Number of found documents: 38982
Published from to

Optimalizace parametrů vstřikování programem Varimos
Jan Dostál; vedoucí práce Aleš Ausperger
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou optimalizace procesu vstřikování plastů pomocí softwaru Varimos. Úkolem práce je pomocí softwaru Varimos optimalizovat technologické parametry vstřikování zkušebního výlisku, na základě optimalizací vyrobit zkušební výlisky, digitalizovat je a porovnat s jejich 3D CAD modelem. Cílem je ověřit kvalitu výsledků optimalizací a zhodnotit tak přínos softwaru imos pro průmyslovou praxi. Keywords: vstřikování plastů Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace parametrů vstřikování programem Varimos

Práce se zabývá problematikou optimalizace procesu vstřikování plastů pomocí softwaru Varimos. Úkolem práce je pomocí softwaru Varimos optimalizovat technologické parametry vstřikování zkušebního ...

Jan Dostál; vedoucí práce Aleš Ausperger
Technická univerzita v Liberci, 2015

Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež
Petra Venghová; vedoucí práce Jarmila Sulovská
2015 - Czech
Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež je název diplomové práce, která se snažila o vystižení pojmů souvisejících s dětským čtenářstvím. Jedna kapitola je věnována ilustraci, která je nedílnou součástí knih pro děti a mládež. Zabýváme se i tím, jaké je úloha ilustrace v knihách a jejím vývojem od počátků do současné doby, kdy její tisk je mnohem snadnější než dříve. Součástí práce je také výběr nejznámějších českých ilustrátorů. Cílem práce bylo vyhodnotit vhodně ilustrované knihy pro děti a mládež a jejich možné využití v hodinách českého jazyka, kde byl důraz kladen taktéž na mezipředmětové vztahy. Na konci práce je sestavena kolekce pracovních listů, kde je ukázka, jak se dá s ilustrací pracovat v hodinách českého jazyka konkrétně v šesté třídě základní školy. Keywords: ilustrace; dětské knihy Available to registered users in the Library of TUL
Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež

Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež je název diplomové práce, která se snažila o vystižení pojmů souvisejících s dětským čtenářstvím. Jedna kapitola je věnována ilustraci, která je nedílnou ...

Petra Venghová; vedoucí práce Jarmila Sulovská
Technická univerzita v Liberci, 2015

Konstrukce pohonného systému dopravníku
Stanislav Amler; vedoucí práce Ladislav Ševčík
2015 - Czech
V této práci je proveden návrh pohonného systému pro pásový dopravník. Celý návrh konstrukce je rozdělen do několika částí. V první části je výpočet minimálního výkonu elektromotoru. Pak je zde uveden návrh modulu ozubených kol (čelních a kuželových) se šikmými zuby a výpočet základních rozměrů ozubených kol. Potom je vytvořen návrh klínového řemenu a výpočet jeho délky. Pak je proveden návrh spojek (kotoučová třecí a kuželová třecí). Také je zde uveden výpočet reakcí a bezpečnosti na hřídelích a k tomu související návrh kuželíkových ložisek. Na závěr je zde uveden návrh spojovacích součástí (těsná pera a rovnoboké drážkování). Keywords: pohony Available to registered users in the Library of TUL
Konstrukce pohonného systému dopravníku

V této práci je proveden návrh pohonného systému pro pásový dopravník. Celý návrh konstrukce je rozdělen do několika částí. V první části je výpočet minimálního výkonu elektromotoru. Pak je zde uveden ...

Stanislav Amler; vedoucí práce Ladislav Ševčík
Technická univerzita v Liberci, 2015

Odstranění nerovnováhy obchodní bilance pomocí znehodnocení kurzu: odhad elasticit a platnost Marshallovy-Lernerovy podmínky pro vybranou zemi. Implikace pro firmy s mezinárodním obchodem
Monika Komárková; vedoucí práce Marek Skála
2015 - Czech
Práce se snaží poukázat na význam potřeby zkoumání souvislosti vlivem změny kurzu a vývoje salda obchodní bilance. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů teorie mezinárodního obchodu a ukazatele vnější ekonomické rovnováhy. V praktické části se autor snaží pomocí výpočtů cenových elasticit poptávky po vývozech a dovozech deduktivní metodou ověřit platnost Marshall-Lernerovy podmínky a jejího vlivu na vyrovnávání salda obchodní bilance. Pozornost je zde také věnována analýze historického vývoje kurzu koruny v rámci České republiky, na kterou se veškeré výpočty vztahují. Keywords: mezinárodní obchod; obchodní bilance Available to registered users in the Library of TUL
Odstranění nerovnováhy obchodní bilance pomocí znehodnocení kurzu: odhad elasticit a platnost Marshallovy-Lernerovy podmínky pro vybranou zemi. Implikace pro firmy s mezinárodním obchodem

Práce se snaží poukázat na význam potřeby zkoumání souvislosti vlivem změny kurzu a vývoje salda obchodní bilance. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů teorie mezinárodního obchodu ...

Monika Komárková; vedoucí práce Marek Skála
Technická univerzita v Liberci, 2015

Památník "starému" Liberci
Markéta Maštrlová; vedoucí práce Leona Matějková
2015 - Czech
Diplomová práce Památník "starému" Liberci je uměleckou reakcí na proměnu města Liberce v posledních letech, která je způsobená především nárůstem obchodní plochy v jeho centru. Keywords: památníky Available to registered users in the Library of TUL
Památník "starému" Liberci

Diplomová práce Památník "starému" Liberci je uměleckou reakcí na proměnu města Liberce v posledních letech, která je způsobená především nárůstem obchodní plochy v jeho centru.

Markéta Maštrlová; vedoucí práce Leona Matějková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Na zdi
Jan Vetrák; vedoucí práce Leona Matějková
2015 - Czech
Tématem bakalářské práce je analýza a následný návrh dekorování stěn v interiéru se zaměřením na tapety. V teoretické části práce se analyzuje zdobení stěn od historie po současnost. Dále se v teoretické části řeší estetika stěn a jejich vazby na psychiku a život člověka. V praktické části jsou vytvořené návrhy a výsledná řešení vycházející z pozorování, analýz a závěrů. Keywords: design prostředí; design; dekorace interiérů; tapety Available to registered users in the Library of TUL
Na zdi

Tématem bakalářské práce je analýza a následný návrh dekorování stěn v interiéru se zaměřením na tapety. V teoretické části práce se analyzuje zdobení stěn od historie po současnost. Dále se v ...

Jan Vetrák; vedoucí práce Leona Matějková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Městská knihovna, Kodaň
Barbora Smutná; vedoucí práce Jiří Buček
2015 - Czech
Práce je zadána ve smyslu vypsané mezinárodní architektonické soutěže na řešení nové městské knihovny v Kodani. Knihovna je situována na významné turistické trase na nábřeží, naproti domu Opery, v historické části města. Návrh by měl být mnohem více než tradiční knihovnou. Hledá výraz nového modelu knihovny, který reflektuje tradice a zvyky obyvatel města a zároveň bude dynamickou entitou, digitálním prostorem informací, her a komunitním centrem. Pro obyvatele města Kodaně jsou knihovny nejvýznamnější budovy kulturního života města. Nová lokální knihovna v historickém centru se má stát informačním, společenským a kulturním centrem této městské části. Keywords: městské knihovny; knihovní budovy; architektonické projekty Available to registered users in the Library of TUL
Městská knihovna, Kodaň

Práce je zadána ve smyslu vypsané mezinárodní architektonické soutěže na řešení nové městské knihovny v Kodani. Knihovna je situována na významné turistické trase na nábřeží, naproti domu Opery, v ...

Barbora Smutná; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Revitalizace okolí Anežského kláštera
Anna Podroužková; vedoucí práce Zdeněk Fránek
2015 - Czech
Ideou je vrátit Anežskému klášteru důstojnost a podpořit klášterní charakter místa. přestože klášter slouží dlouhá léta jako galerie středověkého umění. Cílem je přiblížit místo do současnosti / budoucnosti. Rozvinout jej o další vrstvy. Město doroste ke klášteru. Nový blok Na Františku vytvoří ulice, vnitroblok, náměstíčko. Klášter se zapojí do města a neztratí přitom svou jedinečnou zklidněnou izolovanost. Anežský klášter, dnes zapadlý v terénu, dostane zpět svoji ddominanci vytvořením nového ochozu s původní 800 let starou elevací, ze které člověk bude vnímat jeho původní měřítko. Vyroste nový sad a náměstíčko se sochami před kostelem sv. Salvatora. Protáhnutím konventu vznikne nový hlavní vstup do galerie. Protáhnutí ještě zvýrazní samotný konvent a posune hranici kláštera na současnou uliční / nábřežní čáru. Prosklenou přední fasádou nechá vyniknout starou fasádu, do které se zapichuje kovový vstup a výstup z galerie. Předpolí kláštera se stane hlavním vstupem do zahrad. Voda vytvoří klášteru zrcadlo. Keywords: urbanismus; architektonické projekty; kláštery Available to registered users in the Library of TUL
Revitalizace okolí Anežského kláštera

Ideou je vrátit Anežskému klášteru důstojnost a podpořit klášterní charakter místa. přestože klášter slouží dlouhá léta jako galerie středověkého umění. Cílem je přiblížit místo do současnosti / ...

Anna Podroužková; vedoucí práce Zdeněk Fránek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Laboratorní měření tepelné vodivosti látek
Martin Simet; vedoucí práce Václav Dvořák
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována měřícím přístrojům C-Therm a Lambda HFM 436/1E, provedení vlastního měření a vyhodnocení výsledků. V příloze jsou vytvořeny návody na měření pro tyto přístroje. Keywords: tepelná vodivost; laboratoře; měření Available to registered users in the Library of TUL
Laboratorní měření tepelné vodivosti látek

Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována ...

Martin Simet; vedoucí práce Václav Dvořák
Technická univerzita v Liberci, 2015

Výroba a vlastnosti zdravotního prádla pro onkologické pacienty
Kateřina Kalová; vedoucí práce Marie Nejedlá
2015 - Czech
Diplomová práce popisuje užití specializovaných textilií ve zdravotnictví, popisuje jejich vznik, možné uplatnění i konkrétní případy jejich využití. V první části diplomové práce, teoretické, se práce zabývá definicí a rozdělením zdravotnických textilií, sleduje různé metody onkologické léčby s ohledem na možné využití textilií v ní, ale také na statistická data týkající se incidence a léčby onkologických onemocnění. Práce se také věnuje zastoupení konkrétních značek výrobců zdravotního prádla, jejich historií, současností a nabídkou pro českého pacienta. Druhá část práce, praktická, je věnována dotazníkovému šetření, jehož cílem bylo zjistit pohled pacientů na využití zdravotního prádla v jejich konkrétních případech léčby. Součástí praktické části je také rozhovor s jedním pacientem se zaměřením na problematiku protetického prádla. Keywords: zdravotnické textilie; onkologie; osobní prádlo Available to registered users in the Library of TUL
Výroba a vlastnosti zdravotního prádla pro onkologické pacienty

Diplomová práce popisuje užití specializovaných textilií ve zdravotnictví, popisuje jejich vznik, možné uplatnění i konkrétní případy jejich využití. V první části diplomové práce, teoretické, se ...

Kateřina Kalová; vedoucí práce Marie Nejedlá
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases