) and acoustic televiewer (HiRAT) records evaluation. HiRAT and OPTV probes are part of the Robertson Geologging logging equipment. The apparatus has an electric winch with a four core logging cable, which transmits the data recorded by the probes via a data logger to a computer. The spatial data obtained from interpretation of the geotechnical boreholes records were structurally analysed. The submitted research report comprehensively summarises the findings obtained from the structural mapping of geotechnical boreholes. On the basis measured data the rock mass quality evaluation of boreholes walls were additionally done. The complex data have been allowed very precise analysis of rock mass structural conditions, which are necessary for design of opening mine working. Keywords: geotechnical boreholes; structural mapping; geotechnics Available on request at various institutes of the ASCR
Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within \n2st phase – “Decline“

Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS38 and CIS39) within the projected Decline in lithium exploratory area was carried out on the ...

Waclawik, Petr; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2022

3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění
Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
2021 - Czech
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v následujících létech. The research report evaluates the results of 3D laser scanning of chambers BK1, BK2 of the Flascharův důl slate mine. The purpose of the scanning was to create a reference point cloud for the purpose of spatio-temporal analysis in the following years. Keywords: 3D laser scanning; TLS; slate mine Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění

Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v ...

Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2021

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
2021 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření objemové aktivity radonu a opad horniny v říjnu 2021. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2021. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of radon volume activity is briefly described. The fall down of rock in October 2021 is also mentioned. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available on request at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within 1st phase – Ore Zone
Waclawik, Petr; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - English
Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS12, CIS14, CIS31 and CIS37) within the Ore Zone lithium exploratory area was carried out on the basis of optical (OPTV) and acoustic televiewer (HiRAT) records evaluation. HiRAT and OPTV probes are part of the Robertson Geologging logging equipment. The apparatus has an electric winch with a four-core logging cable, which transmits the data recorded by the probes via a data logger to a computer. The spatial data obtained from interpretation of the geotechnical boreholes records were structurally analysed. The submitted research report comprehensively summarises the findings obtained from the structural mapping of geotechnical boreholes. On the basis measured data the rock mass quality evaluation of boreholes walls were additionally done. The complex data have been allowed very precise analysis of rock mass structural conditions, which are necessary for construction geomechanical model. Keywords: geotechnical boreholes; structural mapping; rock mass quality Available at various institutes of the ASCR
Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within 1st phase – Ore Zone

Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS12, CIS14, CIS31 and CIS37) within the Ore Zone lithium exploratory area was carried out on the ...

Waclawik, Petr; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4
Koníček, Petr; Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír
2021 - Czech
Na základě uzavřené smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/4. Pro měření konvergencí byl vybrán úsek náraží 3. patra výdušné jámy. Práce na díle je možné rozdělit 3 samostatné části - pozemní laserové skenování výdušné jámy z úrovně 3. patra, pilotní laserové skenování výdušné jámy z podvěsu skipové nádoby a hodnocení seizmologické aktivity registrované při dobývání porubu 292 200/4. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining roads and appropriate part of vent shaft on the 3rd floor in the vicinity of the ČSM Sever vent shaft. The main reason was to capture spatio-temporal and dynamic changes in relation to the mining of the coalface No. 200 200/4. A section of the embankment of the 3rd floor of the vent shaft was selected for the convergence measurement. The work can be divided into 3 separate tasks - terrestrial laser scanning of the vent shaft from level of the 3rd floor, pilot laser scanning of the vent shaft from the skip elevator and evaluation of seismological activity registered during the mining of the coalface No. 292 200/4. Keywords: convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; laser scanning; evaluation of seismological activity Available at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4

Na základě uzavřené smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení ...

Koníček, Petr; Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2021

RTIN-based strategies for local mesh refinement
Kolcun, Alexej; Sysala, Stanislav
2021 - English
Longest-edge bisection algorithms are often used for local mesh refinements within the finite element method in 2D. In this paper, we discuss and describe their conforming variant. A particular attention is devoted to the so-called Right-Triangulated Irregular Network (RTIN) based on isosceles right triangles and its tranformation to more general domains. We suggest to combine RTIN with a balanced quadrant tree (QuadTree) decomposition. This combination does not produce hanging nodes within the mesh refinements and could be extended to tetrahedral meshes in 3D. Keywords: mesh refinement; longest-edge bisection; right-triangulated irregular network; balanced quadrant tree; homomorphic transformation Available on request at various institutes of the ASCR
RTIN-based strategies for local mesh refinement

Longest-edge bisection algorithms are often used for local mesh refinements within the finite element method in 2D. In this paper, we discuss and describe their conforming variant. A particular ...

Kolcun, Alexej; Sysala, Stanislav
Ústav geoniky, 2021

Polycentric urban forms: The relevance of scale for metropolitan and city planning
Malý, Jiří; Krejčí, Tomáš
2021 - English
The paper deals with the importance of scale in metropolitan and urban planning, in connection with the promoted and often applied concept of polycentric development. Although the normative conceptualization of polycentricity to some extent reflects the multi-scalar dimension, the operationalization of the concept encounters a number of limitations and fuzzy meanings that result from different scales of analysis and interpretation. Using the Czech context of planning practice, the negligence of the importance of overlapping geographical scales and limits of binding spatial planning materials is documented. The dependence of polycentricity on the scale has consequences both for the analytical evaluation of the spatial situation of the settlement system and for the subsequent interpretation of the results and the setting of further development strategies.\n Keywords: polycentricity; scale; metropolitan planning; urban planning Fulltext is available at external website.
Polycentric urban forms: The relevance of scale for metropolitan and city planning

The paper deals with the importance of scale in metropolitan and urban planning, in connection with the promoted and often applied concept of polycentric development. Although the normative ...

Malý, Jiří; Krejčí, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře
Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
2021 - Czech
Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/4. Pro měření konvergencí byl vybrán úsek náraží 3. patra výdušné jámy.\nPředmětem nasazení technologie pozemního laserového skenování bylo zachycení aktuální prostorové situace výdušné jámy na 3. patře dolu ČSM Sever a jejího přilehlého okolí. Skenován byl širší prostor okolí jámy a část výdušné jámy přímo viditelná z úrovně ochozů 3. patra. Skenování bylo realizováno pomocí pozemního laserového skeneru Leica ScanStation C10. Opakované skenování bylo provedeno pomocí pozemního laserového skeneru FARO Focus S350. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining roads and appropriate part of vent shaft on the 3rd floor in the vicinity of the CSM Sever vent shaft. The main reason was to capture spatio-temporal and dynamic changes in relation to the mining of the coalface No. 292 200/4. A section of the embankment of the 3rd floor of the vent shaft was selected for the convergence measurement.\nThe subject of the use of terrestrial laser scanning technology was to capture the current spatial situation of the vent pit on the 3rd floor of the CSM Sever mine and its adjacent surroundings. The wider area around the shaft and the part of the vent shaft directly visible from the level of the galleries of the 3rd floor were scanned. The scanning was performed using a Leica ScanStation C10 laser scanner. The rescanning was performed using a FARO Focus S350 laser scanner. Keywords: convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; vent pit; 3D terrestrial laser scaner Available at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře

Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a ...

Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
Ústav geoniky, 2021

Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva
Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - Czech
Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda průmyslové 3D rentgenové počítačové tomografie. Na základě zobrazení CT řezů jednotlivých zkušebních těles betonu byly identifikovány jeho čtyři základní složky betonu (i) cementový tmel, ii) frakce tvořena ocelářskou struskou, iii) frakce tvořena umělým hutným kamenivem, iv) poslední složka betonu je zastoupena póry). Provedená CT analýza pórovitosti stanovila průměrnou pórovitost vyšetřovaného betonu na úrovni 6,5 ± 1,52%.\n Visualization of the internal structure, evaluation of the structure and basic analysis of porosity on four concrete test specimens were carried out. The non-destructive method of industry 3D X-ray computed tomography was used for the analysis of the test specimens. Based on the CT slices of individual the specimens of concrete, the four basic components of concrete were identified (i) cement binder, ii) fraction formed by steel-making slag, iii) fraction formed by artificial dense aggregate, iv) the last component of concrete is represented by pores). The carried out CT porosity analysis determined the average porosity of the investigated concrete at the level of 6.5 ± 1.52%. Keywords: X-ray CT; porosity analysis; visualization of internal structure of concret Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva

Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda ...

Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases