Number of found documents: 42455
Published from to

ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition
2020 -
Keywords: globální pozemní dopravní systém; silniční doprava; železniční doprava; dopravní řešení; snížení spotřeby; snížení CO2 Available in the ZČU Library.
ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction
2020 -
The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy grid maps. The detection algorithm is based on computing fused map from the maps obtained in the last two-time steps. Frontiers are detected in the fused map instead of the current map. Moreover, the set of detected frontiers is then reduced by applying two restriction rules. The proposed algorithm is verified in the experiment performed in the simulation environment. The results are compared with a basic naive detection approach and with an approach which does not apply the reducing step. Available in the ZČU Library.
Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction

The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method
2020 -
Available in the ZČU Library.
Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Optimization and Testing of Money Flow Index
2020 -
Příspěvek se zabývá tím, zda lze Money Flow Index (MFI) stále úspěšně používat pro obchodování, a zda jsou parametry doporučené v literatuře nejlepší, které může investor použít. Simulace v náhodném časovém intervalu u největších společností v indexu S&P 500 ukazují, že obchodní strategie založená na MFI může být výhodnější než jednoduchá strategie buy-and-hold. Je však třeba optimalizovat parametry MFI, protože parametry doporučené v literatuře nepřinášejí nejlepší výsledky. Keywords: Money Flow Index; MFI; S&P 500; buy-and-hold; akcie; investování; obchodování Available in the ZČU Library.
Optimization and Testing of Money Flow Index

Příspěvek se zabývá tím, zda lze Money Flow Index (MFI) stále úspěšně používat pro obchodování, a zda jsou parametry doporučené v literatuře nejlepší, které může investor použít. Simulace v náhodném ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects
2020 -
Hlavním cílem tohoto článku je přispět novými poznatky k dostupným znalostem týkající se charakteristiky sociálních podniků v České republice. Zvláštní pozornost je věnována vybraným oblastem – identifikaci bariér rozvoje sociálních podniků a vybraným aspektům z oblasti managementu. V rámci výstupů byl identifikován nedostatek dat týkající se sociálních podniků. Bylo také zjištěno, že bariéry rozvoje jsou spatřovány, jak v oblasti interních, tak v oblasti externích faktorů. Interní faktory ovšem převládají. Dále byla zjištěna souvislost mezi hodnocením spokojenosti naplnění cílů podniků a využívání vybraných nástrojů manažerského řízení. Sociální podniky, které je využívají, naplňují cíle lépe. Tyto výstupy je vhodné využít a aplikovat v dalším, budoucí výzkumu. Keywords: sociální podnik; bariéry sociálního podnikání; manažerské nástroje Available in the ZČU Library.
Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects

Hlavním cílem tohoto článku je přispět novými poznatky k dostupným znalostem týkající se charakteristiky sociálních podniků v České republice. Zvláštní pozornost je věnována vybraným oblastem – ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Experimental validation of numerical approach for free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method
2020 -
This study is focused on numerical as well as experimental investigation of free surface flows during gravity casting processes. The numerical simulations are based on an in-house implementation of the lattice Boltzmann method and results of the implemented algorithm are validated against the measured experimental data. In order to capture the free surface of an incompressible fluid, the algorithm based on the volume of fluid method is adopted. In addition, a surface tension term is included. The suggested computational algorithm is capable of capturing well an evolution of the free-surface flow during gravity casting as shown by comparison of results of the performed numerical simulations and experimental measurements. Available in the ZČU Library.
Experimental validation of numerical approach for free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method

This study is focused on numerical as well as experimental investigation of free surface flows during gravity casting processes. The numerical simulations are based on an in-house implementation of ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Motivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinací
2020 -
Příspěvek se zabývá motivací k návštěvě Plzeňského a Karlovarského kraje a následné realizace cesty na konkrétní atraktivity či realizace určité aktivity domácími návštěvníky. I když Plzeňský a Karlovarský kraj nejsou přesnými příklady overturismu, v podmínkách ČR se i na území těchto krajů nacházejí více navštěvovaná místa oproti republikovému průměru. V příspěvku jsou porovnány motivy k cestě z výzkumu profilu návštěvníků, který byl prováděn v letní sezoně 2019 na území obou krajů na vzorcích 821 za Plzeňský a 593 respondentů za Karlovarský kraj s realizovanými cestami či záměrem návštěvy atraktivit či aktivit. Cílem příspěvku je možnost využití motivů k cestě k tomu, aby byly řízeny turistické proudy v destinacích. Motivů lze využití pro zmírnění nadměrného zatížení vybraných destinací nebo turistických center. Dalším cílem příspěvku je i identifikace méně zatížených atraktivit či míst, která odpovídají motivaci k návštěvě ve vybraných krajích. Keywords: Destinační management; Domácí turismus; Motivy k cestování; Turistické proudy Available in the ZČU Library.
Motivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinací

Příspěvek se zabývá motivací k návštěvě Plzeňského a Karlovarského kraje a následné realizace cesty na konkrétní atraktivity či realizace určité aktivity domácími návštěvníky. I když Plzeňský a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases