Number of found documents: 542
Published from to

SMV-2023-46: VUT_FSI_mikrostruktury
Mrňa, Libor; Novotný, Jan
2023 - Czech
Mikrostrukturování povrchu dodaných vzorků pomocí pikosekundového mikroobrábění. Microstructuring of the surface of the supplied samples using picosecond micromachining. Keywords: picoseconde micromachining; microstructuring Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-46: VUT_FSI_mikrostruktury

Mikrostrukturování povrchu dodaných vzorků pomocí pikosekundového mikroobrábění.


Microstructuring of the surface of the supplied samples using picosecond micromachining.

Mrňa, Libor; Novotný, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-32: LPP 3LIF
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro výzkum laserem indukované fluorescence a laserové spektroskopie. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for laser-induced fluorescence and laser spectroscopy research. These optical references are based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases. Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-32: LPP 3LIF

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro výzkum laserem indukované fluorescence a laserové spektroskopie. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-02: Reliéfní optické prvky pro tvarování světelných svazků
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2023 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti reliéfních optických prvků pro tvarování světelných svazků, metrologie vzorků reliéfních optických prvků s využitím různých mikroskopických technik s ohledem na analýzu degradací reliéfu ve výrobních procesech, poradenství v oblasti litografických procesů se zaměřením na zápis elektronovým svazkem a následné replikační procesy. Návrh a optimalizace mikrooptických struktur pro různé konfigurace projektorových osvětlovacích systémů, metrologie vybraných optických mikrostrukturovaných reliéfů a analýza optické funkce, optimalizaci materiálů pro replikaci mikrooptických struktur, poradenství v oblasti replikace hlubokých mikrooptických prvků na různé optické povrchy. Research and development in the field of relief optical elements for shaping light bundles, metrology of samples of relief optical elements using various microscopic techniques with regard to analysis of relief degradation in production processes, consulting in the field of lithographic processes focusing on electron beam and subsequent replication processes. Design and optimization of microoptic structures for various configurations of projector lighting systems, metrology of selected optical microstructured reliefs and optical function analysis, optimization of materials for replication of microoptical structures, consulting in the field of replication of deep microoptic elements for various optical surfaces. Keywords: relief optical elements; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-02: Reliéfní optické prvky pro tvarování světelných svazků

Výzkum a vývoj v oblasti reliéfních optických prvků pro tvarování světelných svazků, metrologie vzorků reliéfních optických prvků s využitím různých mikroskopických technik s ohledem na analýzu ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-04: Šablona pro bio–aplikace připravená elektronovou litografií
Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Kopal, Jaroslav
2023 - Czech
Výzkumné a vývojové práce na technologii přípravy vzorků šablony pro bio–aplikace a realizaci otisků. Research and development of template samples for bio–applications and the realization of replicas. Keywords: e–beam lithography; templates and replicas Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-04: Šablona pro bio–aplikace připravená elektronovou litografií

Výzkumné a vývojové práce na technologii přípravy vzorků šablony pro bio–aplikace a realizaci otisků....

Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Kopal, Jaroslav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-07: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro vakuovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vakuového pájení pro vakuové měrky. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was the further development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing for vacuum gauges. The result of the project was specific technological processes for given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; vacuum gauges Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-07: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro vakuovou techniku

Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vakuového pájení pro vakuové měrky. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-24: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding and vacuum brazing. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; pressworking Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-24: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-25: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro vakuové konektory využívané v jaderném výzkumu. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů. The subject of the project was the research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for vacuum feedthroughs utilised in nuclear research. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies of vacuum connectors. Keywords: electron beam welding; feedthroughs; nuclear research Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-25: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro vakuové konektory využívané v jaderném výzkumu. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-28: Vývoj svařovacích technologií pro héliové expanzní turbíny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro héliové expanzních turbíny s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu jsou technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was the further development of permanent joints of metallic materials for helium expansion turbines using electron beam welding. The project results are technological processes for specific assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; helium expansion turbines Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-28: Vývoj svařovacích technologií pro héliové expanzní turbíny

Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro héliové expanzních turbíny s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu jsou ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-39: Kontrolér pro sondu k odměřování vzdáleností
Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Čížek, Martin; Pavelka, Jan; Hucl, Václav
2023 - Czech
Odměřování pomocí laserového interferometru se řadí mezi nejpřesnější druhy měření vzdáleností. Aby tohoto cíle bylo dosaženo je potřeba mít nejen přesný laserový zdroj, interferometr a i kontrolér, který zajistí správný záznam a vyčítání potřebných dat. Smluvní výzkum „Kontrolér pro sondu na odměřování vzdáleností“ byl zaměřen na realizaci právě takového kontroléru. Kontrolér obsahuje několik obslužných modulů, které zajišťují správný záznam a vyčítání změřených dat a k tomu dané příslušenství. Kontrolér jednak zaznamenává a vyčítá data z laserového interferometru a druhak data z modulu, který snímá parametry atmosféry, které jsou potřebné ke stanovení měřené vzdálenosti. Measurements using a laser interferometer are among the most accurate types of distance measurements. In order to achieve this goal, it is necessary not only to have a precise laser source and an interferometer but also a controller, which ensures the correct recording and reading of the experimental data. The contract research „Controller for a distance measuring probe“ was focused on the realization of such a controller. The controller contains several service modules which ensure correct recording and reading of measured data and several related accessories. It reads and records data from a laser interferometer and also from a module which records atmospheric data necessary for the measured distance determination. Keywords: electronics; measurement of light; controller; interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-39: Kontrolér pro sondu k odměřování vzdáleností

Odměřování pomocí laserového interferometru se řadí mezi nejpřesnější druhy měření vzdáleností. Aby tohoto cíle bylo dosaženo je potřeba mít nejen přesný laserový zdroj, interferometr a i kontrolér, ...

Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Čížek, Martin; Pavelka, Jan; Hucl, Václav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-44: Mauting_lasvar119
Mrňa, Libor; Horník, Petr
2023 - Czech
Vývoj technologie laserového svařování pro tepelný výměník A1177164.00. Development of laser welding technology of a given exchanger A1177164.00. Keywords: laser welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-44: Mauting_lasvar119

Vývoj technologie laserového svařování pro tepelný výměník A1177164.00.


Development of laser welding technology of a given exchanger A1177164.00.

Mrňa, Libor; Horník, Petr
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases