Number of found documents: 215
Published from to

Mineralogické a chemické složení vzorků z Velkolomu Čertovy schody
Bosák, Pavel; Šťastný, Martin; Rohovec, Jan; Matoušková, Šárka
2017 - Czech
Keywords: mineralogy; chemistry; Čertovy schody Quarry Available at various institutes of the ASCR
Mineralogické a chemické složení vzorků z Velkolomu Čertovy schody

Bosák, Pavel; Šťastný, Martin; Rohovec, Jan; Matoušková, Šárka
Geologický ústav, 2017

Revize stavu paleontologických a geomorfologických lokalit na území CHKO Brdy
Žák, Karel; Fatka, O.; Laibl, L.; Mikuláš, Radek
2017 - Czech
Keywords: palaeontology; geomorphology; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Revize stavu paleontologických a geomorfologických lokalit na území CHKO Brdy

Žák, Karel; Fatka, O.; Laibl, L.; Mikuláš, Radek
Geologický ústav, 2017

Kra Maleníku
Bosák, Pavel
2017 - Czech
Keywords: carbonates; sediments; Quaternary Available at various institutes of the ASCR
Kra Maleníku

Bosák, Pavel
Geologický ústav, 2017

Ověření geologických poměrů podél čedičových žil zadržujících povrchové a podzemní vody na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Závěrečná zpráva
Adamovič, Jiří; Ulrych, Jaromír; Rohovec, Jan; Rajlichová, Jana; Peroutka, J.
2017 - Czech
Keywords: basalt; basalt lodes; Kokořín area Available in a digital repository NRGL
Ověření geologických poměrů podél čedičových žil zadržujících povrchové a podzemní vody na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Závěrečná zpráva

Adamovič, Jiří; Ulrych, Jaromír; Rohovec, Jan; Rajlichová, Jana; Peroutka, J.
Geologický ústav, 2017

Ověření přítomnosti kovů na kamenném artefaktu "Mikulovice 1992/001". Závěrečná zpráva.
Jonášová, Šárka
2016 - Czech
Keywords: microscopy; archaeology; metalls Available at various institutes of the ASCR
Ověření přítomnosti kovů na kamenném artefaktu "Mikulovice 1992/001". Závěrečná zpráva.

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2016

Ověření obsahu azbestu v serpentinitu z lokality Castellaccio (Itálie)
Skála, Roman
2016 - Czech
Keywords: serpentinite; rocks; asbestos; macroscopic observation; microscopic observation; electron microscopy; X-ray diffraction; Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Ověření obsahu azbestu v serpentinitu z lokality Castellaccio (Itálie)

Skála, Roman
Geologický ústav, 2016

Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1
Breiter, Karel
2016 - Czech
Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně byly studovány všechny zastižené rudní minerály. Charakter rudních minerálů byl porovnán s daty z centrální části ložiska a z vrtu CS-1. Keywords: geochemistry; petrography; mineralogy; Cínovec Available at various institutes of the ASCR
Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1

Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně ...

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 JO+CHV (Dukovany)
Petružálek, Matěj; Svitek, Tomáš; Svoboda, Libor; Filler, Vlastimil
2016 - Czech
Keywords: rocks; laboratory work; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 JO+CHV (Dukovany)

Petružálek, Matěj; Svitek, Tomáš; Svoboda, Libor; Filler, Vlastimil
Geologický ústav, 2016

Stanovení parametrů Hoek Brownovy obálky smykové pevnosti : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Stanovení parametrů Hoek Brownovy obálky smykové pevnosti : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
2016 - Czech
Keywords: palaomagnetism; rocks; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases