Number of found documents: 7672
Published from to

Metody separace mikroplastů z vody.
Kulaviak, Lukáš; Šyc, Michal; Růžička, Marek; Zedníková, Mária
2019 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují prostředí a mají dosud nedostatečně prozkoumaný vliv na životní formy. Důležitým krokem je účinná separace mikroplastového odpadu pro jeho následnou likvidaci. Proto jsou popsány různé separační metody. The research report concerns the important current topic of microplastics occurrence in the environment, namely in waters. It is a little developed subject to understand how the fine particles contaminate our world and affect its various inhabitants. The key step is their effective separation needed for their further treatment. Therefore, several possible separation methods were described. Keywords: microplastics; analysis; separation Available at various institutes of the ASCR
Metody separace mikroplastů z vody.

Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují ...

Kulaviak, Lukáš; Šyc, Michal; Růžička, Marek; Zedníková, Mária
Ústav chemických procesů, 2019

Preparation and Activity on Unsupported Hydrotreating Catalysts.
Moravčík, Jan; Gulková, Daniela; Kaluža, Luděk
2019 - English
The aim of the present work is to investigate reactivity of precursors of CoMo and NiMo catalysts (molar ratio 0.3- Co/(Co-iMo) ol'Co or Ni) in aqueous solution with intention to prepare high surface area (ST) sulfides. Keywords: catalysts; hydrodesulfurization; aqueous solution Available in digital repository of the ASCR
Preparation and Activity on Unsupported Hydrotreating Catalysts.

The aim of the present work is to investigate reactivity of precursors of CoMo and NiMo catalysts (molar ratio 0.3- Co/(Co-iMo) ol'Co or Ni) in aqueous solution with intention to prepare high surface ...

Moravčík, Jan; Gulková, Daniela; Kaluža, Luděk
Ústav chemických procesů, 2019

On-line simultaneous determination of ammonia/ammonium in ambient air
Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel
2019 - English
Presented paper describes methods for on-line determination of gaseous ammonia and particulate ammonium in ambient air. Keywords: ammonia; ammonium; CGU-ACTJU sampler Available in digital repository of the ASCR
On-line simultaneous determination of ammonia/ammonium in ambient air

Presented paper describes methods for on-line determination of gaseous ammonia and particulate ammonium in ambient air.

Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2019

Verification of Electrical and Gravimetric Measurement of ELPI.
Ondráček, Jakub; Roztočil, Petr; Ondráčková, Lucie; Vlčková, Lucia; Benešová-Ševčíková, Irena; Procházková, Věra; Kugler, Josef; Otáhal, P.
2019 - English
This contribution compares the gravimetric and electrical measurement of ELPI impactor with traditional and very well-established aerosol spectrometers (SMPS, APS and CPC)\non set of well-defined aerosols (different composition, sizes and morphology). Keywords: ELPI; gravimetric and electrical measurement; aerosol spectrometers Available in a digital repository NRGL
Verification of Electrical and Gravimetric Measurement of ELPI.

This contribution compares the gravimetric and electrical measurement of ELPI impactor with traditional and very well-established aerosol spectrometers (SMPS, APS and CPC)\non set of well-defined ...

Ondráček, Jakub; Roztočil, Petr; Ondráčková, Lucie; Vlčková, Lucia; Benešová-Ševčíková, Irena; Procházková, Věra; Kugler, Josef; Otáhal, P.
Ústav chemických procesů, 2019

Modelling of Binary Nucleation in Laminar Co - Flow Tube.
Trávníčková, Tereza; Havlica, Jaromír; Hrubý, Jan; Ždímal, Vladimír
2019 - English
Particle nucleation is one of the important phenomena encountered in both chemical engineering and environmental studies. The Laminar Co-Flow Tube (LCFT) was designed for experimental measurement of binary and ternary nucleation of mixtures of atmospheric aerosols at laboratory conditions, most often H2SO4 + H2O + amines (MEA, TEA)/terpenes (alfa-pinene, limonene). Two models were used for mathematical modeling of momentum and mass transfer in the LFDC. 2D axisymmetric CFD model and simplified 1D analytical model. A parametric study was carried out using both models and the influence of the individual simplifications of analytical model on overall behavior of the system was discussed. Keywords: binary nucleation; laminar co-current chamber; simulation Available at various institutes of the ASCR
Modelling of Binary Nucleation in Laminar Co - Flow Tube.

Particle nucleation is one of the important phenomena encountered in both chemical engineering and environmental studies. The Laminar Co-Flow Tube (LCFT) was designed for experimental measurement of ...

Trávníčková, Tereza; Havlica, Jaromír; Hrubý, Jan; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2019

Potrava severoamerických sumečků v Mlazických tůních
Hnilička, Michal; Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Všetičková, Lucie; Jurajda, Pavel
2019 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Potrava severoamerických sumečků v Mlazických tůních

Hnilička, Michal; Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Všetičková, Lucie; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2019

Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku.
Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Moško, Jaroslav; Brynda, Jiří; Punčochář, Miroslav
2019 - Czech
Trend omezování skládkování může vést, například v oblastech nízkou hustotou zalidnění, k nutnosti vzniku malých zařízení na energetické využití odpadu. V případě malých zařízení je však nutné, aby byl systém čištění spalin dostatečně jednoduchý a náklady na něj nebránily vzniku takových zařízení. Proto byla zkoumána možnost suchého jednokrokového čištění spalin a limitace vycházející ze složení spalin a kompromisních podmínek čištění. The trend of reduction of landfilling can lead, especially in areas with low population density, to the need to build new waste-to-energy capacities in the form of small units. However, flue gas treatment in small scale has to be sufficiently simple to decrease capital costs and allow the construction of such facilities. For that reason, the possibility of one-step dry flue gas treatment at compromise conditions was investigated as well as the limitation of flue gas composition.\n\n Keywords: flue gas treatment; dry sorption; sodium bicarbonate Available in a digital repository NRGL
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku.

Trend omezování skládkování může vést, například v oblastech nízkou hustotou zalidnění, k nutnosti vzniku malých zařízení na energetické využití odpadu. V případě malých zařízení je však nutné, aby ...

Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Moško, Jaroslav; Brynda, Jiří; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2019

Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí
Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael
2019 - Czech
Příspěvek pojednává o přípravě adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí z odpadní biomasy. Primární surovinou je pazdeří z technického konopí a refernčním materiálem je tvrdé dřevo. Jedná se o dvoustupňovou přípravu, kdy v první fázi dochází k pyrolýze v teplotním intervalu 450-850 °C v horizontální peci a v druhé fázi dochází k aktivaci vodní parou a oxidem uhličitým ve vertikálním reaktoru. U biocharu byly stanoveny relevantní materiálové vlastnosti mj. BET povrch a distribuce velikosti pórů s cílem nalézt nejvhodnější provozní podmínky pro výrobu biocharu v kvalitě aktivního uhlí. The paper describes the preparation of adsorbents with the properties of activated carbon from biomass waste. Prime feedstock are hemp stems and a referential material is hardwood. The preparation is divided in two phases. The first phase includes pyrolysis in the temperature range 450-850 °C in the horizontal furnace and in the second phase the pyrolysed material is activated with steam and carbon dioxide in a vertical reactor. Finally, biochar was analyzed and relevant properties including BET surface and pore size distribution were determined to appoint suitable operational conditions for the biochar production in quality of activated carbon.\n Keywords: pyrolysis; biochar; activated carbon Available in a digital repository NRGL
Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí

Příspěvek pojednává o přípravě adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí z odpadní biomasy. Primární surovinou je pazdeří z technického konopí a refernčním materiálem je tvrdé dřevo. Jedná se o ...

Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2019

Moderní postupy využití škváry ze ZEVO.
Šyc, Michal; Baloch, T.; Veselý, Václav; Zuda, M.
2019 - Czech
Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Škvára po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek sumarizuje výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let. Bottom ash is main solid residue from waste-to-energy. Recent development and trends change the approach to IBA, it is no longer regarded as unwanted waste from WtE plant but can be considered a valuable secondary source for several materials like ferrous and non-ferrous metals. Mineral residue after metal separation can be used in construction industry, e.g. as aggregates substitute for bound or unbound applications such as subbase layer for road construction. The paper summarizes results of recent activities for bottom ash utilization in WtE plant in Prague within last few years. Keywords: bottom ash; metal recovery; recycling Available in a digital repository NRGL
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO.

Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké ...

Šyc, Michal; Baloch, T.; Veselý, Václav; Zuda, M.
Ústav chemických procesů, 2019

NMR Aerosolomics as a Tool to Distinguish Various Types of Aerosol Samples.
Horník, Štěpán; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír; Sýkora, Jan
2019 - English
In the recent study, the summer and winter aerosol samples were analyzed using NMR aerosolomics approach. The samples were collected in Prague-Suchdol during summer 2008 and winter 2009 in two different particle size fractions - PM2.5 and PM 10. Around 50 compounds were identified in each aerosol spectrum owing to the comprehensive library. The profile of 86 identified compounds, which were identified in the samples altogether, served as an input data for statistical analysis. Multivariate statistical analysis clearly discriminates the two groups studied. Furthermore, it is possible to determine the most significant compounds. Keywords: atmospheric aerosols; organic compounds; analysis Available in a digital repository NRGL
NMR Aerosolomics as a Tool to Distinguish Various Types of Aerosol Samples.

In the recent study, the summer and winter aerosol samples were analyzed using NMR aerosolomics approach. The samples were collected in Prague-Suchdol during summer 2008 and winter 2009 in two ...

Horník, Štěpán; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír; Sýkora, Jan
Ústav chemických procesů, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases