Number of found documents: 215
Published from to

Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
2016 - Czech
Keywords: geomechanics; research report Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Keywords: rocks; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko
Žák, Karel
2016 - Czech
Keywords: mining history; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko

Žák, Karel
Geologický ústav, 2016

Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku III
Jonášová, Šárka
2015 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; middle ages; medieval archaeology Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku III

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2015

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 - Dukovany : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2015 - Czech
Spolupracovali: Ing. Libor Svoboda, Vlastimil Filler, Vlastimil Nemejovský. Keywords: rocks testing; research report; elastic moduls Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 - Dukovany : závěrečná zpráva

Spolupracovali: Ing. Libor Svoboda, Vlastimil Filler, Vlastimil Nemejovský.

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2015

Magnetostratigrafie lomských a libkovických vrstev: vrt HK772 : zpráva za rok 2015
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
2015 - Czech
Keywords: magnetostratigraphy; palaeomagnetism; research report Available at various institutes of the ASCR
Magnetostratigrafie lomských a libkovických vrstev: vrt HK772 : zpráva za rok 2015

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2015

Izotopové složení uhlíku v HCO.sup.3./sup. a CO.sup.2./sup. v roztoku v zaplavené části Hranické propasti a izotopové složení uhlíku a kyslíku specifických typů speleotém (raftů)
Žák, Karel
2015 - Czech
Keywords: speleothems; karst; geochemistry Available at various institutes of the ASCR
Izotopové složení uhlíku v HCO.sup.3./sup. a CO.sup.2./sup. v roztoku v zaplavené části Hranické propasti a izotopové složení uhlíku a kyslíku specifických typů speleotém (raftů)

Žák, Karel
Geologický ústav, 2015

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly
Breiter, Karel
2015 - Czech
Keywords: granite; mineralogy; petrography Available in a digital repository NRGL
Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2015

Mineralogické zhodnocení sedimentů z Celní jeskyně (Krkonoše)
Šťastný, Martin
2015 - Czech
Keywords: mineralogy; sediments; caves Available at various institutes of the ASCR
Mineralogické zhodnocení sedimentů z Celní jeskyně (Krkonoše)

Šťastný, Martin
Geologický ústav, 2015

Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku II
Jonášová, Šárka
2015 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; middle ages; medieval archaeology Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku II

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases