Number of found documents: 215
Published from to

Chemický průzkum renesančních skel II
Jonášová, Šárka
2015 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; renaissance Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum renesančních skel II

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2015

Neředín - výplň příkopu
Lisá, Lenka
2015 - Czech
Zpráva není volně šiřitelná. Keywords: micromorphology; geoarchaeology Available at various institutes of the ASCR
Neředín - výplň příkopu

Zpráva není volně šiřitelná.

Lisá, Lenka
Geologický ústav, 2015

Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva
Čížková, Kristýna; Elbra, Tiiu; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
2015 - Czech
Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění magnetomineralogických vlastností. Ve vzorcích byly identifikovány minerály s vysokou i nízkou koercivitou. Podařilo se interpretovat kritické teploty některých magnetických minerálů. Keywords: limesones; magnetomineralogy; Devonian Available in a digital repository NRGL
Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva

Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění ...

Čížková, Kristýna; Elbra, Tiiu; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
Geologický ústav, 2015

Geochemická a petrograficko-mineralogická charakteristika vzorků z archivních vrtů v oblasti Cínovce
Breiter, Karel
2015 - Czech
Keywords: petrography; mineralogy; geochemistry; granitoides Available in a digital repository NRGL
Geochemická a petrograficko-mineralogická charakteristika vzorků z archivních vrtů v oblasti Cínovce

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2015

Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2015
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
2015 - Czech
Keywords: palaeomagnetism; rocks; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2015

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2015

Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku I
Jonášová, Šárka
2015 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; middle ages; medieval archaeology Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku I

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2015

Měření akustické emise a axiálního napětí způsobených ohříváním 2 horninových vzorků ze štoly Josef M-Z SP-47 za zvyšující se teploty v rozsahu 20-200° : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš
2014 - Czech
Výsledky uvedené ve zprávě nejsou volně šiřitelné do 1. 7. 2015. Keywords: geophysics; tonalite; Mokrsko Available at various institutes of the ASCR
Měření akustické emise a axiálního napětí způsobených ohříváním 2 horninových vzorků ze štoly Josef M-Z SP-47 za zvyšující se teploty v rozsahu 20-200° : závěrečná zpráva

Výsledky uvedené ve zprávě nejsou volně šiřitelné do 1. 7. 2015.

Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš
Geologický ústav, 2014

Palaeomagnetic research of cave fill in Hermanshöhle, Austria : final report
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Mock, A.
2014 - English
Zpráva je volně šiřitelná od roku 2015. Anotace: Detailed paleomagnetic analysis of sedimentary profile at Teichkluft showed that sediments are characterized by varying magnetic susceptibilities and NRM with increasing tendency of anisotropy parameter with increase of susceptibility. The component analysis identified 2 short R polarity intervals (0.41 m; 2.19–2.26 m) within samples with the N polarity. Rock magnetic and AMS measurements indicated mostly the presence of oblate, low coercivity magnetic fraction, presumably magnetite. However, the R polarity interval (2.19–2.26 m) revealed also other, higher coercivity fraction (maybe due to hematite/goethite content). The identity of this fraction is still unknown. The R polarity interval in 0.41 m represents a geomagnetic excursion without any doubt. The sedimentary profile with the R polarity interval in 0.41 m must be older than 162.7 ± 3.9 ka old topmost speleothem. The paleomagnetic directions (D, I) are very close to the present magnetic field. Therefore we assume deposition of studied sediments within the Brunhes chron (<780 Ka) and the excursion may be correlated with Jamaica-Pringle Falls (205–215 ka) or Calabrian Ridge 1 excursions (315–325 ka; Langereis et al. 1997). Other Th/U date was obtained at the tourist trail opposite to Teichkluft entrance (ca 495 ka +67/-41 ka) in an altitude corresponding to the top of the Teichkluft profile. This might indicate that the Teichkluft was completely or nearly completely filled twice (before 163 and ca 495 ka) and once completely excavated (between ca 205/325 and ca 495 ka). The fragments of cuticle of ring-like shape at the level of 2.30 m belongs to attemsiid millipedes. The probability that fragments represent Polyphematia moniliformis (Latzel, 1884; Diplopoda: Chordeumatida: Attemsiidae) known in the cave is high. It is supposed they are Tertiary relict (Mock and Tajovský 2008). It is not detected, if fragments represent relics of recent/subrecent animal Keywords: caves; paleomagnetic research; Hermannshöhle, Austria Available in a digital repository NRGL
Palaeomagnetic research of cave fill in Hermanshöhle, Austria : final report

Zpráva je volně šiřitelná od roku 2015. Anotace: Detailed paleomagnetic analysis of sedimentary profile at Teichkluft showed that sediments are characterized by varying magnetic susceptibilities and ...

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Mock, A.
Geologický ústav, 2014

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - Dukovany : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2014 - Czech
Spolupracovali: Martina Tejnecká Englmaierová a Vlastimil Nemejovský. Výsledky laboratorních zkoušek jsou považovány za důvěrné a jakožto takové nesmějí být poskytnuty třetím stranám či jakkoliv jinak publikovány bez výslovného souhlasu objednatele. Keywords: rocks; elastic moduls; NJZ EDU - Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - Dukovany : závěrečná zpráva

Spolupracovali: Martina Tejnecká Englmaierová a Vlastimil Nemejovský. Výsledky laboratorních zkoušek jsou považovány za důvěrné a jakožto takové nesmějí být poskytnuty třetím stranám či jakkoliv ...

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2014

Stanovení obálky smykové pevnosti a deformačních modulů triaxiální zkouškou na vzorcích tonalitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47 : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš; Svitek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: geophysics; tonalite; Mokrsko Available at various institutes of the ASCR
Stanovení obálky smykové pevnosti a deformačních modulů triaxiální zkouškou na vzorcích tonalitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47 : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš; Svitek, Tomáš
Geologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases