Number of found documents: 25
Published from to

Hnízdní podpora a další ochrana sokola stěhovavého v Praze v roce 2014
Dušan Rak
2014 - Czech
Keywords: sokol stěhovavý; Falco peregrinus; Praha; Peregrine Falcon; Falco peregrinus; Prague; ochrana životního prostředí; ornitologie Available in a digital repository NRGL
Hnízdní podpora a další ochrana sokola stěhovavého v Praze v roce 2014

Dušan Rak
Česká společnost ornitologická, 2014

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2013
Česká společnost ornitologická
2014 - Czech
Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2013. Annual Report states basic informations about the Czech Society for Ornithology, its members, representatives and employees; programs, projects and their outcomes in the year 2013. Keywords: Česká společnost ornitologická; ČSO; výroční zpráva; 2013; ornitologie; ochrana přírody; Czech Society for Ornithology; CSO; annual report; 2013; ornithology; nature conservation Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2013

Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2013....

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2014

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2012
Česká společnost ornitologická
2013 - Czech
Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2012. Annual Report states basic informations about the Czech Society for Ornithology, its members, representatives and employees; programs, projects and their outcomes in the year 2012. Keywords: 2013; výroční zpráva; Česká společnost ornitologická; ČSO; 2013; annual report; Česká společnost ornitologická; ČSO; ornitologie; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2012

Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2012....

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2013

Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky
Česká společnost ornitologická
2008 - Czech
Keywords: Jednotný program sčítání ptáků (JPSP); common bird monitoring; ornitologie; metody Available in a digital repository NRGL
Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2008

Metodika JPSP pro nové spolupracovníky
Czech Society for Ornithology
2006 - Czech
Keywords: Jednotný program sčítání ptáků (JPSP); common bird monitoring; ornitologie; metody Available in a digital repository NRGL
Metodika JPSP pro nové spolupracovníky

Czech Society for Ornithology
Česká společnost ornitologická, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases