Number of found documents: 1419
Published from to

SMV-2023-03: Držák autoemisních katod
Knápek, Alexandr; Horáček, Miroslav; Klein, Pavel
2023 - Czech
Smluvní výzkum (SMV) se zabývá vývojem modulárního držáku pro vývoj a testování auto-emisních katod v podmínkách ultra-vysokého vakua. Výzkum kombinuje znalosti z vakuové techniky, silnoproudé elektrotechniky a povrchové fyziky k dosažení spolehlivého zařízení, které umožňuje pracovat s polně-emisními katodami ve vakuových podmínkách, a to v diodové a triodové konfiguraci. Hlavním výstupem pro objednavatele je výkresová dokumentace, která umožňuje aparaturu replikovat a dále jeden kus funkčního prototypu, který byl v rámci SMV zkonstruován k ověření funkcionality. The contract research (CR) deals with the development of a modular holder for the development and testing of field-emission cathodes under ultra-high vacuum conditions. The research combines knowledge from vacuum engineering, power electronics and surface physics to achieve a reliable device that allows working with field-emission cathodes under vacuum conditions in diode and triode configurations. The main deliverables for the customer are drawings that allow the apparatus to be replicated and one piece of working prototype that has been constructed within the CR to verify the function. Keywords: field-emission cathode holder; relief structure; modular holder Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-03: Držák autoemisních katod

Smluvní výzkum (SMV) se zabývá vývojem modulárního držáku pro vývoj a testování auto-emisních katod v podmínkách ultra-vysokého vakua. Výzkum kombinuje znalosti z vakuové techniky, silnoproudé ...

Knápek, Alexandr; Horáček, Miroslav; Klein, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2023

Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití
Mrňa, Libor; Horník, Petr; Novotný, Jan; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - tzv. wobbling, rozšiřuje možnosti vlastního laserového svařování. Wobbling v principu znamená, že pomocí rozmítací jednotky obsažené v laserové svařovací hlavě se k základní svařovací trajektorii přičítá rozmítací křivka (kružnice, úsečka a další). Změnou rozmítacích parametrů lze měnit nejenom šířku svarové housenky, ale i distribuci dopadajícího laserového záření, potažmo tepla, v rámci příčného rozměru svarové housenky. Článek pojednává o simulaci vlivu rozmítacích parametrů (pro různé tvary rozmítacích křivek) na rozdělení intenzity laserového záření a porovnání výstupů těchto simulací s geometrií reálně vytvořených svarů. Na závěr jsou uvedeny dva praktické příklady využití této svařovací technologie v průmyslové praxi. Laser welding with beam oscillation (wobbling) extends the possibilities of custom laser welding. Two examples of its industrial applications are shown. Further, the effect of oscillation mode and its characteristics on distribution of laser power density was simulated and compared with experimental weld cross-sections. Keywords: laser welding with beam oscillation; wobbling; simulation; process parameters; power density distribution; weld shape Available at various institutes of the ASCR
Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití

Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - tzv. wobbling, rozšiřuje možnosti vlastního laserového svařování. Wobbling v principu znamená, že pomocí rozmítací jednotky obsažené ...

Mrňa, Libor; Horník, Petr; Novotný, Jan; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence
Havliš, O.; Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Slodička, L.
2022 - Czech
Sdružení CESNET ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky akademií věd České republiky (Institute of Scientific Instruments of the CAS, zkr. ISI CAS), ČD Telematika a Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) katedry optiky v rámci výzkumných aktivit vybudovaly multipásmový polygon na reálných optických trasách. Multipásmový polygon je určen pro obousměrný přenos ultra-stabilních veličin, tedy přenos přesného času a koherentní frekvence (T/F). The CESNET association, in cooperation with the Institute of Scientific Instruments of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Institute of Scientific Instruments of the CAS, abbreviated ISI CAS), ČD Telematika and University Palacký in Olomouc (UPOL) Department of Optics built a multiband polygon on real optical routes . The multiband polygon is designed for two-way transmission of ultra-stable quantities, i.e. transmission of acurrate time and coherent frequency (T/F). Keywords: multiband; T/F; CLA BiDi; SOA Available at various institutes of the ASCR
Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence

Sdružení CESNET ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky akademií věd České republiky (Institute of Scientific Instruments of the CAS, zkr. ISI CAS), ČD Telematika a Univerzitou Palackého v ...

Havliš, O.; Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Slodička, L.
Ústav přístrojové techniky, 2022

Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou
Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Procháska, František; Beneš, Jiří
2022 - Czech
Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou nulové roztažnosti při 33°C. Nosná police z materiálu Zerodur je izolována od rezonátoru dvěma O-kroužky z Vitonu. Rezonátor je umístěn v hliníkové komoře s přímou stabilizací teploty. 2. teplotní stabilizaci zajišťují 4 Peltierovy moduly umožňující výměnu tepla mezi měděným pláštěm a okolím sestavy. Nerezový plášť funguje jako pasivní izolace a mechanická ochrana systému. We designed an optical resonator cavity for narrowing standard commercial laser to sub-Hz linewidth. The optical Fabry Perot resonator is designed hemispherical with all components from ULE material and zero crossing temperature at 33°C. The support Zerodur shelf is isolated from the resonator by two Viton O-rings. The resonator is located in an Aluminium chamber with direct temperature stabilization. 2nd temperature stabilisation is provided by 4 Peltier modules enabling heat exchange between the copper jacket and the assembly surroundings. The stainless-steel jacket has passive isolation and protective function. Keywords: length metrology; construction; vacuum chambre Available at various institutes of the ASCR
Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou

Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou ...

Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Procháska, František; Beneš, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2022

Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy
Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození materiálu. Je také možné provádět dělení povrstvených materiálů bez poškození těchto vrstev. Přeným polohováním svazku jsou vytvářeny prostorové struktury jak pro optické (zejména mikroelementy), tak pro mikrofuidické použití. Optické elementy jsou následně dokončeny jinými technologiemi do potřebné jakosti povrchu. Use of ultrafast laser pulses for processing of glass materials is promising method for cutting, drilling and manufacturing of free form shapes. No material damage is observed due to nearly zero heat affected zone. Cutting of opticaly coated substrates withou damage to the layers is also possible. Thanks to precision beam positioning system it is possible to manufacture free form shapes for optical (microelents) or microfluidic use. Optical element's surfaces are finished to desired quality by other technologies. Keywords: microprocessing; ultrafast; laser; glass; glass machining Available at various institutes of the ASCR
Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy

Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození ...

Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Automation of metallographic sample cleaning process
Čermák, Jan; Ambrož, Ondřej; Jozefovič, Patrik; Mikmeková, Šárka
2022 - English
Specimen cleaning and drying are critical processes following any metallographic preparation steps. The paper focuses on automation by reason of absence of the process repeatability during manual sample handling. An etchant or electrolyte results in inhomogeneous surface quality because the solution runs off the specimen surface during its removal from the beaker. High-quality specimen cleaning is absolutely crucial for the acquisition of the specimen suitable for characterization by a scanning electron microscope operated at very low landing energies of the primary electrons (SLEEM). The SLEEM technique is a powerful tool for the characterization of advanced steels, as described by many scientific papers. The SLEEM requires the specimen absolutely free of water and any organic residues on the surface. This work presents a novel unique apparatus enabling automatic specimen cleaning and drying after the etching or electropolishing processes. Automation reduces the influence of dependent variables that would be introduced into the process by the metallographer. These variables include cleaning time, kinematics, and motion dynamics, but the process can also be affected by variables that are not obvious. Performed experiments clearly demonstrate our in-house designed apparatus as a useful tool improving efficiency and consistency of the sample cleaning process. The high quality of the specimen surface is verified using a light optical microscope, an electron scanning microscope, and above mentioned SLEEM technique. Keywords: metallography; sample cleaning; process automation; repeatability Fulltext is available at external website.
Automation of metallographic sample cleaning process

Specimen cleaning and drying are critical processes following any metallographic preparation steps. The paper focuses on automation by reason of absence of the process repeatability during manual ...

Čermák, Jan; Ambrož, Ondřej; Jozefovič, Patrik; Mikmeková, Šárka
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-02: Vývoj spektrometru SE elektronů
Mika, Filip
2022 - Czech
Vyhotovení expertizy v oblasti vývoje a designu spektrometru sekundárních elektronů pro rastrovací elektronový mikroskop. Expertise in the field of design and development of the Secondary electron spectrometer for scanning electron microscope. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-02: Vývoj spektrometru SE elektronů

Vyhotovení expertizy v oblasti vývoje a designu spektrometru sekundárních elektronů pro rastrovací elektronový mikroskop....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-03: Morfologie a diagnostika spektrometrových zrcadel v SEM
Mika, Filip
2022 - Czech
Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie diagnostických zrcadel s pomocí SEM. Methodology of exact determination of elemental composition and critical dimensions of spectrometer mirrors with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-03: Morfologie a diagnostika spektrometrových zrcadel v SEM

Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie diagnostických zrcadel s pomocí SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-35: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2022 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-35: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-30: Hranatá kyveta
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2022 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné čistými plyny a dovoluju stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyveta je určena k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 515 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency reference intended for frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. This optical reference is based on an absorption cell filled with ultra-pure absorption gases, and it allows precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cell will serve as the reference of optical frequencies in systems of compact laser standard (515 nm wavelength). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-30: Hranatá kyveta

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné čistými ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases