Number of found documents: 542
Published from to

SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). Testovací vzory umožňují ověření a kalibraci zvětšení, ortogonality a geometrického zkreslení. Příprava kalibračních vzorků využívá mikro litografické techniky přizpůsobené pro zpracování křemíku a dalších související technologické postupy. The study focuses on the research and development of precise calibration samples featuring relief structures. These samples are designed for calibrating parameters in scanning electron microscopes (SEM). The testing patterns enable the verification and calibration of magnification, orthogonality, and geometric distortion. The preparation of calibration specimens utilizes micro lithographic techniques tailored for silicon processing and other relevant technological procedures. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). ...

Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-31: JAXA 2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určeny k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 515-633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references are based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and allow precise locking of the lasers with laser spectroscopy methods. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of laser standards intended for space-related research (515-633 nm wavelengths). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-31: JAXA 2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-08: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly jak technologické postupy pro různé kombinace kovových materiálů s obecnou použitelností, tak i technologické postupy pro konkrétní sestavy. The project aimed to improve permanent joints of metals using electron beam welding technology. The outcomes include general and specific procedures for different metal combinations. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-08: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG

Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly jak technologické postupy pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-17: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav pro kryogeniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřoval na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pomocí technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj metod pro stabilizaci teploty kovových součástí. Výsledkem práce byly specifické technologické postupy vhodné pro určité sestavy. Pro tento projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials made by electron beam welding and the development of procedures for temperature stabilisation of metal parts. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. The project had significant experimental demands. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation; cryogenics Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-17: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav pro kryogeniku

Projekt se zaměřoval na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pomocí technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj metod pro stabilizaci teploty kovových součástí. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-20: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v elektronové mikroskopii. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy. The project aimed to develop permanent joints of metallic materials for electron microscopy using electron beam welding and vacuum brazing and resulted in specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-20: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-21: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v elektronové mikroskopii. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was the research and development of permanent joints of metal components using electron beam welding for automotive. The outcome of the project was technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-21: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení s využitím v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-23: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se zabýval svařováním titanových a hliníkových slitin. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro dané sestavy. The project focused on conducting research and development of permanent joints made of metal materials using electron beam welding to meet the specific requirements of the automotive industry. The research primarily focused on the welding of titanium and aluminium alloys. The project resulted in the development of technological procedures for welding these specific assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-23: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-29: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl výběr vhodného řešení a návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Byl vyroben vzorek, na kterém byla technologie testována. The project involved researching and developing an electric vacuum connector. The project resulted in the design layout of the connector and technology to produce glass seals. The technology was tested on a sample. Keywords: vacuum connector Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-29: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru

Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl výběr vhodného řešení a návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Byl vyroben ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-11: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - antireflexní vrstva
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem. Design of an optical filter with optical properties set by the customer and a deposition of samples by means of electron beam evaporation to verify theoretical calculations. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-11: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - antireflexní vrstva

Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem....

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-13: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - průzor
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem. Design of an optical filter with optical properties set by the customer and a deposition of samples by means of electron beam evaporation to verify theoretical calculations. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-13: Konstrukce a depozice interferenčního filtru - průzor

Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem....

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases