Number of found documents: 75
Published from to

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – navazující série
Hanslian, David
2014 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává z 8 dílčích zpráv. Počet stran: 15, 17, 18, 15, 17, 17, 18, 16 + přílohy. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 8 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – navazující série

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Kvantitativní odhad úniku polétavého prachu z Dolu Bílina do okolí (etapa 2)
Sokol, Zbyněk; Svoboda, Jaroslav
2013 - Czech
Cílem této studie je výpočet průměrných ročních relativních depozic polétavého prachu na území Dolu Bílina během roku 2012. Relativní depozice jsou vyjádřeny v procentech celkové hmoty prachu, který byl vytvořen v důsledku těžební činnosti. Tyto výpočty byly provedeny pro dvě velikosti prachových částic (PM10, PM2.5) a pro různé typy zdrojů (rypadla, zakladače apod.). Výpočet průměrných ročních relativních depozic byl založen na statistickém zpracování vypočtených depozic pro konkrétní proudové scénáře. Pomocí spočtených proudových scénářů a měření na referenční meteorologické stanici byla vždy nejprve vygenerována virtuální časová řada pro tu veličinu, která byla statisticky zpracovávána. Virtuální časová řada byla zpracována standardními statistickými metodami. The aim of this study was to calculate the relative deposition of dust in the mine Bílina during the year 2012. The relative deposition was expressed in percentage of a total mass of dust that was created as a result of mining activities . These calculations were made for two sizes of dust (PM10 , PM2.5) and for different types of resources excavators, loaders, etc.). The annual average of the relative deposition was obtained by statistical processing of the calculated deposition for various meteorological scenarios. The scenarios were determined using the local meteorological measurements. Keywords: atmosphere; pollution; PM10; PM2.5; boundary layer; high resolution modelling Available at various institutes of the ASCR
Kvantitativní odhad úniku polétavého prachu z Dolu Bílina do okolí (etapa 2)

Cílem této studie je výpočet průměrných ročních relativních depozic polétavého prachu na území Dolu Bílina během roku 2012. Relativní depozice jsou vyjádřeny v procentech celkové hmoty prachu, který ...

Sokol, Zbyněk; Svoboda, Jaroslav
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Kvantitativní odhad úniku polétavého prachu z Dolu Bílina do okolí (etapa 1)
Sokol, Zbyněk; Svoboda, Jaroslav; Pešice, Petr
2012 - Czech
Zpráva popisuje postup prací a získané výsledky při modelování šíření prachu uvnitř dolu Bílina a v jeho blízkém okolí. Byl vyvinut model pro výpočet proudění v dole a okolí s vysokým rozlišením (25 m) a model přenosu prachu a výpočtu koncentrací PM10 a PM2.5. Oba modely byly ověřeny na konkrétních datech. The report describes applied methods and results obtained in modelling the dust spread inside the mine Bílina and its surroundings . We developed a model calculating air flow in the mine and its surrounding area with a horizontal resolution of 25 m and a transfer model calculating the concentration of dust PM10 and PM2.5 . Both models were validated using measured data. Keywords: atmosphere; pollution; PM10; PM2.5; model Available at various institutes of the ASCR
Kvantitativní odhad úniku polétavého prachu z Dolu Bílina do okolí (etapa 1)

Zpráva popisuje postup prací a získané výsledky při modelování šíření prachu uvnitř dolu Bílina a v jeho blízkém okolí. Byl vyvinut model pro výpočet proudění v dole a okolí s vysokým rozlišením (25 ...

Sokol, Zbyněk; Svoboda, Jaroslav; Pešice, Petr
Ústav fyziky atmosféry, 2012

Vliv vleček chladicích věží na počasí a klima
Řezáčová, Daniela; Sokol, Zbyněk; Neumanová, Kateřina; Pešice, Petr
2000 - Czech
Zpráva popisuje vývoj a testovaní modelu vlečky chladicích věží. Model umožňuje hodnotit vliv vleček na meteorologické a klimatologické charakteristiky v oblasti kolem soustavy věží. Report describes the development and testing of the cooling tower plume model. The mathematical model is designed to assess the plume effect on the meteorological and climatological characteristics in the area of the tower system. Available at various institutes of the ASCR
Vliv vleček chladicích věží na počasí a klima

Zpráva popisuje vývoj a testovaní modelu vlečky chladicích věží. Model umožňuje hodnotit vliv vleček na meteorologické a klimatologické charakteristiky v oblasti kolem soustavy věží....

Řezáčová, Daniela; Sokol, Zbyněk; Neumanová, Kateřina; Pešice, Petr
Ústav fyziky atmosféry, 2000

Systém určení orientace pro Modul M; vývojová zpráva. OHA T98-3
Chum, Jaroslav; Vojta, Jaroslav; Czapek, Alexandr; Truhlík, Vladimír
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Systém určení orientace pro Modul M; vývojová zpráva. OHA T98-3

Chum, Jaroslav; Vojta, Jaroslav; Czapek, Alexandr; Truhlík, Vladimír
Ústav fyziky atmosféry, 1998

MAGION 4 dynamics during the period August 1995 - September 1997. OHA T98-2
Tříska, Pavel; Truhlík, Vladimír; Šmilauer, Jan; Chum, Jaroslav; Šimůnek, Jiří
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
MAGION 4 dynamics during the period August 1995 - September 1997. OHA T98-2

Tříska, Pavel; Truhlík, Vladimír; Šmilauer, Jan; Chum, Jaroslav; Šimůnek, Jiří
Ústav fyziky atmosféry, 1998

Vyhodnocení stavu palubních systémů MAGION 5 k 31.12.98. OHA T98-5
Czapek, Alexandr; Chum, Jaroslav; Jiříček, František; Hruška, František; Šimůnek, Jiří; Šmilauer, Jan; Tříska, Pavel
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení stavu palubních systémů MAGION 5 k 31.12.98. OHA T98-5

Czapek, Alexandr; Chum, Jaroslav; Jiříček, František; Hruška, František; Šimůnek, Jiří; Šmilauer, Jan; Tříska, Pavel
Ústav fyziky atmosféry, 1998

Soubor programů pro konverzi dat měření TeLaungmuirovou sondou na družici DE2 z archívu NASA/GSFC. OHA T98-6
Truhlík, Vladimír
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Soubor programů pro konverzi dat měření TeLaungmuirovou sondou na družici DE2 z archívu NASA/GSFC. OHA T98-6

Truhlík, Vladimír
Ústav fyziky atmosféry, 1998

Závěrečná zpráva o činnosti telemetrických systémů družice MAGION 4. OHA T98-1
Hruška, František
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o činnosti telemetrických systémů družice MAGION 4. OHA T98-1

Hruška, František
Ústav fyziky atmosféry, 1998

Spektrální analyzátor vlnových jevů; vývojová zpráva. OHA T98-4
Chum, Jaroslav; Vojta, Jaroslav; Czapek, Alexandr
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Spektrální analyzátor vlnových jevů; vývojová zpráva. OHA T98-4

Chum, Jaroslav; Vojta, Jaroslav; Czapek, Alexandr
Ústav fyziky atmosféry, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases