Number of found documents: 2561
Published from to

Občané o konfliktu v Sýrii – prosinec 2018
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V prosincovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jaké jsou jejich postoje k různým formám možného zapojení České republiky do řešení tamní situace a jak vnímají dopad syrské situace na českou, evropskou a světovou bezpečnost. In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre focused on the conflict in Syria. The survey examined how Czech public is interested in the story of Syria's conflict, what Czech citizens think of some possibilities for the Czech Republic to participate in the process of resolving the situation in Syria and how they perceive the impact of the conflict on Czech, European and global safety. Keywords: Syria; war conflict Fulltext is available at external website.
Občané o konfliktu v Sýrii – prosinec 2018

V prosincovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2019
Spurný, Martin
2019 - Czech
V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli. The Public Opinion Research Centre in its October survey examined how Czech citizens perceive the financial situation of their households. They evaluated whether it is difficult to make ends meet with their earnings, but also talked about attitudinal feeling of poverty. 9% of citizens indicated their household to be rich, whilst 24% considered it to be poor. 66% of respondents regard their household as neither rich nor poor. Problems with current budget of their household were stated by 44% of respondents, on the other hand 54% said they have no problems with budget of the household. Keywords: economic situation; living standard; household Fulltext is available at external website.
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2019

V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2019

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. According to the October 2019 survey of CVVM, 52% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 35% view it as neither good nor bad, and 12% consider it to be bad. Keywords: economic situation; living standard; household Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2019

V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. In October 2019 Public Opinion Research Centre's survey investigated views of Czech citizens on some social conditions. Keywords: social conditions; financial situation; health care Fulltext is available at external website.
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2019

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Důvěra ústavním institucím v listopadu 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v listopadu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. In November 2019 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: constitutional institutions; Chambers of Parliament; President; Government; Regional Councils Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v listopadu 2019

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v listopadu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Důvěra vybraným institucím – říjen a listopad 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v říjnu a listopadu 2019 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Říjnové šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, České národní bance, Úřadu pro ochranu osobních údajů, veřejným vysokým školám a Akademii věd České republiky. V listopadovém výzkumu byla obdobným způsobem měřena důvěra vůči Bezpečnostní informační službě (BIS), Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). In October and November 2019 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in some institutions including the Ombudsman, the Constitutional Court, the Supreme Audit Office, the Czech National Bank, the Office for Personal Data Protection, the Czech Academy of Sciences, public universities, the Supreme State Prosecutor, the Security information service (BIS), and the National Office for Information and Cyber Security (NÚKIB). Keywords: Ombudsman; Constitutional Court; Supreme Audit Office; National Bank; Office for Personal Data Protection; Czech Academy of Sciences; upreme State Prosecutor; BIS; NÚKIB Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím – říjen a listopad 2019

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v říjnu a listopadu 2019 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Říjnové šetření konkrétně zjišťovalo ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Stakeholder consultation: needs assessment
Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
2019 - English
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It presents an overview of the results of 1) quantitative survey and 2) qualitative interviews mapping the training needs of different target audiences (HR managers, management of research performing organizations, gender trainers and experts, researchers) to help tailor the future capacity-building programme to their needs. Keywords: Higher education; research; gender Available at various institutes of the ASCR
Stakeholder consultation: needs assessment

The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation ...

Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
Sociologický ústav, 2019

Občané ČR o budoucnosti EU a dopadech odchodu Velké Británie z EU – duben 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V dubnu 2019 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy. tohoto bloku jsme zařadili také otázku, ve které nás zajímalo, jaký dopad bude mít podle českých občanů odchod Velké Británie z Evropské unie, tzv. Brexit, pro samotnou Velkou Británii, pro Evropskou unii jako celek a pro Českou republiku. Důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy vyjádřilo 46 % českých občanů, srovnatelný podíl respondentů (43 %) ovšem v budoucnost sjednocené Evropy nevěří. Nejčastěji lidé zastávají názor, že úroveň integrace EU by do budoucna měla zůstat na stávající úrovni (47 %), mínění ve prospěch oslabení (24 %) integrace EU převládá nad názorem, že by se integrace EU měla posilovat (18 %). Co se týká míry zapojení České republiky do EU, nejvíce dotázaných (44 %) je pro zachování stávající míry zapojení ČR do EU, názory ve prospěch posílení či oslabení jsou vyrovnané (24 % shodně pro posílení i oslabení). Česká veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii, Evropskou unii jako celek i na Českou republiku budou nepříznivé. In April 2019 Public Opinion Research Centre focused on opinion to the level of integration of EU a the role of Czech Republic in this process. We were also interested about Czech public's opinions to the future of the of the united Europe. The part of this survey was also question about the impact of the UK leaving the EU. Keywords: Great Britain; Brexit; European Union Fulltext is available at external website.
Občané ČR o budoucnosti EU a dopadech odchodu Velké Británie z EU – duben 2019

V dubnu 2019 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Hodnocení evropské integrace – duben 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
V dubnu 2019 byly do výzkumu veřejného mínění jako každý rok zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Zaměřili jsme se také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky a v jejich vlastním zájmu. In the opinion poll carried out in April 2019 by the Public Opinion Research Centre, questions regarding attitudes of Czech citizens towards integration in the EU were included. More specifically, the questionnaire asked surveyors about their opinion on values of democracy, equality, collaboration, tolerance, fairness, and solidarity being successfully exercised in the EU. Furthermore, respondents were asked about their views on economic, political, cultural, defense and ecological integration in the European Union. Lastly, attention was given to the belief that the EU decisions are in the interest of the Czech Republic and of the people like themselves. Keywords: Integration; democracy; European Union Fulltext is available at external website.
Hodnocení evropské integrace – duben 2019

V dubnu 2019 byly do výzkumu veřejného mínění jako každý rok zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Občané o přijetí eura a dopadech členství ČR v EU – duben 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny a názory na dopady členství ČR v Evropské unii v různých oblastech. According to the April survey of Public Opinion Research Centre, only 20% of Czech citizens approve the adoption of euro as legal tender in the Czech Republic, 75% oppose it. The most positively influenced area by EU membership of the Czech Republic according to Czech public appears to be the supply of goods and services, the most negative impact of EU membership Czech citizens see in case of Czech farmers. Keywords: euro; EU membership Fulltext is available at external website.
Občané o přijetí eura a dopadech členství ČR v EU – duben 2019

V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny a názory na dopady ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases