Number of found documents: 1

Ověřená technologie využití satelitního InSAR pro určování deformací povrchu Země : výzkumný záměr : (č.ú.1.5/2011): dokumentace
Böhm, Ondřej; Talich, Milan
Available in a digital repository NRGL
Ověřená technologie využití satelitního InSAR pro určování deformací povrchu Země : výzkumný záměr : (č.ú.1.5/2011): dokumentace

Böhm, Ondřej; Talich, Milan
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases