Number of found documents: 130
Published from to

Metodika využití nanovlákenných nosičů a kmenových buněk pro léčbu závažných poškození oka
Zajícová, Alena; Javorková, Eliška; Holáň, Vladimír
2019 - Czech
Metodika popisuje nový léčebný postup pro léčbu závažných poškození očního povrchu ve veterinární medicíně. Postup je založen na kultivaci kmenových buněk a na jejich přenosu pomocí nanovlákenných nosičů na poškozený oční povrch. Metoda je využitelná v případech, kde již jiné dostupné formy léčby nejsou úspěšné. The method describes a new therapeutic approach for the treatment of severe ocular injuries in veterinary medicine. The protocol is based on a cultivation of stem cells and their transfer using nanofiber scaffolds onto damaged ocular surface. This method can be used in the cases when other available treatment options are not sufficient or cannot be used. Keywords: nanofiber carriers; stem cells; ocular surface injuries; therapeutic methods; veterinary medicine Available at various institutes of the ASCR
Metodika využití nanovlákenných nosičů a kmenových buněk pro léčbu závažných poškození oka

Metodika popisuje nový léčebný postup pro léčbu závažných poškození očního povrchu ve veterinární medicíně. Postup je založen na kultivaci kmenových buněk a na jejich přenosu pomocí nanovlákenných ...

Zajícová, Alena; Javorková, Eliška; Holáň, Vladimír
Ústav experimentální medicíny, 2019

GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel; Vrbová, Kristýna; Strapáčová, S.; Rössnerová, Andrea; Ambrož, Antonín; Brzicová, Táňa; Líbalová, Helena; Javorková, Eliška; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír; Kulich, P.; Večeřa, Zbyněk; Mikuška, Pavel; Coufalík, Pavel; Křůmal, Kamil; Čapka, Lukáš; Dočekal, Bohumil; Šerý, Omar; Machala, M.; Topinka, Jan
2018 - English
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles - NP. Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression, three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen. Keywords: Zinc oxide nanoparticles; inhalation; gene expression; Immune response Available at various institutes of the ASCR
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES

We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles - NP. Adult female ICR mice were treated for three ...

Rössner ml., Pavel; Vrbová, Kristýna; Strapáčová, S.; Rössnerová, Andrea; Ambrož, Antonín; Brzicová, Táňa; Líbalová, Helena; Javorková, Eliška; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír; Kulich, P.; Večeřa, Zbyněk; Mikuška, Pavel; Coufalík, Pavel; Křůmal, Kamil; Čapka, Lukáš; Dočekal, Bohumil; Šerý, Omar; Machala, M.; Topinka, Jan
Ústav experimentální medicíny, 2018

L01 DNA damage formation and DNA repair following an intervention of colorectal cell lines with ganoderma lucidum
Vodička, Pavel; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.
2016 - English
Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignancy in the world and second most common cause of cancer related deaths in Europe. CRC is complex disease that develops as consequence of environmental and health risk factors with involvement of suboptimal DNA repair, resulting in an accumulation of DNA damage. Reactive oxygen species (ROS) are highly reactive molecules strictly controlled by cellular antioxidant system. Disturbance in the prooxidation–antioxidation homeostasis increases an extent of ROS and consequently an accumulation of DNA damage as well as apoptosis. \nMany natural compounds possess anti-cancer activities tentatively mediated by the generation of ROS. Cancer cells are more sensitive to oxidative DNA damage than non-malignant ones. Modulation of oxidative DNA damage and its repair by natural compounds may lead to selective cancer cell-death and further sensitization of cancer cells to the treatment. Ganoderma Lucidum (GLC) (Reishi, Ling-Zhi), a mushroom used in Chinese medicine for thousands of years, represents an example of a natural compound with empirically recorded anti-cancer as well as anti-proliferative effects. \nThe aim of our study is to define effect of Ganoderma lucidum (GLC) extract on DNA damage and DNA repair system in colorectal cell lines with different genetic backgrounds.\nOur results suggest that GLC extract decreases activity of the cellular antioxidant system which leads to oxidative DNA damage. GLC extract increases genotoxic burden in colorectal cancer cell lines, highlighted by the suppressed base excision repair capacity. These data indicate that specific oxidative DNA damage caused by natural compounds may become a potential tool for the improvement of specific anti-cancer treatment.\n Keywords: colorectal cancer; natural compound; oxidative DNA damage; DNA repair; 5-fluorouracil; colorectal cell lines Available at various institutes of the ASCR
L01 DNA damage formation and DNA repair following an intervention of colorectal cell lines with ganoderma lucidum

Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignancy in the world and second most common cause of cancer related deaths in Europe. CRC is complex disease that develops as consequence of ...

Vodička, Pavel; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.
Ústav experimentální medicíny, 2016

Natural compounds and their effect on 5-fluorouracil in colorectal cancer cell lines
Čumová, Andrea; Opattová, Alena; Vodenková, Soňa; Horák, Josef; Slíva, D.; Vodička, Pavel
2016 - English
Colorectal cancer (CRC) is the second most common type of cancer and the second most common cause of cancer related deaths in Europe. 5-Fluorouracil (5-FU) is widely used in treatment of various cancers including CRC, but apart from the cytotoxic effect on cancer cells may also cause adverse toxic side effects. 5-FU is an anti-metabolite with chemical structure similar to that of the pyrimidine molecules of DNA and RNA. However, response to chemotherapy is often limited by drug resistance. The p53 protein is one of the most widely studied tumour suppressors and mutations in TP53 gene are frequently detected in different types of tumours. \nGanoderma Lucidum (GLC) is a mushroom used in Traditional Eastern Medicine which exhibits anti-cancer and anti-proliferative effects in vitro\nThe aim of our study is to define the role of p53 in the interaction between 5-FU and GLC extract and their simultaneous effect on survival in CRC cell lines.\nOur results suggest that GLC extract significantly increases cytotoxicity and genotoxicity of 5-FU in CRC lines with different p53 status and may potentially modulate the response of p53 knock-out cells which are less sensitive to 5-FU treatment. Interaction of conventional chemotherapeutics with natural compounds introduces a novel aspect in cancer research and therapy.\n\n Keywords: colorectal cancer; natural compound; p53; DNA repair; 5-fluorouracil; drug resistance Available at various institutes of the ASCR
Natural compounds and their effect on 5-fluorouracil in colorectal cancer cell lines

Colorectal cancer (CRC) is the second most common type of cancer and the second most common cause of cancer related deaths in Europe. 5-Fluorouracil (5-FU) is widely used in treatment of various ...

Čumová, Andrea; Opattová, Alena; Vodenková, Soňa; Horák, Josef; Slíva, D.; Vodička, Pavel
Ústav experimentální medicíny, 2016

Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií
Vodenková, Soňa; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.; Vodička, Pavel
2016 - Czech
Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických biomarkerů, pozdní diagnózou a s poměrně nízkou efektivitou léčby (pouze 50 %). \nCRC je po dlouhá léta konvenčně léčen 5-fluorouracilem (5-FU), který je i v současné době hlavní složkou kombinačních chemoterapeutických režimů. 5-FU, halogenovaný pyrimidin, je buďto přímo inkorporován do DNA nebo způsobuje narušení syntézy thymidinu z uracilu, který je pak chybně inkorporován do DNA. Oprava těchto poškození DNA vyžaduje účast bázově excizní opravy (BER) a systému opravy chybného párování bazí (MMR).\nCílem této studie je sledování účinků 5-FU, GLC a především jejich kombinace na poškození DNA (především oxidační) a na bázově excizní opravu DNA u různých typů buněčných linií kolorektálního karcinomu. \nVýsledky naznačují, že se po přidání jak samotného extraktu z Ganoderma Lucidum, tak jeho kombinace s 5-FU ke kolorektálním liniím, zvyšuje oxidační poškození DNA a nedochází k její reparaci.\nModulace reparační aktivity DNA pomocí přírodních extraktu představuje nový přístup v protinádorové terapii a potenciálně muže pozitivně ovlivňovat rezistenci nádorových buněk k chemoterapeutikům. Použití kombinace GLC a klasické chemoterapie může přispět ke snížení potřebné dávky a následných vedlejších účinků.\n Colorectal carcinoma)CRC) represents serious ilness with high incidence and mortality worldwide. Generaly, there is a lack of reliable predictive and prognostic biomarkers, implicated late diagnosis. The effectivity of treatment is rather low - about 50%. Main agent used in CRC treatment is 5 fluorouracil (5-FU), alone or in combination with other cytostatics. 5-FU is halogenated pyrimidine, which is or directly incorporated into DNA or disrupts thymidine synthesis in tumour cells. This damage is repaired by base excision repair (BBR) or mismatch repair. The aim of this study is to investigate the effect of 5FU together with extracts of Ganoderma lucidum (GL) and the role of BER in various lines of colorectal cancer cell lines. Results show increased oxidative damage after GL and 5FU+GL treatment and in the same time decrease of DNA repair in colorectal cell lines. This fact could contribute to improve of 5FU efficacy. Keywords: colorectal cancer; natural compound; DNA repair; 5-fluorouracil; cancer therapy Available at various institutes of the ASCR
Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií

Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických ...

Vodenková, Soňa; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.; Vodička, Pavel
Ústav experimentální medicíny, 2016

IL 57 - Sporadic colorectal cancer: From genetic make-up to complex phenotypic measurement, from risk determination to prognostic markers
Vodička, Pavel; Slyšková, Jana; Pardini, B.; Naccarati, A.; Souček, P.; Vodičková, Ludmila; Vymetálková, Veronika; Svoboda, Miroslav; Foersti, A.; Hemminki, K.
2015 - English
Colorectal carcinogenesis (CRC), is a complex process, resulting in both genomic and chromosomal instabilities. The valid theories of carcinogenesis accent either the role of somatic mutation or the surrounding microenvironment, however neither of them explains all features of cancer. Uncontrolled proliferation and genomic instability point to the DNA damage response and repair as to the key players. In the present study, we will overview several biomarkers in mapping heterogeneous complex CRC disease and providing prognostic information.\nVariants in genes involved in important pathways, such as DNA repair, cell cycle control, folate metabolism and methylation, insulin resistance and obesity, ABC transporters, selenoprotein genes, genes involved in inflammatory/immune response have shown various degree of association with CRC risk. We present also the data on mutations in high risk genes involved in colorectal carcinogenesis. Gene expression levels were determined in relevant pathways and complemented with other important parameters (epigenetic regulators of transcription by methylation). Additionally, the role of post-transcriptional regulation via miRNA or lncRNA was investigated in relation to the risk of CRC and the efficacy of chemotherapy. We have discovered several genetic and epigenetic markers affecting independently the prognosis of CRC. Functional DNA repair tests (complex phenotype) have been implemented as markers of individual susceptibility to sporadic CRC and its prognosis.\nAn application of the whole set of various biomarkers is inevitable to define the phenotypic landscape of the disease and to delineate the individual response to the therapy.\n Keywords: colorectal cancer; cancer risk determination; prognostic markers Available at various institutes of the ASCR
IL 57 - Sporadic colorectal cancer: From genetic make-up to complex phenotypic measurement, from risk determination to prognostic markers

Colorectal carcinogenesis (CRC), is a complex process, resulting in both genomic and chromosomal instabilities. The valid theories of carcinogenesis accent either the role of somatic mutation or the ...

Vodička, Pavel; Slyšková, Jana; Pardini, B.; Naccarati, A.; Souček, P.; Vodičková, Ludmila; Vymetálková, Veronika; Svoboda, Miroslav; Foersti, A.; Hemminki, K.
Ústav experimentální medicíny, 2015

Nanotechnologies in regenerative medicine
Syková, Eva
2010 - English
Magnetic resonance imaging provides a noninvase method to study the fate of transplanted cells in vivo. Various biocomatible scaffolds based on non-woven nanofibres (products of ELMARCO or Technical University Liberec), have been developed for bridging tissue defects and for use as 3D stem cell careiers. Keywords: ELMARCO; magnetic resonance; stem cells; magnetická rezonance Available at various institutes of the ASCR
Nanotechnologies in regenerative medicine

Magnetic resonance imaging provides a noninvase method to study the fate of transplanted cells in vivo. Various biocomatible scaffolds based on non-woven nanofibres (products of ELMARCO or Technical ...

Syková, Eva
Ústav experimentální medicíny, 2010

Modeling of nucleolar self-assembly
Blažíková, Michaela; Heřman, P.; Malínský, Jan
2010 - English
Mammalian cell nucleoli disassemble at the beginning of mitosis and reassemble again during telophase and the early G1. Dynamics of this process was studied using a model based on entropy driven self-assembly of pre-ribosomal particles generated in a single biosynthetic source. Monte Carlo simulations revealed that such model can explain formation of a large aggregate, a nucleolus, in the vicinity of the source. We examined influence of nucleoplasm properties on dynamics of the aggregate formation. Keywords: Monte Carlo simulations Available at various institutes of the ASCR
Modeling of nucleolar self-assembly

Mammalian cell nucleoli disassemble at the beginning of mitosis and reassemble again during telophase and the early G1. Dynamics of this process was studied using a model based on entropy driven ...

Blažíková, Michaela; Heřman, P.; Malínský, Jan
Ústav experimentální medicíny, 2010

NANOTECHNOLOGY AND BIOMATERIALS IN MEDICINE
Kubinová, Šárka; Jendelová, Pavla; Lesný, Petr; Holáň, Vladimír; Syková, Eva
2009 - English
Our studies focus on the use of nanotechnology in cell therapy and tissue engineering for the treatment of brain and spinal cord injury, corneal defects and chronic wounds. Keywords: superparamagnetic iron oxide; mesenchymal stem cells; embryonic stem cells; kmenové buňky; buňky Available at various institutes of the ASCR
NANOTECHNOLOGY AND BIOMATERIALS IN MEDICINE

Our studies focus on the use of nanotechnology in cell therapy and tissue engineering for the treatment of brain and spinal cord injury, corneal defects and chronic wounds.

Kubinová, Šárka; Jendelová, Pavla; Lesný, Petr; Holáň, Vladimír; Syková, Eva
Ústav experimentální medicíny, 2009

Role of glial cells in extrasynaptic communication
Syková, Eva
2003 - English
It is evident that during neuronal activity and pathological states, the movement of substances in the brain is not only hindered by the size of the pores between the cells, but also by the structure of the glial cells. These changes, together with K+ and pH changes in the ECS, affect the efficacy of interneuronal and neurone-glia communication. Keywords: Glial cells; extrasynaptic communication Available at various institutes of the ASCR
Role of glial cells in extrasynaptic communication

It is evident that during neuronal activity and pathological states, the movement of substances in the brain is not only hindered by the size of the pores between the cells, but also by the structure ...

Syková, Eva
Ústav experimentální medicíny, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases