Number of found documents: 18
Published from to

Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

EO4FoodSecurity
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; výnos; remote sensing data; Sentinel 2; yield Available in a digital repository NRGL
EO4FoodSecurity

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; radar; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
CENIA, 2020

Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Potenciální využití dat družic Sentinel-1 pro mapování půdní vlhkosti
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2020 - English
Keywords: radarová data; multispektrální data; půdní vlhkost; dálkový průzkum; povrchová teplota; NDVI; radar data; multispectral data; soil moisture; remote sensing; surface temperature; NDVI Available in a digital repository NRGL
Potenciální využití dat družic Sentinel-1 pro mapování půdní vlhkosti

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2020

Vymezení urbánního území pro hodnocení indikátorů zranitelnosti
Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Maximum Likelihood; teplota povrchu; městská zeleň; vodní plochy; krajinný pokryv; města; remote sensing data; Maximum Likelihood; land surface temperature; urban greenery; water areas; landscape coverage; cities Available in a digital repository NRGL
Vymezení urbánního území pro hodnocení indikátorů zranitelnosti

Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
CENIA, 2020

Satellite Data Archive
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Doubrava, Pavel; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; NDVI; remote sensing data; Sentinel 2; NDVI Available in a digital repository NRGL
Satellite Data Archive

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Doubrava, Pavel; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; výnos; remote sensing data; Sentinel 1; radar; yield Available in a digital repository NRGL
Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa
Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; potravinová bezpečnost; Afrika; remote sensing data; food security; Africa Available in a digital repository NRGL
Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Potential use of Sentinel-1 data for soil moisture mapping
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2019 - English
Keywords: radar data; soil moisture mapping Available in a digital repository NRGL
Potential use of Sentinel-1 data for soil moisture mapping

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases