Number of found documents: 468
Published from to

Ověření přítomnosti kovů na kamenném artefaktu "Mikulovice 1992/001". Závěrečná zpráva.
Jonášová, Šárka
2016 - Czech
Keywords: microscopy; archaeology; metalls Available at various institutes of the ASCR
Ověření přítomnosti kovů na kamenném artefaktu "Mikulovice 1992/001". Závěrečná zpráva.

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2016

Ověření obsahu azbestu v serpentinitu z lokality Castellaccio (Itálie)
Skála, Roman
2016 - Czech
Keywords: serpentinite; rocks; asbestos; macroscopic observation; microscopic observation; electron microscopy; X-ray diffraction; Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Ověření obsahu azbestu v serpentinitu z lokality Castellaccio (Itálie)

Skála, Roman
Geologický ústav, 2016

Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1
Breiter, Karel
2016 - Czech
Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně byly studovány všechny zastižené rudní minerály. Charakter rudních minerálů byl porovnán s daty z centrální části ložiska a z vrtu CS-1. Keywords: geochemistry; petrography; mineralogy; Cínovec Available at various institutes of the ASCR
Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1

Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně ...

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 JO+CHV (Dukovany)
Petružálek, Matěj; Svitek, Tomáš; Svoboda, Libor; Filler, Vlastimil
2016 - Czech
Keywords: rocks; laboratory work; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 JO+CHV (Dukovany)

Petružálek, Matěj; Svitek, Tomáš; Svoboda, Libor; Filler, Vlastimil
Geologický ústav, 2016

Stanovení parametrů Hoek Brownovy obálky smykové pevnosti : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Stanovení parametrů Hoek Brownovy obálky smykové pevnosti : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
2016 - Czech
Keywords: palaomagnetism; rocks; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2016

Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P.; Rohovec, Jan; Baier, J.; Vašíček, R.
2016 - Czech
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností. The aim of the methodology is defining of optimal tools and effective work flow to perform and well evaluate tracer tests using fluorescent, non toxic tracers. The methodology focuses on in-situ tests in fractures rock environment, applying artificial hydraulic gradient and monitoring of changes in tracer concentration during test period. Data record is continuous and provide inputs into the numerical models. Keywords: fluorescent tracer field test validation fracture system Available at various institutes of the ASCR
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů

Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných ...

Bílý, P.; Rohovec, Jan; Baier, J.; Vašíček, R.
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
2016 - Czech
Keywords: geomechanics; research report Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Keywords: rocks; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko
Žák, Karel
2016 - Czech
Keywords: mining history; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko

Žák, Karel
Geologický ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases