Number of found documents: 542
Published from to

SMV-2023-47: PBS_DLT_Picoobrob
Mrňa, Libor; Novotný, Jan
2023 - Czech
Ověření možností výroby zadaných dílců z austenitické nerezi 1.4541 laserovým pikosekundovým mikroobráběním. Verification of the production possibilities of specified parts from austenitic stainless steel 1.4541 by laser picosecond micromachining. Keywords: picoseconde micromachining Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-47: PBS_DLT_Picoobrob

Ověření možností výroby zadaných dílců z austenitické nerezi 1.4541 laserovým pikosekundovým mikroobráběním....

Mrňa, Libor; Novotný, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-52: Úplný servis Dewarových nádob na kapalné hélium
Srnka, Aleš; Krejčí, Pavel
2023 - Czech
Optimalizace provozu Dewarových nádob s důrazem na jeho ekonomickou výhodnost a bezpečnost provozu při neustále se měnících provozních stavech. Jsou sledovány všechny podstatné údaje a způsob využití je optimalizován na co nejmenší ztráty. K činnosti jsou využívány dlouholeté zkušenosti v oblasti kryogenní techniky a vybavení speciálními kryogenními přístroji. The goal of the research is optimalization of operation of Dewar vessels with economical profitability and security during permanent changes of operating conditions. All important data are tracked for a long time and using is optimalized to achieve the smallest loses. We use long time know-how in the field of cryogenics and our specialized cryogenics equipments and apparatuses. Keywords: Dewar vessel; helium evaporation; vacuum leakage Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-52: Úplný servis Dewarových nádob na kapalné hélium

Optimalizace provozu Dewarových nádob s důrazem na jeho ekonomickou výhodnost a bezpečnost provozu při neustále se měnících provozních stavech. Jsou sledovány všechny podstatné údaje a způsob využití ...

Srnka, Aleš; Krejčí, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-63: Odměřovací interferometrické systémy
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové délce 633 nm. Odměřovací systémy jsou určeny do zařízení vyžadující přesnost měření v řádech nanometrů. The contract research was focused on the development of multi-axis measuring systems using the most accurate method of measurement based on the principle of laser radiation interference. The basic reference is a laser source with a wavelength of 633 nm. Measuring systems are intended for devices requiring measurement accuracy in the order of nanometers. Keywords: laser source; measurement of lenght; laser interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-63: Odměřovací interferometrické systémy

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-14: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy pro avioniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřil na výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem byly navržené uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných spojů, které byly následně uskutečněny. Tyto průchodky prošly úspěšnými testy. Projekt vyžadoval úpravu některých technologických postupů, aby bylo možné získat průchodky s požadovanými vlastnostmi. The project focused on researching and developing an electric hermetic feedthrough. The outcome of the project was the successful design of the feedthrough and the accompanying glass seal production technology. The designed feedthroughs were then tested successfully. Throughout the project, there was a need to modify certain technological steps to achieve the desired feedthrough parameters. Keywords: hermetic feedthrough Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-14: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy pro avioniku

Projekt se zaměřil na výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem byly navržené uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných spojů, které byly následně uskutečněny. Tyto ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. Výsledkem projektu byly ověřené technologické postupy pro značně tvarově a materiálově rozmanité strojní sestavy. The subject of the project was the development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing for instrumentation. The project resulted in a set of proven technological procedures that could be applied to various assemblies with different shapes and materials. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; instrumentation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku

Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-26: Vývoj svařování zirkoniové slitiny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was the research and development of permanent joints of zirconium alloys by electron beam welding for the needs of the nuclear industry. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies verified by the test series. Keywords: electron beam welding; zirconium alloy; nuclear research Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-26: Vývoj svařování zirkoniové slitiny

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-27: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Výsledkem projektu byl technologický postup pro dané sestavy. The subject of the project was the research and development of permanent joints of metal components using electron beam welding for automotive. The outcome of the project was technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-27: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-09: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření reprodukovatelnosti. Konkrétně se jedná o LowPass-, HighPass- a BandPass-filtry, dichroická zrcadla, filtry korigující spektrální průběh propustnosti, antireflexní vrstvy, děliče apod. pro různé úhly dopadu světla. A study of the possibilities of optical filters production. The optical properties of the filters must comply with those required by the customer. Theoretical calculations are verified by depositing a series of samples by means of electron beam evaporation. In particular, low pass and high pass filters, dichroic mirrors, spectral transmittance correcting filters, antireflective coatings and beam splitters for various angles of incidence will be tested. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-09: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav

Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření ...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-10: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Studium spektrálních vlastností systémů interferenčních tenkých vrstev a výzkum a modelování možností realizace optických vrstev pro komponenty optických přístrojů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření reprodukovatelnosti. Konkrétně se jedná o širokopásmové antireflexní vrstvy, širokopásmová zrcadla a různé typy dichroických filtrů. A study of the possibilities of optical filters production. The optical properties of the filters must comply with those required by the customer. Theoretical calculations are verified by depositing a series of samples by means of electron beam evaporation. In particular, broadband antireflective coatings, broadband mirrors and various dichroic filters will be tested. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-10: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel

Studium spektrálních vlastností systémů interferenčních tenkých vrstev a výzkum a modelování možností realizace optických vrstev pro komponenty optických přístrojů splňujících zadané spektrální ...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-12: Konstrukce a depozice interferenčních filtrů - laserových brýlí
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem. Design of an optical filter with optical properties set by the customer and a deposition of samples by means of electron beam evaporation to verify theoretical calculations. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-12: Konstrukce a depozice interferenčních filtrů - laserových brýlí

Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem....

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases