Number of found documents: 75
Published from to

Predikční modely výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na základě modelových výstupů z modelu ALADIN a modelu IFS
Farda, Aleš; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Rajdl, Kamil; Meitner, Jan
2016 - Czech
Byl studován výkon a potenciál denních předpovědí výroby energie z obnovitelných zdrojů na území České republiky. Výzkum byl zaměřen na roli chyb předpovědí jednotlivých numerických předpovědních modelů a byl zkoumán dopad ensemblové metody jako prostředku ke snížení chyby předpovědí s cílem zvýšit ekonomickou hodnotu těchto předpovědí pro konečné uživatele. Performance and potential of daily based forecasts of renewable energy sources power production have been investigated for the Czech Republic. The role of individual numerical weather prediction model errors has been researched and ensemble based technique has been studied as the mean to obtain more precise and reliable results providing a benefit for end users.\n\n Keywords: renewable energy; solar power plants; wind farms; numerical weather prediction; ensemble method Available at various institutes of the ASCR
Predikční modely výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na základě modelových výstupů z modelu ALADIN a modelu IFS

Byl studován výkon a potenciál denních předpovědí výroby energie z obnovitelných zdrojů na území České republiky. Výzkum byl zaměřen na roli chyb předpovědí jednotlivých numerických předpovědních ...

Farda, Aleš; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Rajdl, Kamil; Meitner, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2016

VUMOP – 1601
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek
2016 - Czech
Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP 1601 bylo nasnímání nových oblastí výrazně postižených půdní erozí a ověření metodiky použité při letecké kampani VUMOP 1601. Při snímkování bylo použito celého spektrálního rozsahu FLIS - Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Zadavatel určil zájmové lokality a termíny akvizice dat, tak aby nasnímaná data byla plně využitelná pro následné obrazové analýzy. The object of the hyperspectral campaign VUMOP 1601 was collect a new data from areas with significant affection of soil erosion and verified of the methods from campaign VUMOP 1601. During scanning was used whole spectral range of FLIS – Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Selection of locality and term for aircraft scanning was established according of phenological phases and selected species of crops.\n\n Keywords: soil erosion; hyperspectral campaign; aircraft scanning Available at various institutes of the ASCR
VUMOP – 1601

Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP 1601 bylo nasnímání nových oblastí výrazně postižených půdní erozí a ověření metodiky použité při letecké kampani VUMOP 1601. Při snímkování bylo použito celého ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic
Vačkář, David; Harmáčková, Veronika Zuzana; Sylla, Marta; Grammatikopoulou, Ioanna; Whitham, Charlote; Emmer, Adam; Pártl, Adam
2016 - English
The report summarises the activities conducted within the project “Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic”. The project was led by the Department of Human Dimensions of Global Change, Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, with support from the Czech-UNDP Trust Fund (CTF). This 6-month project worked closely with several key stakeholders in the Kyrgyz Republic including primarily: The National Statistical Committee (NSC), The State Agency for Environment Protection and Forestry (SAEPF) and the United Nations Development Programme (UNDP). The aims of the project were to build capacity for experimental ecosystem accounting (SEEA EEA) in the form of three stakeholder consultation workshops and continuous project collaboration with Kyrgyz partners and experts, mapping and mobilizing available data sources for SEEA EEA, and compiling pilot experimental ecosystem accounts for the Kyzyl Unkur leshoz in collaboration with project partners in the Kyrgyz Republic. Keywords: Ecosystem accounting; environmental statistics; ecosystem services; capacity building; stakeholder consultation Available at various institutes of the ASCR
Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic

The report summarises the activities conducted within the project “Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic”. The project was led by the Department of Human Dimensions of ...

Vačkář, David; Harmáčková, Veronika Zuzana; Sylla, Marta; Grammatikopoulou, Ioanna; Whitham, Charlote; Emmer, Adam; Pártl, Adam
Ústav výzkumu globální změny , 2016

ÚPOL Rudice – 1602
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš; Fabiánek, Tomáš
2016 - Czech
Účelem hyperspektrální kampaně ÚPOL Rudice 1602 bylo nasnímání dat pro stanovení půdních vlastností. Při snímkování bylo použito senzorů CASI1500 a SASI600 z FLIS - Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Zadavatel určil zájmové lokality a termíny akvizice dat, tak aby nasnímaná data byla plně využitelná pro následné obrazové analýzy. The object of the hyperspectral campaign UPOL Rudice 1602 was collect data for estimation of soil parameters. During scanning was used sensors CASI1500 and SASI600 from FLIS – Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Selection of locality and term for aircraft scanning was established according of vegetation cover status. Keywords: hyperspectral data; soil parametrs; aircraft scanning Available at various institutes of the ASCR
ÚPOL Rudice – 1602

Účelem hyperspektrální kampaně ÚPOL Rudice 1602 bylo nasnímání dat pro stanovení půdních vlastností. Při snímkování bylo použito senzorů CASI1500 a SASI600 z FLIS - Flying Laboratory of Imaging ...

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš; Fabiánek, Tomáš
Ústav výzkumu globální změny , 2016

VÚMOP- Pesticidy
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš
2015 - Czech
Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP Pesticidy bylo využi leteckého snínímkování na detekci obsahu vybraných druhů pesticidů v zemědělsky využívaných půdách. Při snímkování bylo použito FLIS - Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy ve VNIR a VTIR spektrálním rozsahu. Zadavatel určil zájmové lokality a termíny akvizice dat, tak aby nasnímaná data byla plně využitelná pro následné obrazové analýzy. The object of the hyperspectral campaign VUMOP Pesticidy was used remote sensing to determination of selected pesticides in agriculture soils. During scanning was used FLIS – Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy in VNIR and VTIR spectral range. Selection of locality and term for aircraft scanning was established according of subsequent application Keywords: hyperspectral data; agriculture soils; pesticides Available at various institutes of the ASCR
VÚMOP- Pesticidy

Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP Pesticidy bylo využi leteckého snínímkování na detekci obsahu vybraných druhů pesticidů v zemědělsky využívaných půdách. Při snímkování bylo použito FLIS - Flying ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Odborné analýzy lesnicko-hospodářské, klimatologické, pedologické a zemědělské pro účely komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině
Trnka, Miroslav
2015 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva vypracovaná v rámci smluvní spolupráce se společností EKOTOXA s. r. o. podává přehled o zpracování lesnicko-hospodářských, klimatologických, pedologických a zemědělských odborných analýz a obsahuje nejdůležitější výstupy relevantní pro JMK, kdy se zabývá vymezením nejzranitelnějších oblastí, rizikem ohrožení suchem, dopady na prekurzory zemědělské produktivity a změnou lokací výrobních oblastí. Zpráva navazuje na dřívější zprávu hodnotící dopady očekávaných klimatických podmínek na základě 5 vybraných globálních cirkulačních modelů (GCM) pro dva emisní scénáře a období 2021-2040. The general research report created in contracted cooperation with ECOTOXA s. r. o. provides an overview of forestry, climatological, pedological and agricultural expert analyses and contains the outcomes most relevant for the South Moravian Region. It deals with the specification of the most vulnerable areas, drought risks, impacts on agricultural productivity precursors, and displacement of the production areas. The report is closely related to the previous report dealing with impacts anticipated climatic conditions based on 5 selected Global Circulation Models for two emission scenarios and the period from 2021 to 2040. Keywords: impacts of climate change; drought; South-Moravian region Available at various institutes of the ASCR
Odborné analýzy lesnicko-hospodářské, klimatologické, pedologické a zemědělské pro účely komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

Souhrnná výzkumná zpráva vypracovaná v rámci smluvní spolupráce se společností EKOTOXA s. r. o. podává přehled o zpracování lesnicko-hospodářských, klimatologických, pedologických a zemědělských ...

Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR
Trnka, Miroslav; Žalud, Zdeněk; Vačkář, David; Hubatová, Marie; Sylla, Marta; Emmer, Adam
2015 - Czech
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR obsahuje zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu/sektorech prezentovaných ve Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, včetně ekonomických analýz. The complex study of impacts, vulnerability and risks related to climate change in the Czech Republic focuses on an assessment of expected effects of climate change within particular areas of interest and sectors represented in the Czech climate change adaptation strategy, including economic analyses. Keywords: climate change; adaptation measurement; the economic aspects of climate change Available at various institutes of the ASCR
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR obsahuje zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu/sektorech ...

Trnka, Miroslav; Žalud, Zdeněk; Vačkář, David; Hubatová, Marie; Sylla, Marta; Emmer, Adam
Ústav výzkumu globální změny , 2015

VUMOP – 1504
Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek; Hanuš, Jan
2015 - Czech
Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP 1504 bylo nasnímání nových oblastí výrazně postižených půdní eropzí a ověření metodiky použité při letecké kampani VUMOP 2015. Při snímkování bylo použito celého spektrálního rozsahu FLIS - Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Zadavatel určil zájmové lokality a termíny akvizice dat, tak aby nasnímaná data byla plně využitelná pro následné obrazové analýzy. The object of the hyperspectral campaign VUMOP 1504 was collect a new data from areas with significant affection of soil erosion and verified of the methods from campaign VUMOP 2015. During scanning was used whole spectral range of FLIS – Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Selection of locality and term for aircraft scanning was established according of phenological phases and selected species of crops. Keywords: hyperspectral data agriculture; water regime Available at various institutes of the ASCR
VUMOP – 1504

Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP 1504 bylo nasnímání nových oblastí výrazně postižených půdní eropzí a ověření metodiky použité při letecké kampani VUMOP 2015. Při snímkování bylo použito celého ...

Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek; Hanuš, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Polkovice 2015
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek
2015 - Czech
Účelem hyperspektrální kampaně Polkovice 2015 byla aplikace dálkového průzkumu ve výzkumu vodního režimu zemědělských plodin. Zadavatel určil zájmovou lokalitu a termíny akvizice dat, tak aby byly zachyceny zájmové hospodářské plodiny v patřičné fenologické fázi. The object of the hyperspectral campaign Polkovice 2015 was the aplication of remote sensing to research of water regime in agricultural crops. Selection of locality and term for aircraft scanning was established according of phenological phases and selected species of crops. Keywords: hyperspectral data agriculture; water regime Available at various institutes of the ASCR
Polkovice 2015

Účelem hyperspektrální kampaně Polkovice 2015 byla aplikace dálkového průzkumu ve výzkumu vodního režimu zemědělských plodin. Zadavatel určil zájmovou lokalitu a termíny akvizice dat, tak aby byly ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek
Ústav výzkumu globální změny , 2015

VUMOP - 1501
Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek; Hanuš, Jan
2015 - Czech
Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP 1501 byla aplikace dálkového průzkumu na identifikaci půdní eroze na zemědělsky využívaných půdách. Při snímkování bylo použito celého spektrálního rozsahu FLIS - Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Zadavatel určil zájmové lokality a termíny akvizice dat, tak aby nasnímaná data byla plně využitelná pro následné obrazové analýzy. The object of the hyperspectral campaign VUMOP 1501 was the application of remote sensing to research of soil erosion in agricultural. During scanning was used whole spectral range of FLIS – Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy. Selection of locality and term for aircraft scanning was established according of subsequent application. Keywords: hyperspectral data agriculture; water regime Available at various institutes of the ASCR
VUMOP - 1501

Účelem hyperspektrální kampaně VUMOP 1501 byla aplikace dálkového průzkumu na identifikaci půdní eroze na zemědělsky využívaných půdách. Při snímkování bylo použito celého spektrálního rozsahu FLIS - ...

Fabiánek, Tomáš; Pivovarník, Marek; Hanuš, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases