Number of found documents: 1246
Published from to

Patterning of conductive nano-layers on garnet
Chlumská, Jana; Lalinský, Ondřej; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír
2021 - English
Synthetic crystalline materials of the garnet group are used as scintillators in scanning electron microscopy. If a thick conductive layer is applied on the garnet surface, slower electrons don't have enough energy to pass through this relatively thick conductive layer on the scintillator surface. Therefore, either thinner conductive layer or appropriate patterning of the thicker layer has to be used. Within this contribution we study the patterning process of such conductive nano-layer. Resolution of the patterning process is of high interest. Two approaches are compared: direct writing electron beam lithography and mask projection UV lithography. Keywords: Electron beam lithography; nano-patterning; yttrium aluminium garnet Available at various institutes of the ASCR
Patterning of conductive nano-layers on garnet

Synthetic crystalline materials of the garnet group are used as scintillators in scanning electron microscopy. If a thick conductive layer is applied on the garnet surface, slower electrons don't have ...

Chlumská, Jana; Lalinský, Ondřej; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2021

Adhesion of PVD Coatings on Surface of Small Arm
Joska, Z.; Rak, L.; Daniel, Josef; Horníček, J.; Tříska, V.; Nguyen, C.H.
2020 - English
This work deals with the possibility of increasing the utility properties of the functional part of the weapon by deposition of PVD coating. These coatings are widely known for their high hardness and abrasion resistance without affecting the anticorrosion properties. The experimental part evaluates the created duplex coating on the piston of the assault rifle Sa vz. 58. Duplex coating adhesion, surface morphology and coating thickness was evaluated on opto digital microscope Olympus DSX 500. The impact resistance of the coating was evaluated by dynamic impact test. The durability tests of the coatings were carried out during the training of students in the military training. The results showed the application of PVD coating significantly reduced piston head wear and increased user comfort in the form of shortening time of the cleaning and maintenance process after firing. Keywords: adhesion of PVD Coatings Available at various institutes of the ASCR
Adhesion of PVD Coatings on Surface of Small Arm

This work deals with the possibility of increasing the utility properties of the functional part of the weapon by deposition of PVD coating. These coatings are widely known for their high hardness and ...

Joska, Z.; Rak, L.; Daniel, Josef; Horníček, J.; Tříska, V.; Nguyen, C.H.
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-52: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Mika, Filip
2020 - Czech
Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM. Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM. Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-52: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu

Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Keywords: Art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM

Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-10: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by tests. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-10: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-11: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a technologie skleněných zátavů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding, vacuum brazing, pressworking and by technology of glass seals. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; pressworking; glass seals Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-11: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-41: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemy 0,07 až 4,0 litru
Srnka, Aleš
2020 - Czech
Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu vzniklo v ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. před 47 roky. Před každou výrobou je nutné ověřit aktuální vlastnosti výchozího materiálu, určit jeho objem pro daný typ nádoby a ověřit dobu výroby, která je závislá na objemu a tvaru nádoby a také na vlastnostech výchozího materiálu. Po ověření všech ukazatelů se připraví forma s definovaným objemem a zhotoví se testovací vzorky. Vzorky se po komplexní kontrole odesílají objednavateli. Výzkum byl prováděn na základě dvou objednávek ze dne 3.3.2020 (č. obj. 030320-08) a ze dne 30.10.2020 (č. obj. 103020-06)\n The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how is in the institute, it is 47 years old. It is necessary to check actual quality of raw material, to define its volume for given vessel type and check the time of production, that is dependent on the volume and vessel shape and also on the raw material characteristic. After checking all of important parameters the form with defined volume for is prepared and test sample are produced. Samples are after detailed testing sent to the customer. Research was conducted according two orders, 1st dated 3.3.2020 (No. 030320-08) and the 2nd dated 30.10.2020 (No. 103020-06)\n\n Keywords: liquid nitrogen; transport vessel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-41: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemy 0,07 až 4,0 litru

Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování. Verification of weldability of supplied assemblies of austenitic and ferritic stainless steels (eg AT-0493-A) using laser welding technology. Keywords: laser welding; weldability of dissimilar steel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit

Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-47: Konstrukce a depozice interferenčního filtru – laserových brýlí
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-47: Konstrukce a depozice interferenčního filtru – laserových brýlí

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-51: Analýza mikrostruktury a chemického složení syntetických diamantových prášků
Mika, Filip
2020 - Czech
Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou analýzu jednotlivých zrn prášků ze zorných polí širokých až několik centimetrů. We developed the procedure for preparation and imaging of diamond powders in high resolution SEM with out any aditional coating (So we preserve the dimensions). We also developed the procedure for fast chemical analysis from a very large field of wiev (unit of centimeters). Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy; BSE Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-51: Analýza mikrostruktury a chemického složení syntetických diamantových prášků

Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou ...

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases